Parkering

Här får du veta mer om var och hur du parkerar bilar, motorcyklar och andra motorfordon på allmän plats i Östersunds kommuns tätorter.

Generella parkeringsregler

I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera, enligt dessa generella regler, anges inte genom vägmärken. Har du körkort ska du kunna reglerna. De generella parkeringsreglerna bygger på två huvudprinciper. Du får inte stanna eller parkera så att

  • fara uppstår
  • du hindrar eller stör andra

Läs mer i Transportstyrelsens skrift Stanna och parkera

Förutom de generella parkeringsreglerna gäller skyltningen.

Kontrollera alltid skyltningen där du tänker parkera.

Andra markägare har också parkeringar

Kommunen ansvarar för parkeringarna på kommunal mark i tätorterna. Men det finns andra markägare som har parkeringar, exempelvis på sjukhusområdet och på Campus. Även kommunen har parkeringar inne på gårdar, till exempel vid skolor, äldreboenden och kontor. Där gäller andra parkeringsregler och avgifter.

Kontrollera alltid skyltningen vid parkeringens infart.

Datumparkering

I hela centrala Östersund, Lugnvik, Odensala, Torvalla och den tätbebyggda delen av Frösön gäller datumparkering nattetid från 1 oktober till 31 maj.

Om du parkerar på dagtid spelar det ingen roll vilken sida av gatan du står på, så länge det är tillåtet att parkera där. Datumparkeringen gäller från midnatt till klockan sju på morgonen.

Läs mer om datumparkering

Vägmärket "Laddplats för elfordon"

Laddplatser för elbilar

Vi får fler och fler laddplatser för elbilar i Östersund. De är bara avsedda för elbilar samt hybridbilar som laddas med el.

Läs mer om elbilar och laddning av elbilar

Husvagnar och husbilar

Om du vill ställa upp din husvagn eller husbil för övernattning eller längre vistelse hänvisar vi till

campingplatserna

Parkera inom parkeringsrutan

Om parkeringen har en markerad parkeringsruta måste du parkera ditt fordon inom den markerade rutan. Om ditt fordon är för stort för rutan får du inte parkera där.

Aldrig parkera på grönytor

Och du får naturligtvis inte parkera eller ställa din släpvagn eller din husvagn på kommunens grönytor.

Olika parkeringsappar i olika delar av stan

Kommunen har avgiftsbelagda p-platser i centrum där du kan betala med flera olika parkeringsappar. Privata fastighetsägare kan också ta betalt för parkering som exempelvis på Frösö strand, Körfältets centrum eller på Campus. Det är upp till fastighetsägaren att bestämma vilket parkeringsföretag de anlitar, och därmed vilken parkeringsapp som kan användas.

Läs mer om vilka parkeringsappar du kan använda i Östersunds centrum

Hur länge får jag stå på parkeringen?

Du får parkera högst 24 timmar i följd på allmänna vägar och gator inom tätbebyggt område, om inte skyltningen säger något annat. Detsamma gäller frånkopplade släpfordon, till exempel husvagn eller släpvagn.

Kom ihåg att andra tider kan förekomma

Tiden kan vara begränsad genom skyltning. Kontrollera alltid skyltningen där du vill parkera. Glöm inte heller datumparkeringen som gäller nattetid mellan 1 oktober till 31 maj.

Långtidsparkeringar

Normalt sett får du bara parkera ditt fordon i högst 24 timmar i följd på allmänna vägar och gator inom tätbebyggt område, om inte skyltningen säger något annat. Men det finns några långtidsparkeringar.

  • Vid Storsjöstråket/Storsjö Strand får du parkera i upp till 7 dygn i följd
  • På Stationsplan vid Centralstationen får du parkera i upp till 7 dygn i följd
  • På Bangårdsgatan vid Österängsskolan får du parkera i upp till 7 dygn i följd
  • Även i P-huset kan du långtidsparkera (och där finns det motorvärmare)

Parkeringsavgifter för långtidsparkering

Parkering för långa fordon

Om inte vanliga parkeringsrutor räcker till finns en parkering för långa fordon; bussar, lastbilar, husbilar, bil med släpvagn eller husvagn, längs Storsjöstråket.

Vanliga personbilar får ej stå på denna parkering.

Motorcykelparkeringar

Du hittar särskilt skyltade motorcykelparkeringar på några ställen i centrala stan. Dessa parkeringar är gratis. Om du istället parkerar din motorcykel på parkeringsplats avsedd för bil, måste du lösa parkeringsbiljett.

Privata fastighetsägare har också motorcykelparkeringar vid några näringsställen i stan.

Pendlarparkeringar med gratis motorvärmare

Pendlarparkeringen i Brunflo

Den tidgare pendlarparkeringen i Brunflo är avstängd. Vi hänvisar istället till en yta som ligger närmare centrum, strax norr om Centrumvägen 34 (Blomsterkiosken). Platserna saknar motorvärmare.

Kommunen arbetar för att det återigen ska finnas permanenta pendlarparkeringar med motorvärmare i Brunflo.

Du som kombinerar bilkörning med buss, cykel eller samåkning in till Östersund från landsorten kan parkera din bil på våra pendlarparkeringar.

  • I Brunflo finns pendlarparkeringen vid Centrumvägen 34 (vid Blomsterkiosken).
  • I Häggenås finns pendlarparkeringen vid Gustav Rydstedts väg 2 (vid ICA).
  • I Lit finns pendlarparkeringen på Nybovägen vid järnvägsstationen.

Gratis motorvärmare

Pendlarparkeringarna har gratis motorvärmare. Du ställer in den beräknade tiden då du kommer med bussen och får en varm bil att sätta dig i för den sista biten hem. Skönt för dig och bra för miljön.

Sidan uppdaterad 2024-02-26