Felparkering

Om du bryter mot någon av de parkeringsregler som finns, kan du bli tvungen att betala en felparkeringsavgift. Hur mycket du måste betala beror på vilken regel du har brutit mot. Vi kan också flytta bort fordon som står felparkerade.

Om du inte har betalat parkeringsavgiften för ditt fordon eller parkerat ditt fordon där du av olika anledningar inte får stå, kan du få en lapp på bilrutan med ett krav på felparkeringsavgift.

Det är alltid den som står som ägare till fordonet som är skyldig att betala, även om det är en annan förare som felparkerat fordonet.

På lappen står det på vilket sätt du brutit mot parkeringsreglerna.

Parkerings­anmärkning och kontrollavgift

Beroende på var du felparkerat, har lappen olika utfärdare och därmed olika namn.

Parkeringsanmärkning

En parkeringsanmärkning får du om du felparkerat på kommunal gatu- eller parkmark. Det är kommunen eller polisen som har skrivit ut den lappen och fäst den på din bilruta.

Läs mer om parkeringsanmärkning hos Transportstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Där står hur du ansöker om anstånd med betalning och hur du ska betala om du befinner dig utomlands.

Om du har invändningar

Om du har invändningar mot att betala och vill överklaga (bestrida) parkeringsanmärkningen, ska du

Kontrollavgift

Om du felparkerat på privatägd mark måste du betala en kontrollavgift. Det är ett vaktbolag eller kommunen (om du felparkerat på en kommunal fastighet) som skrivit ut den lappen och fäst den på din bilruta.

Om du har invändningar

Om du har invändningar mot att betala och vill överklaga (bestrida) kontrollavgiften, ska du

Om du har invändningar och vill överklaga (bestrida) avgiften hittar du alltid kontaktuppgifter till den du ska överklaga hos, på lappen som fästs på din bilruta.

Läs mer i

Lag (1976:206) om felparkeringsavgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi kan flytta bort övergivna eller felparkerade fordon

Fordon som övergivits eller som felparkerats så att det

  • hindrar trafiken eller en trafikfara
  • hindrar eller stör ordningen
  • medför nedskräpning och miljöförstöring

har kommunen, och även polisen, rätt att flytta bort med stöd av

lagen (1982:129) Flytt av fordon i vissa fall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

och
förordningen (1982:198) Flytt av fordon i vissa fall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ett felparkerat fordon utgör ett hinder för dig, till exempel vid din utfart eller ditt varuintag

Om du hittat ett övergivet fordon som stått felparkerat länge

Detta händer med felparkerade fordon på kommunens mark

1. Lapp på rutan

Felparkerade fordon får en lapp på rutan med ett krav på felparkeringsavgift. I vissa fall kan vi flytta bort fordonet redan i detta skede.

2. Röd lapp på rutan och brev

Om fordonet står kvar märker vi den med en röd lapp och skickar brev där vi uppmanar ägaren att flytta fordonet.

3. Vi flyttar fordonet

Står fordonet fortfarande kvar flyttar vi det till vår uppställningsplats där vi behåller fordonet i 3 månader. Därifrån kan ägaren, lösa ut fordonet för en avgift motsvarande kostnaden för flytten.

Är fordonet att betraktas som ett vrak som övergivits, fraktar vi det omedelbart till en bilskrot. Vi kontaktar också den som är registrerad som ägare till fordonet och begär in täckning för flyttkostnaden.

När vi flyttat bort fordon meddelar vi alltid polisen. Vi meddelar också fordonsflytten på

kommunens officiella anslagstavla

4. Kommunen tar över ägandet av fordonet

Efter 3 månader övergår ägandet av fordonet till kommunen.

Vill du hämta ut din bil?

Kontakta kommunen.
Avgift (2021): 1 750 kr

Ibland hjälper vi privata markägare med felparkerade fordon

Kommunen har ingen skyldighet att flytta fordon som står på privat mark. Men kommunen kan, i vissa fall, hjälpa till att flytta fordon som står placerad på felaktig plats*.

Ansökan om flyttning av fordon som står på privat mark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

* med stöd av samma lagar som ovan: (1982:129) Flytt av fordon och förordningen (1982:198) Flytt av fordon

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-08-24