Välkommen till Nexus öppenvård!

Nexus behandlingsrum. Här syns mjuka stolar runt ett litet bord med ljuslyktor. Rummet är ljust och här finns ett stor fönster i bakgrunden.

Vi finns här för att hjälpa dig som upplever problem med alkohol, droger eller spel - och för dig som är anhörig till någon med de här problemen. Vi erbjuder också nätbehandling för alkoholvanor via vår app "Mitt val mitt stöd". Det stödet kan du få utan att kontakta oss.

Nexus öppenvård erbjuder KBT-inriktad missbruksbehandling för alkohol och droger, spelbehandling, hasch-avvänjningsamtal och anhörigstöd. Under rubrikerna längre ner på sidan kan du läsa mer om våra behandlingsmetoder.

Logotyp - Facebook

Så ansöker du om stöd

Vill du ansöka om stöd kan du vända dig till Kundcenter på 063-14 30 00. Kundcenter hjälper dig att få kontakt med någon av våra behandlare, så får ni tillsammans prata mer om vilken typ av behandling som kan vara till störst nytta för dig.

Det här gäller även dig som söker anhörigstöd.

Du kan ansöka om stöd via vår app

"Mitt val mitt stöd" är en app skapad av öppenvårdsenheten Nexus. Här kan du få svar på dina frågor och testa dina alkoholvanor. Via appen kan du också enkelt komma i kontakt med någon av våra behandlare utan att ringa Kundcenter.

För att kontakta oss via appen behöver du logga in med e-legitimation.

Appen erbjuder nätbehandling för dina alkoholvanor

Via "Mitt val mitt stöd" kan du också välja att delta i "Digitala Nexus". Det är en nätbehandling för alkoholvanor, som du kan ta del av utan att kontakta oss. Den kräver ingen e-legitimation.

"Mitt val mitt stöd" finns tillgänglig på App Store och Google Play. Via QR-koderna kommer du direkt till appen:

Testa om du ligger i riskzonen

Vill du göra en självskattning för att se om du ligger i riskzonen för ett missbruk/beroende rekommenderar vi att du fyller i något av följande formulär. Det kan du göra på egen hand.

7-15 poäng indikerar riskbruk.
16-20 poäng indikerar skadligt bruk.
Över 20 poäng indikerar beroende.

Vad du kan förvänta dig av oss på Nexus

Vi som arbetar på Nexus:

 • har en ”icke dömande” attityd. Det finns anledningar till varför människor mår och beter sig som de gör.
 • har ett strukturerat, konkret och målinriktat arbetssätt.
 • har störst fokus på ”här och nu” och framåt.
 • utgår från att miss­bruk/bero­ende är ett inlärt beteende och att man kan lära in nytt genom kraftfulla för­stärk­nings­system för beteenden som innebär drogfrihet.

Mer om våra behandlingsmetoder

Community Reinforcement Approch (CRA)

CRA är en ettårig individuell primärbehandling som består av 16-20 tillfällen.

Under behandlingen arbetar vi med att se och förstå vad som gör att du fortsätter med ditt beroende­beteende. Vi skapar alternativa beteenden som ger dig bättre förut­sätt­ningar att skapa ett drogfritt liv.

CRA-booster - fortsättning

CRA-booser är till för dig som redan genomgått och fullföljt CRA-behandling. Du känner att du behöver repetera och ”boostra” dina färdigheter och kunskaper från primär­behand­lingen för att kunna fortsätta hålla dig drogfri/nykter.

CRA-booster kan vara till hjälp:

 • efter ett återfall
 • vid omtumlande livshändelser
 • när du känner igen risktankar/känslor/signaler och är rädd för att ta ett återfall

Under ett år efter avslutad primärbehandling har du möjlighet att höra av dig direkt till din behandlare och boka tider om du har behov av CRA-booster.

Adolescens Commuity Reinforcement Approach (ACRA)

 • I stort samma som CRA men under kortare tid, cirka 4 månader
 • Riktas till ungdomar
 • Involverar förälder
 • För dem med ”lindrigare missbruk”.
 • Vid mer omfattande missbruk/beroende och/eller avsaknad av närvarande föräldrar rekommenderas istället CRA.

Beslut krävs av socialsekreterare då ungdomar är under 18 år


Återfallsprevention (ÅP)

Återfallsprevention är en evidensbaserad psykosocial behandling/kurs, som grundas på KBT*. Syftet är att du ska bli bättre på att hantera återfall eller att inte behöva återfalla i problembeteenden.

Du deltar i åtta gruppträffar - cirka två timmar per gång - en gång per vecka.

Därefter följer Booster-träffar - en till två månader efter avslutad grupp.

*KBT (Kognitiv beteendeterapi) är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem.

Motiverande stödsamtal

En kortare insats med fem träffar utspridda under fem månader.

Här utgår vi från dina specifika behov för att stötta dig i att stå kvar i nykterhet och drogfrihet.

Mitt val mitt stöd - digital nätbehandling

I appen "Mitt val mitt stöd" erbjuder vi en digital behandling för dina alkoholvanor. Appen är till för dig som kanske inte har möjlighet att komma på regelbundna träffar hos oss, eller av andra skäl föredrar att göra din behandling på egen hand.

Det finns bra medicinering som kan vara ett stöd i din nykternhet. Prata med din hälsocentral om hur de kan hjälpa dig.

Om du känner att du behöver mer stöd efter denna behandling är du välkommen att kontakta oss. Och det kan du göra via appen - se QR-koder längre upp på sidan.

Övrig hjälp som finns att få

Stöd från kommunen om Nexus öppenvård inte räcker

Behöver du mer stöd än det som Nexus kan erbjuda, så erbjuds du en utredning av en socialsekreterare. Efter beslut från socialsekreteraren kan du exempelvis erbjudas stödboende, sysselsättning, kontaktperson eller behandlingshem.

Alla insatser är tidsbegränsade och du ansöker själv om förlängning.

Här kan du läsa mer om hur en utredning går till

Öppenvård för beroende på Östersunds sjukhus

Förutom den behandling som kommunen kan erbjuda så finns det också beroendevård inom sjukvården.

Öppenvård beroende, Östersunds sjukhus


Sidan uppdaterad 2023-09-06