Datumparkering

Datumparkeringen är till för att underlätta för snöröjning, halk­bekämp­ning och gatusopning. Det innebär att du, nattetid, måste ställa ditt fordon på olika sidor av gatan beroende på om det är udda eller jämnt datum.

Datumparkering gäller nattetid från 1 oktober till 31 maj mellan klockan 00.00 och 07.00.

Datumparkeringen omfattar hela centrala Östersund, Lugnvik, Odensala, Torvalla och den tätbebyggda delen av Frösön (se karta).

Datumparkering gäller även på markerade parkeringsrutor.

Om du parkerar på dagtid spelar det ingen roll vilken sida av gatan du står på, så länge det är tillåtet att parkera där.

Datumparkering är ett parkeringsförbud som innebär att du alla dagar under perioden 1 oktober till 31 maj, mellan klockan 00.00-07.00:

  • inte får parkera på sida med jämnt gatunummer på natt med jämnt datum.
  • inte får parkera på sida med udda gatunummer på natt med udda datum.

Kom ihåg att det vid vissa månadsskiften kan vara udda datum två dagar i rad!

Om du bryter mot reglerna för datum­parkering riskerar du att måsta betala
felparkeringsavgift

Karta över zoner för datumparkeringFörstora bilden

Datumparkering gäller överallt inom det gulmarkerade området på kartan. Klicka för större karta.

Kom ihåg-knep

Du parkerar ofta på kvällen före midnatt och datumparkeringen börjar gälla först efter midnatt. Då är det enklare att tänka vad du får göra istället för vad du inte får göra:

  • Är det jämnt datum ikväll? Då ställer du dig på jämnt gatunummer.
  • Är det ojämnt datum ikväll? Då ställer du dig på ojämnt gatunummer.

Från midnatt blir det rätt!

OBS! När månadens sista datum är ojämnt datum kan du inte använda detta kom-ihåg-knep. Då blir det två ojämna datum efter varandra.

Exempel 1

Det är den 25 april och klockan är 10 på kvällen. Du ska parkera bilen på gatan över natten. Ojämnt datum: parkera på den sida av gatan som har ojämna gatunummer. Efter midnatt är det den 26 april; ett jämnt datum. Reglerna säger att då är det förbjudet att stå parkerad på den sida av gatan som har jämna gatunummer. Men du har ju ställt din bil på den sida av gatan som har udda gatunummer; där det är tillåtet att stå.

Exempel 2

Det är den 31 december och klockan är 10 på kvällen. Du ska parkera bilen på gatan över natten. Efter midnatt är det den 1 januari som, liksom 31 december, är ett ojämnt datum. Ojämnt datum är det förbjudet att stå parkerad på den sida av gatan som har udda gatunummer. Parkera på den sida av gatan som har jämna gatunummer.

Sidan uppdaterad 2024-04-04