Turer med M/S Thomée

Blå himmel och blått lugnt vatten med båten Thomée i mitten som speglar av sig mot vattnet

Det anrika fartyget M/S Thomée trafikerar Storsjön. Fartyget ägs av Östersunds kommun och driftas av Sir Winston Group.

Turer och biljetter

Information om turer och verksamheten hittar du på Sir Winstons webbplats.

Snabb fakta om Thomée

  • Ägare: Östersunds kommun
  • Bruttodräktighet: 106 registerton
  • Längd: 27 meter
  • Bredd: 4,85 meter
  • Djupgående: 2,15 meter
  • Senaste renoveringen: 2017 (utrustades då Thomée med en dieselmotor som kommer att driva båten, även om ångpannan också finns kvar)

Historia

M/S Thomée (motor ship Thomée) byggdes vid Revsundssjön av Motala Mekaniska Verkstad år 1875. Då var Thomée bestyckad med ångmotor och trafikerade Revsunds­sjön 1879, varefter hon överflyttades via järnväg till Storsjön och gick där från 1880.

Under ångbåtstrafikens blomstringsstid spelade hon största rollen som transportör av varor, folk och fä. Lustturer och liknande arrangemang företogs också. Ytterån; en känd brunnsort, fick reguljära ångbåtsbesök.

Sjöbefälet på Thomée hade under sin storhetstid att samsas om farleder med styrmännen på 16 andra ångfartyg, ångdrivna slupar, pråmar, segelskutor, segel- och motorfärjor. Farkosterna hade dock möjlighet att lägga till vid 79 olika bryggor längs Storsjöns stränder.

Under 1900-talets första årtionden svalnade intresset för ångbåtstrafiken. Den tekniska utvecklingen skapade andra, konkurrenskraftiga färdsätt och antalet reguljära ångbåtsturer sjönk.

Sidan uppdaterad 2024-01-03