Service i landsbygd

I Östersunds kommun finns en kommunal serviceplan som ska se till att vi har tillgång till god kommunal service på landsbygden.

God service på landsbygden bidrar till att fler medborgare kan bo kvar och verka i kommunen. Det blir attraktivt att både bo och driva företag på landsbygden. Dessutom blir det ett sätt att attrahera fler att också besöka vår kommun.

I serviceplanen ingår att det ska finnas serviceorter/punkter i kommunen. Syftet med dessa är att stärka informationen till medborgarna, skapa mötesplatser och förstärka befintlig service på orten.

Serviceorterna är:

Servicepunkterna är:

Sidan uppdaterad 2023-11-09