Sammanträdestider

Kommunens nämnder och styrelser har med jämna mellanrum sammanträden till vilka allmänheten ibland inbjuds att lyssna.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har alltid öppna sammanträden. Övriga nämnder har ett eller flera öppna sammanträden per år.

Kommunfull­mäktige

Ordförande: Hanna Wagenius (C)

Sammanträdestider 2024

Februari

 • 8 februari, klockan 13:00
  Halva dagen bokslutsdag med start klockan 08.30

Mars

 • 21 mars, klockan 10.00

April

 • 25 april, klockan 10.00

Maj

 • 23 maj, klockan 10.00

Juni

 • 17 juni, klockan 10.00

September

 • 26 september, klockan 10.00

Oktober

 • 24 oktober, klockan 10.00

November

 • 21 november, klockan 10.00

December

 • 17 december, klockan 10.00

Kommunstyrelsen

Ordförande: Niklas Daoson (S)
Ordförande finans- och fastighetsutskottet: Niklas Daoson (S)
Ordförande utvecklingsutskottet: Effie Kourlos (C)

Sammanträdestider Kommunstyrelsen 2024

Januari

 • 16 januari, klockan 08.30

Februari

 • 13 februari, klockan 08.30

Mars

 • 12 mars, klockan 08.30

April

 • 9 april, klockan 08.30

Maj

 • 7 maj, klockan 08.30

Juni

 • 4 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 20 augusti, klockan 08.30

September

 • 10 september, klockan 08.30

Oktober

 • 8 oktober, klockan 08.30

November

 • 5 november, klockan 08.30

December

 • 3 december, klockan 08.30

Sammanträdestider Finans- och fastighetsutskottet 2024

Januari

 • 31 januari, klockan 08.30

Februari

 • 21 februari, klockan 08.30

Mars

 • 20 mars, klockan 08.30

April

 • 24 april, klockan 08.30

Maj

 • 22 maj, klockan 08.30

Juni

 • 19 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 28 augusti, klockan 08.30

September

 • 25 september, klockan 08.30

Oktober

 • 23 oktober, klockan 08.30

November

 • 27 november, klockan 08.30

December

 • 18 december, klockan 08.30

Sammanträdestider Utvecklingsutskottet 2024

Januari

 • 17 januari, klockan 08.30

Februari

 • 20 februari, klockan 08.30

Mars

 • 19 mars, klockan 08.30

April

 • 23 april, klockan 08.30

Maj

 • 21 maj, klockan 08.30

Juni

 • 11 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 27 augusti, klockan 08.30

September

 • 24 september, klockan 08.30

Oktober

 • 22 oktober, klockan 08.30

November

 • 26 november, klockan 08.30

December

 • 10 december, klockan 08.30

Barn- och utbildnings­nämnden

Ordförande: Rose-Mari Hoffer (S)

Sammanträdestider 2024

Januari

 • 30 januari

Februari

 • 28 februari

Mars

 • 27 mars

April

 • 26 april
 • 29 april

Maj

 • 29 maj

Juni

 • 18 juni

Augusti

 • 29 augusti

September

 • 27 september

Oktober

 • 25 oktober

November

 • 28 november

December

 • 19 december

Kultur- och fritids­nämnden

Ordförande: Pelle Lundgren (C)

Sammanträdestider 2024

Januari

 • 31 januari, klockan 08.30

Mars

 • 13 mars, klockan 08.30

April

 • 17 april, klockan 13.00

Maj

 • 29 maj, klockan 08.30

Juni

 • 26 juni, klockan 13.00

Augusti

 • 28 augusti, klockan 08.30

Oktober

 • 2 oktober, klockan 08.30

November

 • 6 november, klockan 13.00

December

 • 11 december, klockan 08.30

Miljö- och samhälls­nämnden

Ordförande: Magnus Andersson (C)

Sammanträdestider 2024

Januari

 • 30 januari, klockan 08.30

Februari

 • 28 februari, klockan 08.30

Mars

 • 27 mars, klockan 08.30

Maj

 • 8 maj, klockan 08.30
 • 29 maj, klockan 08.30

Juni

 • 20 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 21 augusti, klockan 08.30

September

 • 27 september, klockan 08.30

Oktober

 • 25 oktober, klockan 08.30

December

 • 11 december, klockan 08.30

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ordförande: Björn Sandal (S)

Sammanträdestider 2024

Januari

 • 31 januari

Februari

 • 28 februari

Mars

 • 27 mars

April

 • 23 april

Maj

 • 30 maj

Juni

 • 18 juni

Augusti

 • 28 augusti

September

 • 25 september

Oktober

 • 22 oktober

November

 • 27 november

December

 • 18 december

Tekniska nämnden

Ordförande: Magnus Rönnerfjäll (C)

Sammanträdestider 2024

Februari

 • 28 februari

Mars

 • 27 mars

April

 • 22 april

Maj

 • 30 maj

Juni

 • 12 juni

Oktober

 • 1 oktober
 • 30 oktober

November

 • 27 november

December

 • 11 december

Vård- och omsorgs­nämnden

Ordförande: Margareta Winberg (S)

Sammanträdestider 2024

Februari

 • 7 februari
 • 28 februari – studiedag inom Vård- och omsorgsförvaltningen

Mars

 • 26 mars

April

 • 29 april

Maj

 • 31 maj

Juni

 • 25 juni

September

 • 25 september

Oktober

 • 21 oktober

November

 • 27 november, varav halva dagen tillsammans med SAN

December

 • 18 december

Gemensam överförmyndar­nämnd

Ordförande: Sara Bengtlars (S)

Sammanträdestider 2024

Februari

 • 9 februari

Mars

 • 22 mars

April

 • 26 april

Maj

 • 31 maj

Augusti

 • 23 augusti

Oktober

 • 4 oktober

November

 • 15 november

December

 • 13 december

Valnämnden

Ordförande: Stefan Fax (S)

Sammanträdestider 2024

Januari

 • 26 januari, klockan 13.00

Februari

 • 23 februari, klockan 13.00

Maj

 • 31 maj, klockan 13.00

Juni

 • 12 juni, klockan 10.00

Oktober

 • 4 oktober, klockan 13.00

December

 • 6 december, klockan 13.00

Gemensam nämnd för upp­handlings­samverkan

Ordförande: Margareta Winberg (S)

Sammanträdestider 2024

Januari

 • 29 januari, klockan 13.00

Maj

 • 27 maj, klockan 13.00

September

 • 30 september, klockan 13.00

December

 • 16 december, klockan 13.00

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialist­funktioner

På Region Jämtland Härjedalens webbplats finns information om samman­trädestider.

Sammanträdestider för Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner

Revisionen

Ordförande: Margareta Widell (M)

Sammanträdestider 2024

Januari

 • 17 januari

Februari

 • 15 februari

Mars

 • 14 mars

April

 • 16 april

Maj

 • 16 maj

Juni

 • 19 juni

September

 • 10 september

Oktober

 • 14 oktober

November

 • 6-7 november

December

 • 4-5 december

Pensionärsrådet

Ordförande: Anton Waara (S)

Sammanträdestider för Pensionärsrådet

Tillgänglighetsrådet

Sidan uppdaterad 2024-03-28