Vi utvecklar studentstaden

Arbetet med att utveckla studentstaden Östersund görs tillsammans av de parter som bildar MittÖs – Studentkåren i Östersund, ÖSIS, Östersunds kommun, Mittuniversitetet och det lokala näringslivet.

Fempartssamarbetet

Östersunds kommun

Östersund har ca 63 700 invånare och är en expansiv stad där det råder framtidstro, företagsamhet och aktivitet. Här har studenter möjlighet att skapa en aktiv livsstil kombinerat med en utvecklande framtida karriär. I Östersund finns pulsen och stadslivet och strax inpå finns en storslagen natur att njuta av, sommar som vinter. Blickar du mot horisonten syns fjällen med de många skidorterna.

Mittuniversitetet

Mittuniversitetet, som är ett av Sveriges yngsta universitet, har cirka 13 000 registrerade studenter (inklusive distansstuderande) och erbjuder ett brett utbildningsutbud inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, vård, lärarutbildning, IT, naturvetenskap, teknik samt språk och andra humanioraämnen. Flexibelt lärande är ledordet för all utbildning. Mittuniversitetet har två campus – Sundsvall och Östersund. I Östersund bedrivs spetsforskning inom turism- och friluftsliv, vintersport och risk- och krishantering. Vid campus Östersund finns cirka 3 000 helårsstudenter.

Studentkåren i Östersund

Studentkåren i Östersund har sedan 1971 bevakat studenternas intressen i utbildningspolitiska och studiesociala frågor. Studentkåren arbetar för att studenterna ska få en bra utbildning och studietid. År 2010 fick Sveriges studentkårer en förändrad arbetssituation då kårobligatoriet togs bort. Det innebar att det nu är helt frivilligt för alla studenter att bli medlemmar i studentkåren. Kåren arbetar dock ändå för alla studenters bästa genom sitt avtal med Mittuniversitetet samt genom arbetet med MittÖs handlingsplan.

Östersunds studenters idrottssällskap (ÖSIS)

ÖSIS har under många år varit drivande för att Östersunds studenter enkelt ska få tillgång till en aktiv fritid under sin studietid. ÖSIS anordnar allt från veckoaktiviteter som exempelvis fotboll, innebandy och yoga till utflykter i Jämtlandsfjällen. ÖSIS arrangerar även ett av Sveriges populäraste skidevent ”Student Ski Week” i Vemdalen. ÖSIS spelar en viktig roll för Östersund som studentstad tack vare det breda utbud av olika möjligheter som ges till studenterna av fritidsaktiviteter genom sitt medlemskap. ÖSIS erbjuder även studenter som blir kvar i Östersund efter sin studietid möjlighet till stödmedlemskap. Detta är uppskattat då sammanhållningen är god och det stärker kopplingen mellan universitet och näringsliv.

Östersunds näringsliv

99 procent av företagen i vårt län är småföretag, det vill säga företag med upp till 49 anställda. Antal företag ökar stadigt. Företagen i Östersund tror på en hållbar tillväxt och är beredda att satsa för att bidra till den. Många av företagen finns idag inom IT, besöksnäringen och tjänstesektorn. I Östersund har också många myndigheter verksamhet och det finns goda möjligheter till kvalificerade arbeten inom såväl den offentliga sektorn som det privata näringslivet.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-09-01