Sammanträdestider

Kommunens nämnder och styrelser har med jämna mellanrum sammanträden till vilka allmänheten ibland inbjuds att lyssna.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har alltid öppna sammanträden. Övriga nämnder har ett eller flera öppna sammanträden per år.

Kommunfull­mäktige

Ordförande: Hanna Wagenius (C)

Sammanträdestider 2021

Februari

 • 4 februari, klockan 08.00

Mars

 • 30 mars, klockan 10.00

April

 • 29 april, klockan 10.00

Maj

 • 24 maj, klockan 10.00

Juni

 • 21 juni, klockan 10.00

September

 • 23 september, klockan 10.00

Oktober

 • 21 oktober, klockan 10.00

November

 • 18 november, klockan 10.00

December

 • 20 december, klockan 10.00 

Kommunstyrelsen

Ordförande: Bosse Svensson (C)

Sammanträdestider Kommunstyrelsen 2021

Januari

 • 19 januari, klockan 08.30

Februari

 • 9 februari, klockan 08.30

Mars

 • 16 mars, klockan 08.30

April

 • 13 april, klockan 08.30

Maj

 • 11 maj, klockan 08.30

Juni

 • 8 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 17 augusti, klockan 08.30

September

 • 7 september, klockan 08.30

Oktober

 • 5 oktober, klockan 08.30

November

 • 9 november, klockan 08.30

December

 • 7 december, klockan 08.30

Sammanträdestider Finans- och ledningsutskottet 2021

Januari

 • 26 januari, klockan 08.30

Februari

 • 16 februari, klockan 08.30

Mars

 • 24 mars, klockan 08.30

April

 • 27 april, klockan 08.30

Maj

 • 25 maj, klockan 08.30

Juni

 • 15 juni, klockan 08.30

Augusti

 • 24 augusti, klockan 08.30

September

 • 21 september, klockan 08.30

Oktober

 • 19 oktober, klockan 08.30

November

 • 23 november, klockan 08.30

December

 • 21 december, klockan 08.30

Sammanträdestider Utvecklingsutskottet 2021

Januari

 • 21 januari, klockan 13.00

Februari

 • 18 februari, klockan 13.00

Mars

 • 18 mars, klockan 08.30

April

 • 20 april, klockan 13.00

Maj

 • 20 maj, klockan 13.00

Juni

 • 10 juni, klockan 13.00

Augusti

 • 25 augusti, klockan 13.00

September

 • 27 september, klockan 13.00

Oktober

 • 28 oktober, klockan 13.00

November

 • 22 november, klockan 13.00

December

 • 14 december, klockan 13.00

Barn- och utbildnings­nämnden

Ordförande: Jananders Mattsson (M)

Sammanträdestider 2021

Januari

 • 27 januari

Februari

 • 15 februari
 • 24 februari

Mars

 • 31 mars

April

 • 28 april

Juni

 • 2 juni
 • 24 juni

September

 • 29 september

Oktober

 • 20 oktober
 • 28 oktober

November

 • 24 november

December

 • 17 december

Kultur- och fritids­nämnden

Ordförande: Pelle Lundgren (C)

Sammanträdestider 2021

Januari

 • 27 januari, klockan 08.30

Mars

 • 17 mars, klockan 08.30

April

 • 21 april, klockan 13.00

Maj

 • 19 maj, klockan 08.30

September

 • 22 september klockan 8.30

Oktober

 • 6 oktober, klockan 15.00 (extra sammanträde)

November

 • 10 november, klockan 13.00

December

 • 8 december, klockan 08.30

Sammanträdestider 2022

Januari

 • 26 januari, klockan 08.30

Mars

 • 16 mars, klockan 08.30

April

 • 20 april, klockan 13.00

Maj

 • 18 maj, klockan 08.30

September

 • 21 september, klockan 08.30

Oktober

 • 19 oktober, klockan 08.30

November

 • 16 november, klockan 13.00

December

 • 14 december, klockan 08.30

Miljö- och samhälls­nämnden

Ordförande: Magnus Andersson (C)

Sammanträdestider 2021

Januari

 • 25 januari, klockan 08.30

Februari

 • 22 februari, klockan 08.30

Mars

 • 24 mars, klockan 08.30

April

 • 28 april, klockan 08.30

Maj

 • 26 maj, klockan 08.30

Juni

 • 23 juni, klockan 08.30

September

 • 1 september, klockan 08.30
 • 29 september, klockan 08.30

Oktober

 • 27 oktober, klockan 08.30

December

 • 8 december, klockan 08.30

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ordförande: Magnus Rönnerfjäll (C)

Sammanträdestider 2021

Januari

 • 27 januari

Februari

 • 24 februari

Mars

 • 25 mars

April

 • 21 april

Maj

 • 19 maj

Juni

 • 22 juni

Augusti

 • 25 augusti

September

 • 22 september

Oktober

 • 20 oktober

November

 • 22 november

December

 • 15 december

Tekniska nämnden

Ordförande: Andreas Köhler (M)

Sammanträdestider 2021

Januari

 • 28 januari

Februari

 • 25 februari

Mars

 • 24 mars

April

 • 21 april

Maj

 • 26 maj

Juni

 • 15 juni

September

 • 1 september
 • 22 september

Oktober

 • 20 oktober

November

 • 25 november

December

 • 15 december

Vård- och omsorgs­nämnden

Ordförande: Lise Hjemgaard Svensson (M)

Sammanträdestider 2021

Februari

 • 3 februari
 • 18 februari – studiedag inom Vård- och omsorgsförvaltningen

Mars

 • 31 mars

April

 • 28 april

Maj

 • 26 maj

Juni

 • 24 juni (förmiddag)

September

 • 29 september

Oktober

 • 28 oktober

November

 • 22 november, varav halva dagen tillsammans med SAN

December

 • 16 december

Gemensam överförmyndar­nämnd

Ordförande: Nils Hultin (C)

Sammanträdestider 2021

Februari

 • 11 februari, klockan 08.30

Mars

 • 11 mars, klockan 08.30

April

 • 29 april, klockan 08.30

Maj

 • 27 maj, klockan 08.30

September

 • 30 september, klockan 08.30

November

 • 11 november, klockan 08.30

December

 • 9 december, klockan 08.30

Sammanträdestider 2022

Februari

 • 10 februari, klockan 08.30

Mars

 • 17 mars, klockan 08.30

April

 • 28 april, klockan 08.30

Juni

 • 2 juni, klockan 08.30

September

 • 29 september, klockan 08.30

November

 • 3 november, klockan 08.30

December

 • 8 december, klockan 08.30

Valnämnden

Ordförande: Pär Fredriksson (M)

Sammanträdestider 2021

Februari

 • 18 februari, klockan 14.00

Juni

 • 17 juni, klockan 14.00

September

 • 9 september, klockan 14.00

Gemensam nämnd för upp­handlings­samverkan

Ordförande: Margareta Widell (L)

Sammanträdestider 2021

Februari

 • 15 februari, klockan 13.15

Maj

 • 17 maj, klockan 13.15

September

 • 20 september, klockan 13.15

December

 • 6 december, klockan 13.15

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialist­funktioner

På Region Jämtland Härjedalens webbplats finns information om samman­trädestider.

Sammanträdestider för Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner

Revisionen

Ordförande: Kjell Svantesson (S)

Sammanträdestider 2021

Januari

 • 11 januari - extra
 • 18 januari

Februari

 • 10 februari - extra
 • 15 februari

Mars

 • 8 mars

April

 • 12 april
 • 28 april (ändrat från 26 april)

Maj

 • 3 maj
 • 17 maj

Juni

 • 10 juni
 • 14 juni
 • 17 juni

Augusti

 • 23 augusti

September

 • 13 september
 • 30 september

Oktober

 • 12 oktober (ändrat från 11 oktober)
 • 22 oktober

November

 • 11-12 november

December

 • 6 december
 • 14 december (ändrat från 15 december)

Pensionärsrådet

Ordförande: Lise Hjemgaard Svensson (M)

Sammanträdestider för Pensionärsrådet

Tillgänglighetsrådet

Ordförande: Pär Löfstrand (L)

Sammanträdestider för Tillgänglighetsrådet

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-10-08