Sammanträdestider

Kommunens nämnder och styrelser har med jämna mellanrum sammanträden till vilka allmänheten ibland inbjuds att lyssna.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har alltid öppna sammanträden. Övriga nämnder har ett eller flera öppna sammanträden per år.

Kommunfull­mäktige

Ordförande: Hanna Wagenius (C)

Sammanträdestider 2022

Februari

 • 10 februari, klockan 10.00

Mars

 • 31 mars, klockan 09.10

April

 • 28 april, klockan 10.00

Maj

 • 24 maj, klockan 10.00

Juni

 • 20 juni, klockan 10.00

September

 • 29 september, klockan 10.00

Oktober

 • 20 oktober, klockan 10.00

November

 • 24 november, klockan 10.00

December

 • 20 december, klockan 10.00

Sammanträdestider 2023

Februari

 • 9 februari, klockan 10.00

Mars

 • 30 mars, klockan 10.00

April

 • 27 april, klockan 10.00

Maj

 • 24 maj, klockan 10.00

Juni

 • 19 juni, klockan 10.00

September

 • 28 september, klockan 10.00

Oktober

 • 19 oktober, klockan 10.00

November

 • 23 november, klockan 10.00

December

 • 19 december, klockan 10.00

Kommunstyrelsen

Ordförande: Effie Kourlos (C)

Sammanträdestider Kommunstyrelsen 2022

Januari

 • 18 januari, klockan 08.30

Februari

 • 15 februari, klockan 08.30

Mars

 • 15 mars, klockan 08.30

April

 • 12 april, klockan 08.30

Maj

 • 10 maj, klockan 08.30

Juni

 • 7 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 16 augusti, klockan 08.30

September

 • 13 september, klockan 08.30

Oktober

 • 4 oktober, klockan 08.30

November

 • 8 november, klockan 08.30

December

 • 6 december, klockan 08.30

Sammanträdestider Kommunstyrelsen 2023

Januari

 • 17 januari, klockan 08.30

Februari

 • 21 februari, klockan 08.30

Mars

 • 14 mars, klockan 08.30

April

 • 4 april, klockan 08.30

Maj

 • 9 maj, klockan 08.30

Juni

 • 7 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 15 augusti, klockan 08.30

September

 • 12 september, klockan 08.30

Oktober

 • 10 oktober, klockan 08.30

November

 • 7 november, klockan 08.30

December

 • 5 december, klockan 08.30

Sammanträdestider Finans- och ledningsutskottet 2022

Januari

 • 25 januari, klockan 08.30

Februari

 • 22 februari, klockan 08.30

Mars

 • 22 mars, klockan 08.30

April

 • 26 april, klockan 08.30

Maj

 • 17 maj, klockan 08.30

Juni

 • 14 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 30 augusti, klockan 08.30

September

 • 27 september, klockan 08.30

Oktober

 • 18 oktober, klockan 08.30

November

 • 22 november, klockan 08.30

December

 • 19 december, klockan 08.30

Sammanträdestider Finans- och ledningsutskottet 2023

Januari

 • 31 januari, klockan 08.30

Februari

 • 22 februari, klockan 08.30

Mars

 • 28 mars, klockan 08.30

April

 • 25 april, klockan 08.30

Maj

 • 23 maj, klockan 08.30

Juni

 • 27 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 29 augusti, klockan 08.30

September

 • 26 september, klockan 08.30

Oktober

 • 24 oktober, klockan 08.30

November

 • 28 november, klockan 08.30

December

 • 18 december, klockan 08.30

Sammanträdestider Utvecklingsutskottet 2022

Januari

 • 20 januari, klockan 13.00

Februari

 • 21 februari, klockan 13.00

Mars

 • 23 mars, klockan 08.30

April

 • 25 april, klockan 13.00

Maj

 • 30 maj, klockan 13.00

Juni

 • 13 juni, klockan 13.00

Augusti

 • 25 augusti, klockan 13.00

September

 • 26 september, klockan 13.00 - inställt

Oktober

 • 25 oktober, klockan 13.00

November

 • 21 november, klockan 13.00

December

 • 12 december, klockan 13.00

Sammanträdestider Utvecklingsutskottet 2023

Januari

 • 31 januari, klockan 13.15

Februari

 • 22 februari, klockan 13.15

Mars

 • 28 mars, klockan 13.15

April

 • 25 april, klockan 13.15

Maj

 • 23 maj, klockan 13.15

Juni

 • 27 juni, klockan 13.15

Augusti

 • 29 augusti, klockan 13.15

September

 • 26 september, klockan 13.15

Oktober

 • 24 oktober, klockan 13.15

November

 • 28 november, klockan 13.15

December

 • 18 december, klockan 13.15

Barn- och utbildnings­nämnden

Ordförande: Jananders Mattsson (M)

Sammanträdestider 2022

Januari

 • 26 januari

Februari

 • 23 februari

Mars

 • 30 mars

April

 • 27 april

Maj

 • 25 maj

Juni

 • 22 juni

Augusti

 • 31 augusti INSTÄLLT

September

 • 28 september

Oktober

 • 26 oktober

November

 • 30 november

December

 • 19 december (måndag)

Sammanträdestider 2023

Januari

 • 25 januari

Februari

 • 22 februari

Mars

 • 29 mars

April

 • 26 april

Maj

 • 31 maj

Juni

 • 21 juni

Augusti

 • 30 augusti

September

 • 27 september

Oktober

 • 25 oktober

November

 • 29 november

December

 • 20 december

Kultur- och fritids­nämnden

Ordförande: Pelle Lundgren (C)

Sammanträdestider 2022

Januari

 • 26 januari, klockan 08.30

Mars

 • 16 mars, klockan 08.30

April

 • 13 april, klockan 13.00

Maj

 • 18 maj, klockan 08.30

September

 • 21 september, klockan 08.30

Oktober

 • 19 oktober, klockan 08.30

November

 • 16 november, klockan 13.00 (Inställt)

December

 • 14 december, klockan 08.30

Sammanträdestider 2023

Januari

 • 25 januari, klockan 08.30

Mars

 • 15 mars, klockan 08.30

April

 • 12 april, klockan 13.00

Maj

 • 17 maj, klockan 08.30

September

 • 20 september, klockan 08.30

Oktober

 • 18 oktober, klockan 08.30

November

 • 15 november, klockan 13.00

December

 • 13 december, klockan 08.30

Miljö- och samhälls­nämnden

Ordförande: Magnus Andersson (C)

Sammanträdestider 2022

December

 • 14 december, klockan 08.30

Sammanträdestider 2023

Januari

 • 9 januari, klockan 08.30
 • 25 januari, klockan 08.30

Februari

 • 22 februari, klockan 08.30

Mars

 • 29 mars, klockan 08.30

Maj

 • 3 maj, klockan 08.30
 • 31 maj, klockan 08.30

Juni

 • 21 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 30 augusti, klockan 08.30

September

 • 27 september, klockan 08.30

Oktober

 • 25 oktober, klockan 08.30

December

 • 13 december, klockan 08.30

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ordförande: Johannes Andersson (C)

Sammanträdestider 2022

September

 • 21 september

Oktober

 • 19 oktober

November

 • 23 november

December

 • 19 december, måndag

Sammanträdestider 2023

Januari

 • 10 januari (tisdag)
 • 25 januari

Februari

 • 6–7 februari (utbildningsdagar)
 • 22 februari

Mars

 • 29 mars

April

 • 26 april

Maj

 • 31 maj

Juni

 • 20 juni (tisdag)

Augusti

 • 30 augusti

September

 • 27 september

Oktober

 • 25 oktober

November

 • 29 november

December

 • 20 december

Tekniska nämnden

Ordförande: Andreas Köhler (M)

Sammanträdestider 2022

Januari

 • 25 januari

Februari

 • 22 februari

Mars

 • 16 mars

April

 • 13 april

Maj

 • 25 maj

Juni

 • 15 juni

Augusti

 • 30 augusti

September

 • 23 september

Oktober

 • 13 oktober

November

 • 22 november

December

 • 14 december

Vård- och omsorgs­nämnden

Ordförande: Lise Hjemgaard Svensson (M)

Sammanträdestider 2022

Februari

 • 9 februari
 • 2 mars – studiedag inom Vård- och omsorgsförvaltningen

Mars

 • 24 mars

April

 • 29 april

Maj

 • 25 maj

Juni

 • 21 juni

September

 • 22 september

Oktober

 • 27 oktober

November

 • 23 november, varav halva dagen tillsammans med SAN

December

 • 21 december

Sammanträdestider 2023

Februari

 • 8 februari
 • 23 februari – studiedag inom Vård- och omsorgsförvaltningen

Mars

 • 29 mars

April

 • 28 april

Maj

 • 25 maj

Juni

 • 22 juni

September

 • 20 september

Oktober

 • 25 oktober

November

 • 29 november, varav halva dagen tillsammans med SAN

December

 • 20 december

Gemensam överförmyndar­nämnd

Ordförande: Nils Hultin (C)

Sammanträdestider 2022

Februari

 • 10 februari, klockan 08.30

Mars

 • 17 mars, klockan 08.30

April

 • 28 april, klockan 08.30

Juni

 • 2 juni, klockan 08.30

September

 • 29 september, klockan 08.30

November

 • 3 november, klockan 08.30

December

 • 8 december, klockan 08.30

Sammanträdestider 2023

Februari

 • 9 februari, klockan 08.30

Mars

 • 23 mars, klockan 08.30

April

 • 27 april, klockan 08.30

Juni

 • 1 juni, klockan 08.30

September

 • 28 september, klockan 08.30

November

 • 2 november, klockan 08.30

December

 • 7 december, klockan 08.30

Valnämnden

Ordförande: Pär Fredriksson (M)

Sammanträdestider 2023

Februari

 • 16 februari, klockan 13.00

Maj

 • 25 maj, klockan 14.00

September

 • 14 september, klockan 14.00

December

 • 7 december, klockan 14.00

Gemensam nämnd för upp­handlings­samverkan

Ordförande: Margareta Widell (L)

Sammanträdestider 2022

Februari

 • 14 februari, klockan 13.15

Maj

 • 9 maj, klockan 13.15

September

 • 26 september, klockan 13.15

December

 • 5 december, klockan 13.15

Sammanträdestider 2023

Februari

 • 13 februari, klockan 10.00–16.00

Maj

 • 8 maj, klockan 13.15

September

 • 25 september, klockan 13.15

December

 • 11 december, klockan 13.15

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialist­funktioner

På Region Jämtland Härjedalens webbplats finns information om samman­trädestider.

Sammanträdestider för Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner

Revisionen

Ordförande: Kjell Svantesson (S)

Sammanträdestider 2022

Januari

 • 14 januari
 • 27 januari

Februari

 • 17 februari

Mars

 • 7 mars

April

 • 25 april

Maj

 • 16 maj

Juni

 • 16 juni

Augusti

 • 29 augusti

September

 • 26 september

Oktober

 • 13 oktober

November

 • 16-17 november

December

 • 14 december

Pensionärsrådet

Ordförande: Lise Hjemgaard Svensson (M)

Sammanträdestider för Pensionärsrådet

Tillgänglighetsrådet

Ordförande: Pär Löfstrand (L)

Sammanträdestider för Tillgänglighetsrådet

Sidan uppdaterad 2022-11-17