Nyhetsarkiv Kommun och politik

Här kan du se alla våra publicerade nyheter inom området kommun och politik.


 • Kommunfullmäktige sammanträder På torsdag den 9 februari klockan 13.00 sammanträder Kommunfullmäktige i aulan på Österäng.


 • Årets sista Kommunfullmäktige hålls på Folkets hus Tisdag 20 december klockan 9.00 är det dags för årets sista Kommunfullmäktige. Platsen för mötet är inte Österäng utan Pettersson-Berger Hallen i Folkets hus Östersund.

 • Rapport från Kommunstyrelsens sammanträde den 6 december Under tisdagens sammanträde presenterade den nya majoriteten budget för 2023 och flerårsplan för 2024 och 2025.

 • Sammanträdet i Kultur- och fritidsnämnden 16 november är inställt Sammanträdet i Kultur- och fritidsnämnden den 16 november är inställt på grund av få anmälda ärenden.


 • Östersunds kommuns befolkning ökar Östersunds kommun hade 64 566 invånare den sista september 2022. Det innebär en befolkningsökning med 242 personer sedan årsskiftet. Det visar Statistiska Centralbyråns befolkningssiffror för kvartal ...

 • Rapport från Kommunstyrelsen Under tisdagen höll Kommunstyrelsen sitt första sammanträde med den nya politiska uppställningen efter valet. Det var alltså Niklas Daosons (S) första tillfälle som ny KS-ordförande.

 • Ny politisk majoritet i Östersunds kommun Under måndagskvällen stod det klart att Östersunds kommun får en ny politisk majoritet, bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet.

 • Rapport från kommunstyrelsen Tisdagen den 4 oktober sammanträdde kommunstyrelsen i Rådhussalen. Här följer ett axplock ur ärendelistan.

 • Rapport från Kommunstyrelsen Under tisdag 13 september höll Kommunstyrelsen sammanträde. Här är några av de beslut som togs.


 • Budget saknas för plogad isbana på Lillsjön  Det finns inget utrymme i Tekniska nämndens budget för medborgarförslaget om plogad isbana på Lillsjön. Det enades nämnden om på sitt möte den 30 augusti. Därmed ställde man sig bakom förvaltningens k...

 • Rapport från Kommunstyrelsen Under tisdagen höll Kommunstyrelsen sammanträde. Här är ett axplock av de beslut som togs.


 • Valskolan lär ut hur valet fungerar Valskolan är till för både förstagångsväljare och alla andra som vill lära sig mer om valet. På plats får man lära sig mer om varför det är viktigt att rösta och man får också prova på att rösta.

 • Nu finns valinformation på vår webb Den 11 september 2022 är det val till riksdag, kommun- och landstings­fullmäktige i Sverige.

 • Rapport kommunstyrelsen 7 juni 2022 Under tisdag 7 juni höll Kommunstyrelsen sammanträde i Domsalen, Rådhuset. Här är ett axplock av de beslut som togs.

 • Rapport från Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 10 maj omfattade 35 ärenden. Här följer en kort beskrivning av hur Kommunstyrelsen beslutade i några utvalda ärenden.

 • Rapport från Kommunstyrelsen Under tisdag 12 april höll Kommunstyrelsen sammanträde i Domsalen, Rådhuset. Här är ett axplock av de beslut som togs.


 • Rapport från Tekniska nämnden 13 april Ja till kretsloppspark på Stadsdel Norr och nej till gratis parkering för personer 65+. Det är ett par av de beslutsärenden som togs upp på Tekniska nämndens sammanträde den 13 april.

 • Massflyktsdirektivet och vad det innebär för Östersunds kommun EU har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer från Ukraina ska erbjudas tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU. Men vad innebär detta egentligen för Öste...

 • Rapport från Kommunstyrelsen Under tisdagen höll Kommunstyrelsen sammanträde i Domsalen, Rådhuset. Det var många punkter på ärendelistan, bland annat behandlades många medborgarförslag. Här är några av besluten som togs.


 • Rapport från Kommunstyrelsen Under tisdagen var Kommunstyrelsen tillbaka i Domsalen för ett fysiskt sammanträde. Här är ett axplock av de beslut som togs.

Sidan uppdaterad 2016-02-22