Följ kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du kan antingen välja att följa sammanträdet via webb-tv eller på plats. Om sändningen inte fungerar i din webbläsare, läs instruktionerna här nedan.

​Följ sammanträdet via webb-tv

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webb-tv:

Tidigare webb-tv-sändningar

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Följ sammanträdet på plats

Du är välkommen att följa kommunfullmäktiges möten på plats i Österängs aula i Östersund.

Så hittar du till Österäng

Allmänhetens frågestund:
Är det en enklare fråga kan du lämna in den till fullmäktiges sekreterare senast före sammanträdets början. Om du har en lite mer komplicerad fråga behöver vi få den minst tre dagar före sammanträdet för att hinna förbereda svaret.

Skicka din fråga via post till: Östersunds kommun, Kommunledningsförvaltningen, 831 82 Östersund eller till kommunsekreterare@ostersund.se

Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges möten kan du ställa frågor och få svar från ledamöterna. Den som önskar ställa en fråga behöver anmäla det samt skicka in sin fråga skriftligt senast 24 timmar innan sammanträdet startar.

Skicka din fråga till kommunsekreterare@ostersund.se

Observera att du måste finnas med på fullmäktigemötet då frågan ska tas upp.

Kommunfullmäktiges alla sammanträdestider

Sidan uppdaterad 2023-05-17