Publicerad 2024-06-10

Anmäl din verksamhets kyltorn

Har din verksamhet ett kyltorn? Då måste du anmäla det till kommunen.

De nya reglerna om att anmäla kyltorn till kommunen infördes den 1 februari 2024.

Hur anmäler jag ett kyltorn?

Kontakta miljö och hälsa på Östersunds kommun genom att mejla till miljoochhalsa@ostersund.se eller ring till kommunens Kundcenter på 063-14 30 00 och be om att få prata med miljö och hälsa. Kontakta också oss om du är osäker på om det är ett kyltorn du har.

Risk för spridning av legionella

Anledningen till att du nu måste anmäla att din verksamhet har ett kyltorn är för att förebygga risken för spridning av legionella. Kyltorn som inte sköts på rätt sätt kan utgöra en risk för spridning av legionella. Även om antalet dokumenterade fall är relativt få kan ett utbrott drabba ett större antal människor om det inträffar.

Kommunen smittspårar legionella

Kommunen ansvarar för tillsynen av kyltorn och kommunerna har även ansvar att smittspåra vid utbrott av legionella. Ett av skälen till att anmälningsplikt för kyltorn införs är att för att underlätta för kommunerna vid smittspårning. Genom att kommunerna får veta var kyltornen finns får de även bättre förutsättningar för att bedriva förebyggande tillsyn och förebygga smittspridning.

Vad är ett kyltorn?

Ett kyltorn är en anordning som används för att avlägsna överskottsvärme från en kylprocess där kylningen sker genom att det tillförs vatten till ett luftflöde på ett sätt som gör att aerosoler bildas.

Kyltorn kan användas för nedkylning av byggnader genom klimatanläggningar, eller för att kyla ned maskiner i industrier eller kraftverk.

Vad är legionella?

Legionellabakterier förökar sig i stillastående vatten och kan förorena vattenledningar, klimatanläggningar, duschar och bubbelpooler.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-06-10