Landsbygdsstrategi

En positiv tillväxt är en viktig del av den hållbara utvecklingen. En levande landsbygd är viktigt för Östersunds kommun. Här hittar du information om Östersunds kommuns landsbygdsstrategi 2014-2020.

Strategin är en del av nya tillväxtplanen. Målet är att Östersunds kommun ska vara en bättre plats att bo, leva, verka och växa i – oavsett om det är i staden eller på landsbygden. Lands­bygds­strategin ska fungera som ett stöd för hur invånare och företagare på landsbygden kan arbeta för en långsiktig utveckling på landsbygden.

Syftet med landsbygdsstrategin är att prioritera utvecklingsområden för att uppnå visionen för landsbygdsstrategin:

”Östersunds kommun har en attraktiv landsbygd med mycket goda och hållbara livsvillkor. I bygder där åretruntboende, företagande och arbete utvecklas, bor engagerade människor som har stark framtidstro.”

Framsidan på landsbygdsstrategin för Östersunds kommun 2014-2020

Ladda ner landsbygdsstrategin som PDF

Strategin ska även stimulera till en kraftsamling för landsbygdsutveckling inom kommunens egen organisation men också i en bred samverkan med ideella organisationer och det privata näringslivet.

Landsbygdsstrategin har tagits fram genom dialoger internt inom kommunens organisation och externt på fem orter med omnejd, Häggenås, Lit, Fåker, Brunflo och Orrviken. Företrädare från företag, lokala utvecklingsgrupper, affär, idrottsföreningar med flera diskuterade bygdens behov av framtida utveckling.

Den 20 mars 2014 antogs strategin i kommunfullmäktige och reviderades våren 2016. Nu pågår arbete kring boende och servicefrågor.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-10-05