Stadsdel Odenslund

Direkt söder om stadskärnan, mellan Stuguvägen, Brunflovägen, Krondikesvägen ligger stadsdelen Odenslund. Tegelplan är ett av Odenslunds torg och centrum och här finns butiker, caféer, restauranger och gym. Det finns även flera parker i Odenslund, bland annat Fridgårdsparken, Torlandsparken och Olssons kulle.

Snabbfakta

Avstånd till centrum: 1,5 kilometer

Vanligaste boendeformen: Småhus

Bostadsområden: Blomängen, Marielund, Odenslund och Tegelplan.

Busslinjer: 2, 4, 8 och 9

Om Odenslund

Skolor och barnomsorg

I Odenslund finns både förskolor och grundskola.

Förskolor i Odenslund och på Söder

Se vilka förskolor som finns i området:

Grundskolor i Odenslund och på Söder

Se vilka grundskolor som finns i området: Grundskolor

Jämför service

Kommunikationer

I Odenslund tar man sig smidigast fram med cykel. Genom stadsdelen löper flera cykelstråk vilket framgår på Cykelkartan. Pdf, 9.7 MB.

Odenslund trafikeras även av flera bussar. Mer information om dem hittar du här:

Boende

I Odenslund, Blomängen, Marielund finns alla typer av boenden. Från äldre villor från början och mitten av 1900-talet samt äldre och nyare flerfamiljshus.

Jobb och företag

Odenslund består främst av bostäder samt skolor och annan samhällsservice. Den handel som finns är främst koncentrerad till området kring Tegelplan. Utöver det finns det även många mindre rörelser i källarlokaler tillhörande de flerfamiljshus som finns i området.

Natur och fritid

I Odenslund har du möjlighet att utöva flera olika fritidsaktiviteter. Vid Parkskolan ligger en discgolfbana och området gränsar bland annat Östersundstravet och Storsjöbadet.

Parker och grönområden

I Odenslund finns gott om parker. Torlandsparken, Olssons kulle och den största: Frigårdsparken vid Parkskolan.

Allmän service

I Odenslund hittar du allmän service som exempelvis livsmedelsaffär och caféer.

 

Lista över livsmedel i Odenslund:

Typ av service

Namn

Adress

Livsmedel

ICA Blå Center

Tegelbruksvägen 10, 83147 Östersund

Vård och omsorg

Odenslund ligger centralt med hälsocentral, tandvård och särskilt boende i angränsande stadsdelar.

Mötesplats Ljungen

Jämför service

Sidan uppdaterad 2024-05-14