Nyhetsarkiv Trafik och infrastruktur

Här kan du se alla våra publicerade nyheter inom området trafik och infrastruktur.


 • Mycket regn på isiga gator - vad kan du göra själv? Torsdag 13 januari förväntas det komma upp emot 30 millimeter regn.
  - Det är ett ovanligt fenomen här i Jämtland och vi vet inte riktigt vilka konsekvenser det kan få när den mängden regn faller på is...


 • Syns du inte finns du inte - använd reflex Det är väldigt mörkt ute på kvällen och morgonen och utan reflexer syns man dåligt. Nästan hälften av alla trafikolyckor med gående inträffar när det är mörkt. Med reflexer syns du bättre och risken a...

 • Ny servicestation för cykel på Strandgatan i Östersund En mobil cykelservicestation är nu på plats på Strandgatan i närheten av övergången mot Badhusparken. Servicestationen gör det möjligt för cyklister att snabbt och bekvämt fixa enklare service och rep...

 • Kommunen lanserar ny kartportal Nu har Östersunds kommun gjort det lättare för dig att använda våra digitala kartor. I vår nya kartportal har vi samlat ett antal olika, använd­vänliga kartor som du kan ha glädje av – både när du är ...

 • Mycket regn på kort tid kan betyda översvämningar Under dagen väntas det komma stora regnmängder över Jämtlands län. När det regnar mycket på kort tid blir det snabbt fullt i ledningarna som ska leda bort vattnet från gator och bostadsområden. Det be...

 • För bättre miljö och trafikflöde - fler P-platser blir avgiftsbelagda Från och med tisdag 1 juni utökar vi zonerna för parkeringsavgifter i centrum av Östersund. Det är för att främja ett bättre trafikflöde i centrum samt att få fler att välja cykel eller kollektivtrafi...

 • Vi släcker för bilarna De senaste åren har gatlyktorna längs Fäbodleden i Torvalla varit släckta. Anledningen är att oskyddade trafikanter inte ska lockas att färdas längs, eller korsa Fäbodleden - det finns tryggare vägar ...

 • ”Ett viktigt steg för att förbättra trafiksituationen i Lillänge” Östersunds kommun har under en tid utrett olika alternativ och möjligheter att förbättra trafiksituationen i Odenskog/Lillänge. Dagens besked att betongstationen är såld till en aktör som vill utveckl...

 • Del av den planerade gång- och cykelbanan på Krondikesvägen blir snart verklighet Vi har tidigare berättat att projektet med gång- och cykelbana längs båda sidor Krondikesvägen pausas på grund av att det blir för dyrt. Nu är det dock klart att bygget av de första 300 metrarna från ...

 • Teknisk handbok - här finns anvisningar för byggprojekt Östersunds kommun har tagit fram en Teknisk handbok, som nu finns tillgänglig på hemsidan. Handboken riktar sig till planerare, projektörer och byggherrar - både inom kommunen och till dig som är kons...
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2016-02-22