Stiftelser och fonder

Det finns ett antal donationsstiftelser och fonder som Östersunds kommun förvaltar och som du kan söka bidrag från.

Bifoga kontobevis vid ansökan

Observera att du behöver bifoga ett kontobevis i samband med ansökan. Innan vi betalar ut till ditt bankkonto behöver vi ett bevis på att kontonummer och namn överensstämmer. Denna rutin gör att det går snabbare, eftersom vi kan betala ut utan fördröjning och slipper merjobb.

Du ansöker via e-tjänst under respektive donationsstiftelse / fond.

Sociala stiftelser

Det finns tre sociala stiftelser i Östersunds kommun som det finns möjlighet att söka bidrag ur. Pengarna i stiftelserna kommer ursprungligen från olika testamentes- och donationsfonder.

Sociala stiftelsen för äldres hjälpbehov

ditt Syfte

Bidraget ska ge stöd och uppmuntran till dig som inte har råd att unna dig några "guldkanter" i tillvaron. Kanske har du en ansträngd ekonomi på grund av sjukdom, funktionsbegränsning eller någon annan orsak.

Vem kan söka?

Du ska vara bosatt i Östersunds kommun för att kunna söka bidraget.

Beslut och utdelning

Det är Vård- och omsorgsnämnden som beslutar om vilka som får bidrag ur fonden. Kungörelsen kommer att publiceras på www.ostersund.se. För frågor hur man ansöker kan du vända dig till Kundcenter - se kontaktinformatin längst ned på sidan.

Ansök

Ansök om medel från Östersunds kommuns sociala stiftelse för äldres hjälpbehov. Sista ansökningsdag är den 15 oktober varje år och du kan ansöka från och med 1 september samma år.
Observera att du behöver bifoga ett kontobevis i samband med att du skickar in ansökan.

Sociala stiftelsen för allmänna hjälpbehov

Syfte

Bidraget ska ge stöd och uppmuntran till dig som inte har råd att unna dig några "guldkanter" i tillvaron. Kanske har du en ansträngd ekonomi på grund av arbetslöshet, sjukdom, funktionsbegränsning eller någon annan orsak.

Bidraget kan exempelvis innebära att en ensamstående förälder med låg inkomst får bidrag för julklappar till barnen. Ett annat exempel är bidrag för att ha råd att hälsa på släktingar.

Vem kan söka?

Du ska vara bosatt i Östersunds kommun för att kunna söka bidraget.

Beslut och utdelning

Det är Social- och arbetsmarknadsnämnden som beslutar om vilka som får bidrag ur fonden. Kungörelsen kommer att publiceras på www.ostersund.se. Social- och arbetsmarknadsförvaltningens personal informerar också om dessa fonder.

Ansök

Ansök om medel från Östersunds kommuns sociala stiftelse för allmänna hjälpbehov. Sista ansökningsdag är den 15 oktober varje år och du kan ansöka från och med 1 september samma år.
Observera att du behöver bifoga ett kontobevis i samband med att du skickar in ansökan.

Sociala stiftelsen för barns hjälpbehov

Syfte

Bidraget ska ge stöd och uppmuntran till dig som inte har råd att unna dig några "guldkanter" i tillvaron. Kanske har du en ansträngd ekonomi på grund av arbetslöshet, sjukdom, funktionsbegränsning eller någon annan orsak.

Bidraget kan exempelvis innebära att en ensamstående förälder med låg inkomst får bidrag för julklappar till barnen. Ett annat exempel är bidrag för att ha råd att hälsa på släktingar.

Vem kan söka?

Du ska vara bosatt i Östersunds kommun för att kunna söka bidraget.

Beslut och utdelning

Det är Social- och arbetsmarknadsnämnden som beslutar om vilka som får bidrag ur fonden. Kungörelsen kommer att publiceras på www.ostersund.se. Social- och arbetsmarknadsförvaltningens informerar också om dessa fonder.

Ansök

Ansök om medel från Östersunds kommuns sociala stiftelse för barns hjälpbehov. Sista ansökningsdag är den 15 oktober varje år och du kan ansöka från och med 1 september samma år.
Observera att du behöver bifoga ett kontobevis i samband med att du skickar in ansökan.

Donationsstiftelser

Häradsskrivare E Livéns stiftelse

Syfte

För något stadens ändamål. Dock ej till verksamheter som kommunen har en skyldighet att bedriva.

Beslut och utdelning

Utdelning sker två gånger per år. Inom sex månader efter utdelningsbeslut har fattats ska uppföljning ske av hur medlen har används. En skriftlig redovisning samt verifikationer etc som styrker hur ändamålet uppfyllts skickas till Område Ekonomi vid Östersunds kommun.

Ansök

Ansök om medel från Häradsskrivare E Livéns stiftelse. Sista ansökningsdag är den 15 april respektive den 15 oktober. 
Observera att du behöver bifoga ett kontobevis i samband med att du skickar in ansökan.

Möbelhandlare L O Jonssons och hans hustrus stiftelse

Syfte

Hjälpa handlare eller hantverkare som är folkbokförda i Östersunds kommun som:

  • på grund av ålder eller sjukdom har ekonomiska svårigheter
  • eller, som drabbats av omständigheter som bidragit till ekonomiska svårigheter.

När prövning görs om sökande är berättigad medel ur fonden kommer det beaktas om sökanden får ekonomiskt bistånd eller andra liknande stöd från det allmänna.

Utdelning

En gång per år.

Ansök

Ansök om medel från Möbelhandlare L O Jonssons och hans hustrus stiftelse. Sista ansökningsdag är 30 april.
Observera att du behöver bifoga ett kontobevis i samband med att du skickar in ansökan.

Syskonen Märta, Jonas och Anna Jonssons stiftelse

Syfte

Främja vård av behövande ålderstigna eller sjuka personer som är mantalsskrivna i Östersunds kommun samt i andra hand att främja i kommunen boende barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning.

Utdelning

En gång per år.

Ingen utdelning sker för närvarande ur fonden

Sidan uppdaterad 2024-03-04