کمک اقتصادی

اگر با مشکلات اقتصادی مواجه شده اید، Östersunds kommun می تواند به شما کمک کند. مثلاً با دریافت اطلاعات یا توصیه، یا اگر مشکلات اقتصادی دارید با دریافت وجوه مالی کمک دریافت خواهید کرد

اگر در شرایط اقتصادی فعلیتان به کمک نیاز دارید، باید با Östersunds kommun تماس بگیرید. سپس فردی با شما تماس می گیرد و به شما کمک می کند تا بتوانید از عهده مشکلات بر بیایید. به این فرد "مسئول پرونده" گفته می شود.

کمک از طریق ارائه اطلاعات و توصیه

عملکرد Östersunds kommun به این گونه است که به شما کمک می کند تا شرایط اقتصادیتان را مدیریت کنید. این کار را به عنوان مثال می توانیم با ارائه اطلاعات یا توصیه به شما انجام دهیم تا بتوانید از عهده مشکلاتتان بر بیایید.

مسئول پرونده تان به صحبت های شما گوش می کند، مثلاً درباره شرایط خانوادگی، ارتباطاتان یا وضعیت سلامت و سایر موارد. مسئول پرونده به شما پاسخ می دهد و اطلاعاتی درباره مکان هایی که به بهترین شکل می توانند در مورد وضعیت خاصتان به شما کمک ارائه کنند را معرفی خواهد کرد.

همچنین می توانید درباره تنظیم بودجه و مسائل مربوط به بدهی از Östersunds kommun توصیه هایی دریافت کنید. در صورت لزوم می توانید از فردی بخواهید تا به شما کمک کند.

کمک در رابطه با پول

اگر پول کافی برای برطرف کردن مشکلتان ندارید، می توانید درخواست försörjningsstöd (کمک اجتماعی) داشته باشید . اگر هیچ وسیله دیگری برای برطرف کردن مشکلتان نداشته باشید، Försörjningsstöd (کمک اجتماعی) دریافت می کنید که پولی است که از Östersunds kommun دریافت خواهید کرد.

برای دریافت försörjningsstöd (کمک اجتماعی)، باید همه روش های دیگر را برای برطرف کردن مشکلتان امتحان کرده باشید. مثلاً اگر در بانک پول داشته باشید یا نقدینگی دیگری داشته باشید، واجد شرایط دریافت försörjningsstöd (کمک اجتماعی) نخواهید بود. اگر با فردی زندگی می کنید که درآمد کافی برای هر دوی شما دارد، واجد شرایط دریافت försörjningsstöd (کمک اجتماعی) نخواهید بود.

در اینجا نحوه اقدام برای دریافت försörjningsstöd (کمک اجتماعی) ارائه شده است

اگر نیاز به کمک اقتصادی دارید می توانید برای دریافت försörjningsstöd (کمک اجتماعی) اقدام کنید. اگر هیچ روش دیگری برای برطرف کردن مشکلتان ندارید می توانید برای دریافت försörjningsstöd (کمک اجتماعی) اقدام کنید.

برای اقدام جهت försörjningsstöd (کمک اجتماعی) باید ابتدا با Kundcenter at Östersunds kommun تماس بگیرید. وقتی با Kundcenter تماس می گیرید، در صورت نیاز می توانید درباره رزرو کردن مترجم نیز سؤال کنید و راهنمایی دریافت کنید.

بعد از تماس با Kundcenter، زمان ملاقات اول با مسئول پرونده در مرکز ارائه خدمات اجتماعی است. قبل از اولین ملاقات با مسئول پرونده، باید اطلاعاتی را دریافت کرده باشید، مثلاً درباره اسنادی که لازم است برای اقدام جهت دریافت försörjningsstöd (کمک اجتماعی) داشته باشید و همچنین توصیه ها و راهنمایی هایی را دریافت کرده باشید.

وقتی با مسئول پرونده ملاقات می کنید، با همراهی یکدیگر پرونده را بررسی می کنید، از جمله وضعیت خانوادگی، ارتباطتان با دیگران، وضعیت مسکن، کار، سلامت و اقتصاد. برنامه ریزی های خاص و مهمی را درباره نحوه کمک به برطرف کردن مشکلتان در آینده خواهیم داشت.

مرکز ارائه خدمات اجتماعی در Östersunds kommun ملزم است با دیدی جامع و کلی نگر و با کمک پیشگیری از بروز مشکلات در آینده به شما کمک کند. بنابراین ممکن است درباره مسائلی بجز شرایط اقتصادی از شما سؤال هایی بشود، مثلاً درباره وضعیت سلامت، فرزندانتان و همچنین مصرف الکل یا مواد مخدر و سایر موارد.

بنابراین برای اینکه بتوانیم به درخواستتان رسیدگی کنیم مهم است که جزئیات درخواستی را در اختیارمان قرار دهید. ما بر اساس شرایط خاص شما، درخواستتان را مورد بررسی قرار می دهیم و گزینه های موجود و منطبق با نیازهایتان را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

اگر برای försörjningsstöd (کمک اجتماعی) درخواست کنید، به این موارد نیاز خواهیم داشت

اگر هیچ روش دیگری برای برطرف کردن مشکلاتتان ندارید، می توانید برای försörjningsstöd (کمک اجتماعی) اقدام کنید. این امر به این معنی است که باید از همه گزینه های موجود برای برطرف کردن مشکلتان استفاده کنید تا واجد شرایط اقدام برای försörjningsstöd (کمک اجتماعی) باشید.

اگر در بانک پول دارید یا نقدینگی دیگری دارید، باید قبل از درخواست برای försörjningsstöd (کمک اجتماعی) از آنها استفاده کنید.

اگر در حالت معمول درآمد بالایی دارید و درآمدتان بر اساس قانون خدمات اجتماعی به اصطلاح "مازاد بر استاندارد" است، انتظار می رود که مقداری از پولتان را پس انداز کرده باشید تا در شرایط دشوار یا غیرمنتظره از آن استفاده کنید. وقتی درخواستتان را برای försörjningsstöd (کمک اجتماعی) مورد بررسی قرار می دهیم، رآمد سه ماه قبلتان را مورد بررسی قرار می دهیم و اینکه شرایطتان در آینده چطور خواهد بود.

به عنوان مثال استفاده از همه گزینه های موجود برای برطرف کردن مشکل به این معنا است که:

  • در خدمات اشتغال عمومی ثبت نام کرده اید و فعالانه در جستجوی کار هستید
  • هیچ فرصت شغلی یا پیشنهاد کارفرما را رد نکرده اید و مزایای بیکاریتان رد نشده است
  • درحین اشتغال عضوی از طرح مزایای بیکاری باشید تا در صورت از دست دادن کارتان، آمادگی لازم را داشته باشید
  • سطح زندگیتان بالاتر و مجلل تر از میزان نیاز نباشد
  • به عنوان مثال از قوانین اعمال شده در CSN، دفتر بیمه اجتماعی، آژانس مهاجرتی یا دیگر سازمان ها مطلع باشید تا از بروز هرگونه سوء تفاهم جلوگیری شود، مواردی که ممکن است باعث بروز مشکلات مالی یا عدم پرداخت وجوه می شوند
  • از دیگر مزایای مالی یا پرداخت های موجود استفاده کنید، مثل مزایای مسکن، کمک هزینه های مختلف، مزایای بیکاری "alfa"، مزایای بیماری، کمک هزینه والدین یا وام مسکن و مزایای معرفی افراد در صورتی که به تازگی وارد سوئد شده باشید.

اگر از مرکز پناهندگی به Östersunds kommun آمده اید

اگر پس از زندگی در یکی از مراکز مهاجرتی شخصاً با هزینه خودتان در Östersunds kommun زندگی می کنید، باید در رابطه با شرایط اقتصادی مرتبط با اقامتتان از قبل برنامه ریزی کنید.

مبلغ کمک هزینه ای که از آژانس مهاجرتی دریافت می کنید باید برای تهیه مسکن، غذا و سایر هزینه ها کافی باشد و در همین حال منبع درآمد دیگری ایجاد کنید یا کمک هزینه مربوط به افراد تازه وارد را دریافت کنید.

همیشه اطلاعات صحیح را ارائه کنید

وقتی درخواستتان را برای دریافت försörjningsstöd (کمک اجتماعی) تکمیل می کنید، باید اطلاعات کاملاً دقیقی را ارائه کنید. اگر اطلاعاتی که ارائه می کنید اشتباه یا گمراه کننده باشند، ممکن است به معنای اشتباه بودن درخواست برای försörjningsstöd (کمک اجتماعی) باشد. اگر مشکوک شویم که عمداً اطلاعات اشتباه ارائه کرده اید، ملزم هستیم این مورد را به پلیس گزارش کنیم و ممکن است شما بر اساس قانون محکوم شوید و مجبور شوید مبلغ دریافتی را برگردانید.

همچنین باید شخصاً خودتان بررسی کنید که ما مبلغ صحیح را به شما پرداخت کنیم. اگر مبلغی بجز مقدار عنوان شده در رسیدتان به شما پرداخت کنیم و مشخص شود که از اشتباه بودن مبلغ پرداخت مطلع شده اید، ممکن است ملزم به بازپرداخت مبلغ اضافی شوید.

تصمیم گیری نسبت به دریافت یا عدم دریافت försörjningsstöd (کمک اجتماعی)

تصمیم ما نسبت به پرداخت کمک هزینه یا رد درخواست دریافت försörjningsstöd (کمک اجتماعی) بر اساس قانون خدمات اجتماعی و دستورالعمل هایی است که شهرداری ارائه کرده است. تصمیم ما را به صورت کتبی دریافت خواهید کرد که در آن درباره دلیل دریافت کمک مالی یا عدم دریافت کمک مالی درخواستیتان توضیح داده ایم.

اگر با تصمیمی که گرفته شده است موافق نیستید، این حق را دارید که درخواست بازبینی داشته باشید.

Sidan uppdaterad 2024-04-24