Folkbokför dig rätt

Är du folkbokförd på rätt ställe? I samband med att du flyttar är det viktigt att du folkbokför dig på rätt adress.

Tre tjejer sitter framför bostadshus i bakgrunden

Foto: Håkan Wike

Skatteverket ansvarar för folkbokföringen. Huvudregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor. Du anses vara bosatt i den fastighet där du regelmässigt tillbringar din dygnsvila. Du kan läsa mer om folkbokföring och ändra din folkbokföringsadress på Skatteverkets webbsida.

Anmäla flytt som student - Skatteverket

Att bo i en kommun innebär att du får ta del av kommunens sjukvård, tandvård, barnomsorg, fritids­evenemang, utbildningar och andra aktiviteter som anordnas.

För att kommunen ska kunna finansiera detta är det viktigt att befolkningen är folkbokförd i den kommun där de faktiskt bor. Kommunen planerar till exempel byggandet av bostäder efter dessa uppgifter. Därför hoppas vi att du är rätt folkbokförd.

Sidan uppdaterad 2024-01-23