Sammanträdestider

Kommunens nämnder och styrelser har med jämna mellanrum sammanträden till vilka allmänheten ibland inbjuds att lyssna.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har alltid öppna sammanträden. Övriga nämnder har ett eller flera öppna sammanträden per år.

Kommunfull­mäktige

Ordförande: Hanna Wagenius (C)

Sammanträdestider 2019

Februari

 • 7 februari, klockan. 10.00

Mars

 • 28 mars, klockan 18.00

April

 • 18 april, klockan 10.00

Juni

 • 20 juni, klockan 10.00

September

 • 26 september, klockan 10.00

Oktober

 • 17 oktober, klockan 10.00

November

 • 21 november, klockan 10.00

December

 • 19 december, klockan 10.00 

Sammanträdestider 2020

Februari

 • 6 februari, klockan 10.00

Mars

 • 24 mars, klockan 18.00

April

 • 21 april, klockan 10.00

Juni

 • 17 juni, klockan 10.00

September

 • 24 september, klockan 10.00

Oktober

 • 20 oktober, klockan 10.00

November

 • 17 november, klockan 10.00

December

 • 15 december, klockan 10.00 

Kommunstyrelsen med utskott

Ordförande: Bosse Svensson (C)

Sammanträdestider Kommunstyrelsen 2019

Januari

 • 22 januari, klockan 08.30

Februari

 • 19 februari, klockan 08.30

Mars

 • 18 mars, klockan 08.30

April

 • 9 april, klockan 08.30

Maj

 • 7 maj, klockan 08.30

Juni

 • 4 juni, klockan 08.30
 • 10-11 juni, klockan 08.30 (budget­beredning)

Augusti

 • 20 augusti, klockan 08.30

September

 • 10 september, klockan 08.30

Oktober

 • 8 oktober, klockan 08.30

November

 • 5 november, klockan 08.30

December

 • 3 december, klockan 08.30

Sammanträdestider Kommunstyrelsen 2020

Januari

 • 14 januari, klockan 08.30

Februari

 • 4 februari, klockan 08.30

Mars

 • 11 mars, klockan 08.30

April

 • 7 april, klockan 08.30

Maj

 • 5 maj, klockan 08.30

Juni

 • 9 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 18 augusti, klockan 08.30

September

 • 8 september, klockan 08.30

Oktober

 • 6 oktober, klockan 08.30

November

 • 3 november, klockan 08.30

December

 • 1 december, klockan 08.30

Sammanträdestider Finans- och ledningsutskottet 2019

Januari

 • 10 januari, klockan 08.30

Februari

 • 5 februari, klockan 08.30

Mars

 • 12 mars, klockan 08.30

April

 • 16 april, klockan 08.30

Maj

 • 14 maj, klockan 08.30

Juni

 • 19 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 13 augusti, klockan 08.30

September

 • 17 september, klockan 08.30

Oktober

 • 22 oktober, klockan 08.30

November

 • 19 november, klockan 08.30

December

 • 17 december, klockan 08.30

Sammanträdestider Finans- och ledningsutskottet 2020

Januari

 • 21 januari, klockan 08.30

Februari

 • 17 februari, klockan 08.30

Mars

 • 25 mars, klockan 08.30

April

 • 28 april, klockan 08.30

Maj

 • 26 maj, klockan 08.30

Juni

 • 16 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 25 augusti, klockan 08.30

September

 • 22 september, klockan 08.30

Oktober

 • 21 oktober, klockan 08.30

November

 • 24 november, klockan 08.30

December

 • 22 december, klockan 08.30

Sammanträdestider Utvecklingsutskottet 2019

Januari

 • 10 januari, klockan 13.15

Februari

 • 5 februari, klockan 13.15

Mars

 • 12 mars, klockan 13.15

April

 • 16 april, klockan 13.15

Maj

 • 14 maj, klockan 13.15

Juni

 • 19 juni, klockan 13.15

Augusti

 • 13 augusti, klockan 13.15

September

 • 17 september, klockan 13.15

Oktober

 • 22 oktober, klockan 13.15

November

 • 19 november, klockan 13.15

December

 • 17 december, klockan 13.15

Sammanträdestider Utvecklingsutskottet 2020

Januari

 • 20 januari, klockan 13.00

Februari

 • 20 februari, klockan 13.00

Mars

 • 23 mars, klockan 08.30

April

 • 27 april, klockan 13.00

Maj

 • 25 maj, klockan 13.00

Juni

 • 15 juni, klockan 13.00

Augusti

 • 24 augusti, klockan 13.00

September

 • 21 september, klockan 13.00

November

 • 2 november, klockan 13.00
 • 23 november, klockan 13.00

December

 • 14 december, klockan 08.30

Barn- och utbildnings­nämnden med utskott

Ordförande: Joel Nordkvist (M)

Sammanträdestider Nämnden 2019

Januari

 • 29 januari, klockan 08.30

Februari

 • 27 februari, klockan 08.30

Mars

 • 27 mars, klockan 08.30

Maj

 • 28 maj, klockan 08.30

Juni

 • 26 juni, klockan 08.30

September

 • 25 september, klockan 08.30

Oktober

 • 23 oktober, klockan 08.30

November

 • 20 november, klockan 08.30

December

 • 18 december, klockan 08.30

Sammanträdestider Arbetsutskottet 2019

April

 • 29 april, klockan 13.15

Maj

 • 23 maj, klockan 13.15

September

 • 19 september, klockan 13.15

December

 • 12 december, klockan 13.15

Sammanträdestider Nämnden 2020

Januari

 • 29 januari

Februari

 • 26 februari

Mars

 • 26 mars

Maj

 • 27 maj

Juni

 • 24 juni

September

 • 30 september

Oktober

 • 22 oktober

November

 • 26 november

December

 • 16 december

Kultur- och fritids­nämnden

Ordförande: Pelle Lundgren (C)

Sammanträdestider 2019

Januari

 • 28 januari, klockan 08.30

Mars

 • 12 mars, klockan 08.30

April

 • 10 april, klockan 13.15

Maj

 • 29 maj, klockan 08.30

September

 • 30 september, klockan 08.30

November

 • 4 november, klockan 13.15

December

 • 11 december, klockan 08.30

Sammanträdestider 2020

Januari

 • 29 januari, klockan 08.30

Mars

 • 12 mars, klockan 08.30

April

 • 22 april, klockan 13.00

Maj

 • 20 maj, klockan 08.30

September

 • 23 september, klockan 08.30

November

 • 5 november, klockan 13.00

December

 • 9 december, klockan 08.30

Miljö- och samhälls­nämnden

Ordförande: Magnus Andersson (C)

Sammanträdestider 2019

Januari

 • 16 januari, klockan 08.30 (halvdag)
 • 30 januari, klockan 08.30

Februari

 • 27 februari, klockan 08.30

Mars

 • 27 mars, klockan 08.30

April

 • 29 april, klockan 08.30

Maj

 • 29 maj, klockan 08.30

Juni

 • 19 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 28 augusti, klockan 08.30

September

 • 25 september, klockan 08.30

November

 • 6 november, klockan 08.30

December

 • 11 december, klockan 08.30

Sammanträdestider 2020

Januari

 • 29 januari, klockan 08.30

Februari

 • 26 februari, klockan 08.30

April

 • 1 april, klockan 08.30

Maj

 • 27 maj, klockan 08.30

Juni

 • 15 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 26 augusti, klockan 08.30

September

 • 23 september, klockan 08.30

November

 • 4 november, klockan 08.30

December

 • 9 december, klockan 08.30

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ordförande: Magnus Rönnerfjäll (C)

Sammanträdestider 2019

Januari

 • 30 januari

Februari

 • 6 februari (utbildningsdag)
 • 12 februari (utbildningsdag)
 • 27 februari

Mars

 • 27 mars

April

 • 17 april

Maj

 • 17 maj

Juni

 • 19 juni

Augusti

 • 28 augusti

September

 • 23 september

Oktober

 • 23 oktober

November

 • 20 november

December

 • 18 december

Tekniska nämnden

Ordförande: Andreas Köhler (M)

Sammanträdestider 2019

Januari

 • 16 januari - konstituerande möte

Februari

 • 6 februari

Mars

 • 13 mars

April

 • 17 april

Maj

 • 16 maj

Juni

 • 5 juni

September

 • 11 september

Oktober

 • 2 oktober

November

 • 6 november

December

 • 4 december

Sammanträdestider 2020

Januari

 • 30 januari

Februari

 • 26 februari

Mars

 • 25 mars

April

 • 29 april

Maj

 • 19 maj

Juni

 • 3 juni

Augusti

 • 31 augusti

Oktober

 • 5 oktober
 • 21 oktober

November

 • 25 november

December

 • 10 december

Vård- och omsorgs­nämnden med utskott

Ordförande: Lise Hjemgaard Svensson (M)

Sammanträdestider 2019

Januari

 • 15 januari - utbildningsdag
 • 31 januari

Februari

 • 21 februari - utbildningsdag VON

Mars

 • 21 mars

April

 • 17 april

Maj

 • 29 maj

Juni

 • 19 juni (förmiddag)

September

 • 23 september

Oktober

 • 24 oktober

November

 • 28 november

December

 • 18 december

Sammanträdestider 2020

Februari

 • 5 februari
 • 18 februari - utbildningsdag VOF

Mars

 • 26 mars

April

 • 29 april

Maj

 • 27 maj

Juni

 • 18 juni (förmiddag)

September

 • 29 september

Oktober

 • 22 oktober, varav halva dagen tillsammans med SAN

November

 • 25 november

December

 • 17 december

Sammanträdestider Arbetsutskottet 2019

Maj

 • 27 maj, klockan 13.00

September

 • 17 september, klockan 13.00

December

 • 9 december, klockan 13.00

Gemensam överförmyndar­nämnd

Ordförande: Nils Hultin (C)

Sammanträdestider 2019

Januari

 • 24 januari, klockan 08.30

Februari

 • 21 februari, klockan 08.30

Mars

 • 21 mars, klockan 08.30

April

 • 17 april, klockan 08.30

Maj

 • 23 maj, klockan 08.30

Juni

 • 13 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 22 augusti, klockan 08.30

September

 • 25 september, klockan 08.30

Oktober

 • 24 oktober, klockan 08.30

November

 • 21 november, klockan 08.30

December

 • 18 december, klockan 08.30

Valnämnden

Ordförande: Pär Fredriksson (M)

Sammanträdestider 2019

Februari

 • 4 februari
 • 28 februari

Mars

 • 25 mars

Maj

 • 6 maj
 • 29 maj

Augusti

 • 19 augusti

September

 • 16 september

Gemensam nämnd för upp­handlings­samverkan

Ordförande:

Sammanträdestider 2019

Februari

 • 25 februari, klockan 15.30

Maj

 • 20 maj, klockan 13.15

Oktober

 • 21 oktober, klockan 13.15

Sammanträdestider 2020

Februari

 • 17 februari, klockan 13.15

Maj

 • 18 maj, klockan 13.15

September

 • 21 september, klockan 13.15

December

 • 7 december, klockan 13.15

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialist­funktioner

På Region Jämtland Härjedalens webbplats finns information om samman­trädestider.

Sammanträdestider för Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Revisionen

Ordförande: Kjell Svantesson (S)

Sammanträdestider 2019

Januari

 • 14 januari
 • 21 januari

Februari

 • 11-12 februari

Mars

 • 20 mars

April

 • 12 april

Maj

 • 13 maj

Juni

 • 10 juni

September

 • 16 september

Oktober

 • 11 oktober - OBS! Nytt datum!

November

 • 11 november

December

 • 9 december

Sammanträdestider 2020

Januari

 • 20 januari

Mars

 • 9 mars

April

 • 14 april

Maj

 • 4 maj

Juni

 • 8 juni

September

 • 7 september

Oktober

 • 8 oktober

November

 • 2 november
 • 30 november

Pensionärsrådet

Ordförande: Lise Hjemgaard Svensson (M)

Sammanträdestider för Pensionärsrådet

Tillgänglighetsrådet

Ordförande: Magnus Andersson (C)

Sammanträdestider för Tillgänglighetsrådet

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-11-18