Delaktighetsmetod för användbarhet - DEMA

Delaktighetsmetoden för användbarhet - DEMA är resultatet av projektet "Rätt från början" som handlar om hur Östersunds olika arenor och anläggningar ska göras mer tillgängliga för alla.

Arbetsmetoden beskriver hur man med hjälp av delaktighet kan skapa tillgänglighet. Om Östersunds kommun ska lyckas göra rätt investeringar, på rätt sätt, bör man göra dem som faktiskt ska använda en viss anläggning, arena eller byggnad delaktiga i processen. Det är precis det som DEMA handlar om.

Nu när metoden finns på plats börjar det riktiga arbetet, med att göra DEMA till en naturlig del i kommunens vidare projektarbete. Målet med DEMA är att så pass många ska känna till arbetsmetoden så den blir en självklar del i Kommunens medarbetares vardag och att man verkligen ser nyttan med medborgarnas delaktighet.

Läs mer om DEMA

Läs mer om Delaktighetsmetod för användbarhet i kommunens Tekniska handbok.

Om ”Rätt från början”

Projektet har finansierats av Vinnova och har skett ett samarbete mellan kommunen, Parasportförbundet, Mittuniversitetet och tio ambassadörer med olika former av funktionsnedsättning. Syftet var att ta fram en samverkansmodell för tillgängliga byggnationer. I första hand handlar det om idrottsanläggningar och aktivitetsytor, men modellen ska också vara möjlig att följa vid exempelvis skolrenoveringar.

Sidan uppdaterad 2023-01-20