Förskoleklass

Ditt barn börjar förskoleklass på hösten samma år som barnet fyller 6 år. Vårdnadshavare väljer skola till sitt barn på hösten året innan.

Förskoleklass är en obligatorisk skolform, vilket innebär att barnet måste gå i förskoleklass. Verksamheten i förskoleklass är avgiftsfri. Barnet går 15 timmar i veckan, vardagar mellan klockan 8.00 till 11.00. Efter det erbjuds de lunch (till 11.30).

Barn som har behov av omsorg före och/­eller efter skolan kan gå på fritidshem. Vårdnadshavare ansöker om plats på skolans fritidshem.

Vanliga frågor om förskoleklass och övrig grundskola

Val av skola

I oktober/november året innan barnet börjar skolan sker val till förskoleklass. Då ska du som vårdnads­havare välja skola till ditt barn. Sök skola via vår e-tjänst, som är öppen under den period som du ska göra val till förskoleklass.

Har du synpunkter eller klagomål på vår verksamhet?

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss det. Dina synpunkter och klagomål ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Sidan uppdaterad 2023-12-14