Felparkering

Om du bryter mot någon av de parkeringsregler som finns, kan du bli tvungen att betala en avgift för felparkering. Hur mycket du måste betala beror på vilken regel du har brutit mot. Vi kan också flytta bort fordon som står felparkerade.

Om du inte har betalat parkeringsavgiften för ditt fordon eller parkerat ditt fordon där du av olika anledningar inte får stå, kan vi fästa en gul pappersremsa på bilrutan med ett krav på en avgift för felparkering.

Det är alltid den som står som ägare till fordonet som är skyldig att betala, även om det är en annan förare som felparkerat fordonet.

På pappersremsan står det på vilket sätt du brutit mot parkeringsreglerna.

Parkerings­anmärkning och kontrollavgift

Beroende på var du felparkerat, har remsan olika utfärdare och därmed olika namn.

Parkeringsanmärkning

En parkeringsanmärkning får du om du har felparkerat på kommunal gatu- eller parkmark. Det är kommunen eller polisen som har skrivit ut den remsan och fäst den på din bilruta. Men det är Transportstyrelsen som sköter administrationen av kommunernas felparkeringsavgifter; det är alltså till Transportstyrelsen du ska betala en parkeringsanmärkning.

Du betalar enklast genom att skanna av QR-koden som finns på remsan.

Läs mer om parkeringsanmärkning hos Transportstyrelsen

Om du har invändningar

Om du har invändningar mot att betala och vill överklaga (bestrida) parkeringsanmärkningen, ska du

  • betala avgiften i tid
  • vända dig till Polisen

Om ditt överklagande (ditt bestridande) blir godkänt, kommer avgiften att betalas tillbaka till dig.

Om du inte betalar

Transportstyrelsen kommer att skicka ut två påminnelser. I samband med den andra påminnelsen höjs avgiften. Därefter lämnar Transportstyelsen över ärendet till Kronofogden för indrivning.

Kontrollavgift

Om du felparkerat på privatägd mark måste du betala en kontrollavgift. Det är ett vaktbolag eller kommunen (om du har felparkerat på en gård som kommunen äger) som skrivit ut den remsan och fäst den på din bilruta.

Om du har invändningar

Om du har invändningar mot att betala och vill överklaga (bestrida) kontrollavgiften, ska du

  • vänta med att betala avgiften
  • om den är från ett vaktbolag, vänd dig till det vaktbolaget
  • om den är från kommunen, vända dig till Kontrollavgift.se

Om du har invändningar och vill överklaga (bestrida) avgiften hittar du alltid kontaktuppgifter till den du ska överklaga hos, på pappersremsan som fästs på din bilruta.

Läs mer i

Lag (1976:206) om felparkeringsavgift

Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

Avgifter för felparkering

Avgifter för felparkering. Gäller från 1 januari 2023

Överträdelse

Avgift

Om du parkerar ditt fordon där det inte är tillåtet att varken stanna eller parkera

1 000 kr

Om du parkerar ditt fordon där det inte är tillåtet att parkera

800 kr

Om du har inte betalat parkeringsavgift eller du låter ditt fordon stå parkerat för länge

600 kr

Läs mer i Taxa för felparkering nedan.

Vi kan flytta bort övergivna eller felparkerade fordon

Fordon som övergivits eller som felparkerats så att det

  • hindrar trafiken eller är en trafikfara
  • hindrar eller stör ordningen
  • medför nedskräpning och miljöförstöring

har kommunen, och även polisen, rätt att flytta bort, med stöd av

lagen (1982:129) Flytt av fordon i vissa fall

och
förordningen (1982:198) Flytt av fordon i vissa fall

Om ett felparkerat fordon utgör en fara i trafiken

Om ett felparkerat fordon utgör ett hinder, till exempel vid utfart, lastplats eller varuintag

Felanmäl fordon

Har du sett en övergiven eller felparkerad bil som inte utgör ett hinder? Gör en felanmälan

Vad är en felanmälan?

Illustration på nedklottrad parkbänk, vintercyklist, knäckt trädgren mot en kartbakgrund.

Klicka på bilden för att felanmäla

Så här hanterar vi felparkerade fordon på kommunens mark

Vi undersöker först om det verkligen rör sig om en felparkering. Exempelvis får ett fordon stå längs en gata i 24 timmar, om inte skyltningen säger annat. Då väntar vi först ett dygn innan vi agerar.

1. Lapp på rutan

Felparkerade fordon får en lapp på rutan med ett krav på felparkeringsavgift. I vissa fall kan vi flytta bort fordonet redan i detta skede.

2. Röd lapp på rutan och brev

Om fordonet står kvar märker vi det med en röd lapp och skickar brev där vi uppmanar ägaren att flytta fordonet.

3. Vi flyttar fordonet

Står fordonet fortfarande kvar flyttar vi det till vår uppställningsplats där vi behåller fordonet i 3 månader. Därifrån kan ägaren, lösa ut fordonet för en avgift motsvarande kostnaden för flytten.

Är fordonet att betraktas som ett vrak som övergivits, fraktar vi det omedelbart till en bilskrot. Vi kontaktar också den som är registrerad som ägare till fordonet och begär in täckning för flyttkostnaden.

När vi flyttat bort fordon meddelar vi alltid polisen. Vi informerar också om fordonsflytten på

kommunens officiella anslagstavla

4. Kommunen tar över ägandet av fordonet

Efter 3 månader övergår ägandet av fordonet till kommunen.

Vill du hämta ut din bil?

Kontakta kommunen.
Avgift: 1 750 kr
(handläggning 500 kr + kostnad för bilbärgning 1 250 kr)

Ibland hjälper vi privata markägare med felparkerade fordon

Kommunen har ingen skyldighet att flytta fordon som står på privat mark. Men kommunen kan, i vissa fall, hjälpa till att, mot en avgift, flytta fordon som står placerad på felaktig plats*.

En flytt kostar, som lägst, 1 750 kr
(handläggning 500 kr + kostnad för bilbärgning 1 250 kr)

Ansökan om flyttning av fordon som står på privat mark

* med stöd av samma lagar som ovan: (1982:129) Flytt av fordon och förordningen (1982:198) Flytt av fordon

Sidan uppdaterad 2024-02-13