Bedömning och betyg

ABCDEF

Elever i grundskolan får i årskurs 1-5 ett skriftligt omdöme, en gång per år. Första gången betyg ges är i slutet av höstterminen i årskurs 6. Därefter får eleven ett nytt betyg i slutet av varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget elever söker vidare till gymnasieskolan.

Nationell betygsskala med sex steg

Betyg sätts efter en nationell betygsskala med sex steg. Betygsstegen ges beteckningarna A, B, C, D, E och F där A-E står för godkänt betyg och F står för ej godkänt. Betyget ska uttrycka i vilken mån en elev har uppnått de betygskriterier som finns för varje ämne och kurs.

Betygskriterier

I varje ämne och kurs i skolan finns det betygskriterier. De talar om vad en elev behöver kunna för att få ett visst betyg i ett ämne. Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A, och det finns betygskriterier för betygen E, C och A.

Betyg - Skolverket

Ta del av ditt barns betyg

I Dexter kan du bland annat ta del av ditt barns betyg och ämnes­prov­resultat.

Sidan uppdaterad 2022-09-27