Modersmålsundervisning

Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål under­lättar också språk­utveckling och lärande inom olika områden.

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att den får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Undervisningen ska bidra till att eleven erövrar kunskaper om modersmålets uppbygg­nad och blir medveten om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Ansök om modersmåls­undervisning

Säg upp modersmåls­undervisning

Enheten modersmål ansvarar för modersmåls­undervisning i kommunal och fristående förskoleklass, grundskola och den anpassade grundsärskolan.

Sidan uppdaterad 2024-05-06