Biologisk mångfald

Pollinerande insekter som fjärilar och bin, är viktiga för att vi människor ska kunna odla vår mat. Men de trivs inte längre i det moderna jordbruket. Därför vill vi välkomna dem till stadens grönområden.

När vi sköter om parker och grönområden och när vi planerar nya grönytor och planteringar tänker vi därför inte bara på människors trivsel utan också fjärilars, bins och humlors trivsel.

Biologisk mångfald på våra gräsytor

På cirka 17 hektar gräsytor slår vi, och samlar upp gräset på sensommaren, för att främja blommande arter och pollinerare. Till exempel klipper vi selektivt i Odensala och sparar de områden som har vitklöver, rödklöver och käringtand i de annars kortklippta gräsmattorna. Det syns speciellt tydligt på gräsytorna omkring rondellen i Odensala.

Se karta hur vi sköter olika gräsytor

Biologisk mångfald i våra planteringar

Vi har under senare år satt mer och mer krokus i våra planteringar och ute i parkytorna för att gynna de pollinerare som vaknar tidigt. När vi beställer sommarblommor till våra planteringar, försöker vi, så långt det går att välja växter som gynnar bin, humlor och fjärilar.

Biologisk mångfald i vägdikena

I jämtländska vägdiken kan du hitta en ovanligt stor mängd olika växter. Bland annat längs Vallsundsvägen. Där slår vi vägdikena mellan Rödövägen och Önevägen, för att upprätthålla mångfalden.

Kartan här intill visar artrika vägdiken i gult enligt Nationell vägdatabas.

Se mer om "artrik vägmiljö" i
Nationell vägdatabas

Karta över Östersunds kommun där många landsvägar är markeradeFörstora bilden

Klicka för större karta

Biologisk mångfald i snåren

Vi röjer i dag inte längre bort sälg på samma sätt som förut, utan sparar dem eftersom de blommar allra tidigast på våren. Då finns det inte mycket annan mat att tillgå för våra pollinerare.

Biologisk mångfald även under vatten

För att fisk och andra vattenlevande djur och insekter ska kunna sprida sig i vattendragen har vi byggt bort vandringshinder i två bäckar. Här tar vi hjälp och stöd från Länsstyrelsen.

Biologisk mångfald i kraftledningsgator

Tillsammans med Jämtkraft och Läns­styrelsen arbetar vi för att öka den biologiska mångfalden i kraftlednings­gatorna. Vårvintern 2020 högg vi ut en del skog vid kraftledningsgatan i kanten av Lillsjöns naturreservat, för att skapa en bättre livsmiljö för Violett guldvinge - en fjäril som är starkt hotad. Den finns dock kvar i Jämtland, Ångermanland och Västerbotten.

Vi kommer att fortsätta arbetet med att öppna upp vid kraft­ledningsgatan mellan campingen och E 14 där det finns fler arter som vi vill gynna.

En logotyp med texten "Lokala naturvårdssatsningen"

Svärmande bin? Ring Svärmtelefonen!

Om du upptäcker en bisvärm på fel ställe, ring
Svärmtelefonen 0766 - 86 07 01

En biodlare i din närhet rycker då ut och hämtar svärmen. Det är Sveriges biodlares riksförbund som står för denna kostnadsfria tjänst.

En banner med texten Upptäckt bisvärm? Ring Svärmtelefonen 0766-86 07 01, Biodlarna
Sidan uppdaterad 2024-02-05