Folkbokför dig rätt

Är du folkbokförd på rätt ställe? I samband med att du flyttar är det viktigt att du folkbokför dig på rätt adress.

Tre tjejer sitter framför bostadshus i bakgrunden

Foto: Håkan Wike

Skatteverket ansvarar för folkbokföringen. Huvudregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor. Du anses vara bosatt i den fastighet där du regelmässigt tillbringar din dygnsvila. Du kan läsa mer om folbokföring och ändra din folkbokföringsadress på Skatteverkets webbsida.

Anmäla flytt som student - Skatteverket

Att bo i en kommun innebär att du får ta del av kommunens sjukvård, tandvård, barnomsorg, fritids­evenemang, utbildningar och andra aktiviteter som anordnas.

För att kommunen ska kunna finansiera detta är det viktigt att befolkningen är folkbokförd i den kommun där de faktiskt bor. Kommunen planerar till exempel byggandet av bostäder efter dessa uppgifter. Därför hoppas vi att du är rätt folkbokförd.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-12-28