Publicerad 2024-06-13

Bättre sortering genom nytt samarbete - Hej Sortering!

Nu startar Östersunds kommun upp ett nytt samarbete med Östersundshem och Hej främling. Genom sociala aktiviteter och en informationskampanj, är målet att förbättra sopsorteringen i delar av Torvalla.

En hand som håller i en soppåse. Under påsen syns flera olika sopfraktioner.

Som en del av samarbetet kommer Hej främling att anordna utbildningsaktiviteter och sociala träffar för de boende i Torvalla. De kommer att knacka dörr och dela ut matavfallspåsar och information. Det gemensamma målet är en insats som inte bara informerar utan också engagerar hyresgästerna i miljövänliga beteenden.

Ännu viktigare att sortera rätt med nya biogasanläggningen

– Snart står kommunens nya biogasanläggning klar och då är det viktigt att vi använder matavfallspåsen i papper. Vi vill absolut inte få in plast i matavfallet. Plasten bryts inte ned och ställer till med en massa problem i anläggningen, säger Ida Sjölund på Östersunds kommun.

Förutom bra sortering är förhoppningen att samarbetet kommer att leda till ökad trygghet.

– Det finns forskning som säger att ju fler av dina grannar du kan namnet på, desto större trygghet känner du där du bor. Vi kommer att knacka dörr i områdena, dela ut sopsorteringskärl och bjuda in till våra sociala träffar. Genom vårt koncept Hej granne vill vi att fler grannar ska lära känna varandra, samtidigt som de lär sig att sopsortera rätt och varför det är viktigt, säger Yonas Abraha, koordinator för Hej främling.

Bättre skyltar i återvinningsrummen

De bostadsområden som man fokuserar på under sommaren och hösten är Ardennern och Rosmarinen i Torvalla. Östersundshem kommer som en del av samarbetet förbättra skyltningen i återvinningsrummen. Där kommer det också att bli möjligt att hämta matavfallspåsar för att underlätta för hyresgästerna att sortera sina sopor rätt. Östersunds kommun kommer ta fram ett nytt informationsmaterial som på ett enkelt sätt berättar hur sopsortering görs på rätt sätt.

– Det känns superbra att få starta upp det här samarbetet, vi ser med förväntan fram emot det. Vi hoppas att det kommer att leda till att fler av kommunens medborgare ser sortering som något självklart, så att fler förpackningar från Östersund kan återvinnas till nya förpackningar. Det kommer ge en renare och mer hållbar avfallshantering i Östersund, säger Ida Sjölund, avfallsstrateg på Östersunds kommun.

Samarbetet kommer att pågå under hela 2024 och genomförs som ett IOP - Idéburet Offentligt Partnerskap. Om konceptet är framgångsrikt är förhoppningen att kunna involvera fler bostadsbolag och bostadsområden kommande år.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-06-13