Följ kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du kan antingen välja att följa sammanträdet via webb-tv eller på plats. Om sändningen inte fungerar i din webbläsare, läs instruktionerna här nedan.

​Följ sammanträdet via webb-tv

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webb-tv:

Mer information kring webb-tv

Systemkrav

För att se webbsändningarna måste du ha Flash Player installerad på din dator. Här kan du ladda ner Flash Player till din dator. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome. Du kan även titta via webbläsaren på din mobila enhet.

Fungerar inte sändningen?

Då behöver du ge Google Chrome tillåtelse att köra Flash på webbplatser. På Adobes officiella webbplats finns det instruktioner för detta. Längst ner i guiden kan du se hur du tillåter flash för specifika webbplatser. Där ska du lägga till webbadressen http://web22.abiliteam.com.

Bild och ljudkvalitet

Bild och ljudkvaliteten kan variera beroende på vilken datorutrustning du har. Högtalare, ljudkort, upplösning på skärm, grafikkort och uppkoppling är sådant som kan påverka hur sändningen ser ut.

Webb-tv-sändningarna går också ut med lägre kvalitet än vad exempelvis TV-sändningar gör. Detta för att spara bandbredd och för att så många som möjligt ska kunna ta del av fullmäktige via webben.

Ansvarig utgivare

Med grundlagsskyddet följer en skyldighet för den som driver verksamheten, det vill säga kommunfullmäktige, att under direktsändning se till att det alltid finns en behörig utgivare och att anmäla honom/henne till Radio- och TV-verket.

Ansvarig utgivare för Östersunds kommuns direktsända webbsändning är Hanna Wagenius.

Följ sammanträdet på plats

Du är välkommen att följa kommunfullmäktiges möten på plats i Österängs aula i Östersund.

Så hittar du till Österäng

Allmänhetens frågestund:
Är det en enklare fråga kan du lämna in den till fullmäktiges sekreterare senast före sammanträdets början. Om du har en lite mer komplicerad fråga behöver vi få den minst tre dagar före sammanträdet för att hinna förbereda svaret.

Skicka din fråga via post till: Östersunds kommun, Kommunledningsförvaltningen, 831 82 Östersund eller till kommunsekreterare@ostersund.se

Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges möten kan du ställa frågor och få svar från ledamöterna. Den som önskar ställa en fråga behöver anmäla det samt skicka in sin fråga skriftligt senast 24 timmar innan sammanträdet startar.

Skicka din fråga till kommunsekreterare@ostersund.se

Observera att du måste finnas med på fullmäktigemötet då frågan ska tas upp. Deltagande sker just nu på distans via Teamslänk. Länken skickas ut till dig som anmält din fråga.

Kommunfullmäktiges alla sammanträdestider

Sammanträdestider 2021

Februari

  • 4 februari, klockan 08.00

Mars

  • 30 mars, klockan 10.00

April

  • 29 april, klockan 10.00

Maj

  • 24 maj, klockan 10.00

Juni

  • 21 juni, klockan 10.00

September

  • 23 september, klockan 10.00

Oktober

  • 21 oktober, klockan 10.00

November

  • 18 november, klockan 10.00

December

  • 20 december, klockan 10.00 
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-11-11