Parkeringar för rörelsehindrade

I Östersund finns många parkeringar för rörelsehindrade. De är till för att underlätta parkeringen för dig som är rörelsehindrad. Du behöver ett särskilt parkeringstillstånd för att få nyttja dessa parkeringar.

Du som är rörelsehindrad och har stora svårigheter att flytta dig till och från ditt fordon kan ha rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Det gäller dock inte dig som bara har ett tillfälligt rörelsehinder.

Det här gäller för dig som har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad:

  • Du får parkera på parkeringsplats för rörelsehindrad. Det kan finnas en skylt på platsen som anger hur länge du får stå där. Om det inte finns någon skylt får du stå på parkeringsplatsen upp till 24 timmar.
  • Du får parkera på allmän parkeringsplats utan att betala avgift.
  • Du får parkera i upp till 24 timmar där parkering är tillåten 3 – 24 timmar.
  • Du får parkera i upp till 3 timmar där parkering är tillåten 1 - 3 timmar.
  • Är parkering tillåten mindre än 1 timme gäller den tid som står på skylten
  • Du får parkera i upp till 3 timmar där det är skyltat parkeringsförbud.
  • Du får parkera på gågata i upp till 3 timmar

Du får inte parkera på exempelvis vändplatser, taxiplatser eller lastplatser.

Tillståndet är personligt och du får bara använda tillståndet när du själv kör egen bil eller åker med någon annans bil. Du ska placera parkeringstillståndet väl synligt i framrutan. Det ska gå att läsa utifrån när det används.

Ansök om parkeringstillstånd

Du ansöker om parkeringstillståndet hos Östersunds kommun, och använder då blanketten Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Din läkare ska fylla i uppgifter på sidan två i blanketten. Tillståndet är giltigt i hela landet och i, som längst, fem år.

Vid omprövning kan kommunen inte bevilja nytt parkeringstillstånd förrän datumet på det föregående löpt ut. Du måste då göra en ny ansökan med foto och läkarutlåtande.

Hämta och lämna passagerare​

Det finns i trafikförordningen ett generellt undantag som underlättar vid transport av sjuka eller rörelsehindrade. Detta gäller om omständigheterna kräver det och om du iakttar särskild försiktighet. Enligt det undantaget kan du vid transport av sjuka eller rörelsehindrade stanna eller parkera ett fordon trots förbud enligt lokala trafikföreskrifter.

En förare kan stanna där det är lämpligt för att hämta eller lämna någon med rörelsehinder. I många fall kan man stanna och hjälpa passageraren ur bilen för att sedan åka och parkera på annat ställe. Vid sådana tillfällen är det inte nödvändigt att parkera på en parkeringsplats som är avsedd för rörelsehindrade. Med undantag från platser där förbud att stanna, enligt lokala trafikföreskrifter, råder.

Sidan uppdaterad 2023-11-10