Vi utvecklar studentstaden

Östersunds kommun, Mittuniversitetet, Studentkåren i Östersund, Östersunds studenters idrottssällskap och näringslivet i regionen arbetar tillsammans för att utveckla Östersund som studentstad genom det gemensamma nätverket MittÖs!

Personer sitter vid ett bord och pratar

Påverka

Dina åsikter är viktiga för oss och för utvecklingen av Östersund. Tillsammans med Studentkåren, ÖSIS, Mittuniversitetet, politiken och näringslivet arbetar vi för att ständigt förbättra studentlivet. Din åsikt betyder mycket för oss och du är välkommen att delta i utvecklingen av Östersund.

Studentkåren i Östersund

Lämna beröm, klagomål och tips till Östersunds kommun

Fempartssamarbetet

Östersunds kommun

Östersund har cirka 64 000 invånare och är en expansiv stad där det råder framtidstro, företagsamhet och aktivitet. Här har studenter möjlighet att skapa en aktiv livsstil kombinerat med en utvecklande framtida karriär. I Östersund finns pulsen och stadslivet och strax inpå finns en storslagen natur att njuta av, sommar som vinter. Blickar du mot horisonten syns fjällen med de många skidorterna.

Mittuniversitetet

Mittuniversitetet har cirka 13 000 registrerade studenter (inklusive distansstuderande) och erbjuder ett brett utbildningsutbud inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, vård, lärarutbildning, IT, naturvetenskap, teknik samt språk och andra humanioraämnen. Flexibelt lärande är ledordet för all utbildning. Mittuniversitetet har två campus – Sundsvall och Östersund. I Östersund bedrivs spetsforskning inom turism- och friluftsliv, vintersport och risk- och krishantering. Vid campus Östersund finns cirka 3 000 helårsstudenter.

Studentkåren i Östersund

Studentkåren i Östersund har sedan 1971 bevakat studenternas intressen i utbildningspolitiska och studiesociala frågor. Studentkåren arbetar för att studenterna ska få en bra utbildning och studietid. År 2010 fick Sveriges studentkårer en förändrad arbetssituation då kårobligatoriet togs bort. Det innebar att det nu är helt frivilligt för alla studenter att bli medlemmar i studentkåren. Kåren arbetar dock ändå för alla studenters bästa genom sitt avtal med Mittuniversitetet samt genom arbetet med MittÖs handlingsplan.

Östersundsstudenters Idrottssällskap (ÖSIS)

ÖSIS har under många år varit drivande för att Östersunds studenter enkelt ska få tillgång till en aktiv fritid under sin studietid. ÖSIS anordnar allt från veckoaktiviteter som exempelvis fotboll, innebandy och yoga till utflykter i Jämtlandsfjällen. ÖSIS arrangerar även ett av Sveriges populäraste skidevent ”Student Ski Week” i Vemdalen. ÖSIS spelar en viktig roll för Östersund som studentstad tack vare det breda utbud av olika möjligheter som ges till studenterna av fritidsaktiviteter genom sitt medlemskap. ÖSIS erbjuder även studenter som blir kvar i Östersund efter sin studietid möjlighet till stödmedlemskap. Detta är uppskattat då sammanhållningen är god och det stärker kopplingen mellan universitet och näringsliv.

Östersunds näringsliv

99 procent av företagen i vårt län är småföretag, det vill säga företag med upp till 49 anställda. Antal företag ökar stadigt. Företagen i Östersund tror på en hållbar tillväxt och är beredda att satsa för att bidra till den. Många av företagen finns idag inom IT, besöksnäringen och tjänstesektorn. I Östersund har också många myndigheter verksamhet och det finns goda möjligheter till kvalificerade arbeten inom såväl den offentliga sektorn som det privata näringslivet.

MittÖs arbete fortsätter i samma anda som när vi blev årets studentstad 2018/2019

Motivering till varför Östersund blev Årets studentstad

En bra studentstad kännetecknas av dialog och god samverkan. En verklig möjlighet för studenter att delta och påverka.

Östersunds kommun, Mittuniversitetet, Studentkåren i Östersund, Östersunds studenters idrottssällskap och näringslivet i regionen har under en längre tid utvecklat sin samverkan i ett gemensamt samverkansforum – MittÖs.

MittÖs har förmågan att vrida och vända på komplexa frågeställningar – där varje organisation går in med sitt perspektiv i diskussionen – och kommer ut med gemensamma målbilder och strategier där studenternas bästa är fokus. Det gedigna arbetet har och kommer fortsätta att gagna studenterna och deras rätt till inflytande.

Staden kan erbjuda ett aktivt idrottsliv, bostadsgaranti för alla studenter och en god koppling mellan akademi och omgivande samhälle. Att ha ett tryggt boende, ett aktivt studentliv men också möjligheten till ett gott nätverkande – är komponenter som är viktiga för trygghet och meningsfullhet.

Utmärkelsen går därför till en stad som inte räds över nya utmaningar. En stad som alltid har utveckling i fokus. En stad som är beredd att göra allt för att studenterna ska trivas - före, under, och efter sin utbildning.

Sidan uppdaterad 2024-04-19