Publicerad 2024-06-25

Nya riktvärden för PFAS och giftiga ämnen i dricksvatten från egna brunnar

Livsmedelsverket inför nya riktvärden för PFAS samt arsenik, bly och kadmium i dricksvatten från egna brunnar.

Från och med 1 juli 2024 gäller ett nytt riktvärde för fyra vanliga PFAS-ämnen i dricksvatten från egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk. Det nya värdet är satt till 4 nanogram per liter.

I Sverige förlitar sig omkring två miljoner människor helt eller delvis på dricksvatten från egna brunnar. Det är brunnsägarnas ansvar att säkerställa vattenkvaliteten, och Livsmedelsverkets riktvärden är till för att hjälpa dig att bedöma ditt vatten. Riktvärdena är vägledande och inte juridiskt bindande, till skillnad från gränsvärden för kommunalt dricksvatten.

Mer information om hittar du på Livsmedelsverkets hemsida.

Kontakta oss om du har frågor

Kontakta kundcenter och du har frågor. Du kan också höra av dig direkt till oss på Miljö och hälsa för rådgivning kring provtagning av ditt vatten, e-post: miljoochhalsa@ostersund.se.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-06-26