Nyhetsarkiv Bygga, bo och miljö

Här kan du se alla våra publicerade nyheter inom området bygga, bo och miljö.


 • Nu är aktivitetspeppen igång för våra barn och ungdomar Aktivitetspeppen är vår rörelseutmaning för skolelever som går ut på att cykla eller gå till skolan så många dagar som möjligt. Den pågår 15 maj - 9 juni med syftet är att uppmuntra till aktivt resand...

 • Miljöbilsinsatser ger resultat - topplaceringar för Östersund De senaste årens arbete med att uppgradera kommunens tjänstebilar till miljöbilar ger resultat. Östersund gör tredje största förbättring av alla kommuner i Sverige! På hela topplistan placerar vi oss ...

 • Anmäl dig till Klimatseminariet 13 september Nu går det att anmäla sig till Klimatseminariet, en innehållsrik dag på Storsjöteatern med klimatet i fokus. Platserna brukar gå åt så säkra din plats redan idag! Erika Bjerström, klimatkorrespondent,...

 • Nu kan detaljplanearbetet för Vallaskolans ombyggnad börja! På Miljö-och samhällsnämndens sammanträde onsdagen den 22 februari fick utbyggnaden av Vallaskolan positivt planbesked. Nu börjar arbetet med att ta fram en ny detaljplan för skolområdet.

 • Delar av Lövlunda stängs av för provtagning Den som åker skidor i Lövlundaområdet, kommer snart att se avspärrningar inom delar av området. Det beror på att kommunen behöver jobba vidare med att provta och utreda de föroreningar som man upptäck...

 • Byggprojekt - en översikt Det är mycket på gång i Östersunds kommun. Nu har vi samlat informationen om större byggprojekt och satsningar på en webbsida - så att du kan få en enkel översikt.


 • Fortsätt sortera ut plasten Fortsätt att sortera ut plasten. Bara då är det möjligt att återvinna den. Om plasten är inblandad i restavfallet som går direkt till förbränning så kommer plasten inte att återvinnas alls. Det sker u...

 • Avfallstaxan och VA-taxan höjs Från och med 1 januari 2023 höjs både avfallstaxan och VA-taxan. Det är inte unikt för just Östersunds kommun, kostnader för hanteringen av avfall och VA stiger överallt.

 • Så ska vi få bättre luft i Östersund Grövre vintersand, förändrade parkeringar, dammreducerande väghållning samt förbättrad vägbeläggning är några av förslagen i åtgärdsprogrammet för luftkvalitet som den 6 december ska upp i Kommunstyre...

 • 10 tips för att minska din energiförbrukning Kriget i Ukraina har lett till energikris och dyra elpriser. Även om vi i norra Sverige inte är lika drabbade som de längre söderut så bör även vi tänka till. Vår klimat- och energirådgivare tipsar om...

 • Östersunds kommuns befolkning ökar Östersunds kommun hade 64 566 invånare den sista september 2022. Det innebär en befolkningsökning med 242 personer sedan årsskiftet. Det visar Statistiska Centralbyråns befolkningssiffror för kvartal ...

 • Dags för vintertid på återvinningscentralen i Odenskog Från och med 1:a november håller återvinningscentralen i Odenskog stängt på måndagar och tisdagar. Vintertiderna gäller ända fram till sista april 2023.

 • Ny gång- och cykelbana i Österängsparken Nu blir förbindelsen mellan Centralstationen och Prästgatan tydligare. Gång- och cykelvägen genom Österängsparken byggs om och blir som en entré för Prästgatan.


 • Nu ger vi plats åt nya popplar De överåriga popplarna i den yttre raden i Badhusparken har gjort sitt. På onsdag 12 oktober börjar avverkningarna av de gamla träden för att ge plats åt nya popplar.


 • Få din pantpeng på Swish när du pantar på ÅVC Odenskog Brukar du panta i automaten på återvinningscentralen i Odenskog? Då har du nu möjligheten att få dina pengar på Swish.

 • Årets miljöpris till Region Jämtland Härjedalen – först ut i landet med att återvinna anestesigaser Vid dagens Klimatseminarium på Storsjöteatern delade kommunen ut årets miljöpris. Vinnare var Region Jämtland Härjedalen, som prisades för sitt spännande och banbrytande arbete med att återvinna de an...

 • Vad vill ni utveckla hos er?
  – Sök byapeng!
  Byapeng är ett bidrag som finns för att stötta de ideella krafterna och främja demokratiska aktiviteter och utvecklingsprojekt i byar i kommunen.

 • Dags för nästa etapp i Kyrkparken De senaste åren har kommunen arbetat för att Kyrkparken ska bli ljusare och mer tillgänglig. Nu kommer parken att få ny belysning. Samtidigt restaurerar vi gångvägarna. Och den trista transformatorbyg...

 • Stor satsning på ny skolgård och aktivitetsområde i Torvalla Under hösten görs en rejäl satsning på skolområdet vid Torvallaskolan, och området vid Råplan. Det blir en helt ny skolgård nedanför skolan. Det byggs också ett nytt allaktivitetsområde.

 • I kvällsmörkret märks vilka gatlyktor som slocknat Nu blir kvällarna mörkare och vi börjar få in felanmälningar på gatubelysning. Och felanmälningar på det som inte fungerar, det vill vi ha! Men med kommunens nya underhållsplan för gatubelysning komme...

 • Släng ditt trädgårdsavfall på rätt plats Det är viktigt att göra sig av med trädgårdsavfall på rätt sätt. Dumpat trädgårdsavfall i skogar, parker och dungar kan orsaka spridning av invasiva arter och skapa stora snår av brännässlor.

 • Så tar vi vara på träden i Östersund För att enklare beräkna och bevara trädens värde i staden har Östersunds kommun börjat använda en ersättningsmodell. Det handlar om att friska träd ska bevaras så långt som möjligt. Vid Storsjö Strand...

 • Gränsvärden för stadens luft har överskridits på flera ställen Den luftkartering som Östersunds kommun beställde efter att miljökvalitetsnormen överskridits visar att luften i stadskärnan är dålig på flera ställen, inte bara längs Rådhusgatan.

 • Nyhetsbrev om glädjande intresse för biogas i Jämtland Härjedalen Läs det andra nyhetsbrevet om vad som händer med biogassatsningen i Jämtland Härjedalen.


 • Var ska du lägga din snö i vinter? Du som bor i villa i någon av kommunens tätorter; tänker du bygga en uteplats i sommar? Sätta upp ett staket? Plantera en häck? Eller kanske ordna en till bilplats? Tänk då på att du ska även ha plats...

 • De tog fram ett helt nytt dagvattenfilter för Storsjö strand Kraven på en hållbar hantering av dagvatten har ökat i takt med klimatförändringar och en större förståelse för hur föroreningar påverkar miljön. Det tog Sebastian Karlsson och Tore Johansson fasta på...
Sidan uppdaterad 2016-02-22