Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledaren (SYV) arbetar främst med att vägleda och ge information till dig som elev inför dina studie- och yrkesval.

En stor del av studie- och yrkesvägledarens arbete består av att ge information och stöd genom de valsituationer som du som elev ställs inför, till exempel gymnasievalet, samt att informera om fortsatta utbildningar och arbete.

Studie- och yrkesvägledaren kan hjälpa dig med:

  • information om studier och arbetsliv
  • bolla idéer och funderingar
  • klargöra dina tankar och önskemål
  • vidga dina vyer och ge nya perspektiv

Kontakta oss

Skolornas studie- och yrkesvägledare

Utvecklare skola-omvärld

Liselotte Granlöv
073-059 78 45

Kastalskolan

Arne Nordin (vikarie)
070-250 50 27

Lugnviksskolan

Anna Asp
070-628 52 46

Parkskolan

Ellenor Storm

070-497 96 41

Odensalaskolan

Erika Johnsson
070-190 30 90

Torvallaskolan

Henrik Gabrielsson

076-195 22 10

Treälvsskolan

Nike Lindstedt

076-110 88 64

Vallaskolan

Birgitta Hallstan

070-191 72 03

Östbergsskolan

Åsa Szucs
070-352 63 43

Anpassad grundskola

Åsa Andersson

072-219 91 87

Praktisk arbetslivsorientering - PRAO

För att alla ska få möjlighet till erfarenhet av arbets­livet har Östersunds kommun beslutat att alla elever i års­kurs 8 ska erbjudas tio dagars PRAO (Praktisk Arbets­livs­orientering).

Gymnasieval

När du går i årskurs 9 är det dags att göra val till gymnasiet. Då bestämmer du dig för vilken utbildning och skola du vill gå. Din studie- och yrkes­väg­ledare kan hjälpa dig att hitta rätt utbildning för dig.

Riktlinjer för studie- och yrkesvägledning

För att säkerställa att de nationella målen kring studie- och yrkesvägledning, och för att tillmötesgå Skolverkets allmänna råd om att konkretisera vad de nationella målen innebär för den egna verksamheten, har Östersunds kommun valt att fastställa riktlinjer för verksamheten kring studie- och yrkesvägledning.

Riktlinjer för verksamheten kring studie- och yrkesvägledning Pdf, 244.2 kB.

Målen är kommunövergripande och gäller samtliga kommunala grundskolor inklusive förskoleklass. Lokalanpassade handlingsplaner för hur skolorna arbetar med målen ska finnas på samtliga grundskolor.

All personal i grundskolan och anpassad grundskola ska vara involverade i elevernas studie- och yrkesvägledning och därmed bidra till att vidga elevernas perspektiv samt öka elevernas kompetens att möta framtiden utan att begränsas av till exempel kön, social eller kulturell bakgrund.

Studie- och yrkesvägledare finns som stöd till personalens studie- och yrkesorienterande insatser. Ytterligare arbetsuppgifter studie- och yrkesvägledaren har är att informera och vägleda eleverna inför kommande arbetsliv.

Sidan uppdaterad 2024-05-03