El- och energitips i hemmet

Hur mycket el och energi du gör av med kan du till viss del själv påverka. Det betyder även att du själv kan påverka hur stor räkningen för el och energi blir.

Upplysta radhus i skymning

Sänk värmen inomhus

Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Se också till att du inte ställer möbler eller hänger tjocka gardiner framför elementen och termostaterna. Värms ditt hus med direktverkande el gör detta särskilt stor skillnad, men alla tjänar på att sänka värmen inomhus.

Se över tätningslister

Vid dörrar och fönster. Med bra lister smiter mindre värme in och värme smiter ut. Listerna ska vara elastiska.

Duscha kortare tid

Halverar du tiden du spolar vatten så halverar du också el- och vattenförbrukningen. Stäng av vattnet när du schamponerar och tvålar in dig. Sätt en timer så är det lättare att hålla koll på hur lång tid du faktiskt duschar.

Diska i diskmaskin

Spola inte av disken före och fyll maskinen ordentligt. Välj Eco-programmet. Att diska för hand drar upp till fyra gånger så mycket energi som att diska i maskin.

Tvätta inte oftare än nödvändigt

Ofta slänger vi kläder i tvätten trots att det egentligen inte behövs. Kanske räcker det att hänga ut plagget på vädring eller att ta bort en fläck med en fuktig trasa?

När du tvättar så se till att fylla tvättmaskinen ordenligt, tvätta på så låg temperatur som möjligt. Väljer du eco-programmet får du både låg energianvändning och ren tvätt.

Släck lamporna och använd LED

Ta för vana att släcka efter dig när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor och håller upp till 15 000 timmar. Vissa lampor kan vara smarta att ha kopplade till timer.

Häng tvätt istället för att torktumla

Häng kläderna i stället för att använda torktumlare. Torktumlaren använder hela två till tre gånger mer energi än själva tvättmaskinen. Dessutom slits kläderna snabbare i torktumlare.

Undvik onödig elförbrukning

Undvik det som drar mycket el och undvik onödig elförbrukning. Exempel på sådant är:

  • Elburen golvvärme
  • Bastu
  • Infravärme
  • Handukstork
  • Laddare som inte används

Om du måste ha golvvärmen på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el. Dra ur laddare som inte används.

Ställ in rätt temperatur i kyl och frys

+4 grader i kylen och -18 grader i frysen. Då får du både bra matförvaring och låg energianvändning.

Frosta av frysen

Om det bildats is. Isen ökar energianvändningen och ger sämre matförvaring. Torka av baksidan av kylen och frysen så att kondensorn hålls dammfri. Även dammet gör att elanvändningen ökar.

Stäng av element när du vädrar

Om du behöver vädra: öppna mycket och vädra under kort tid, i stället för att vädra lite under lång tid. Stäng av elementen under tiden.

Anledningar till att spara el även i norra Sverige

I norra Sverige producerar vi mer el än vi förbrukar, och elen som produceras är dessutom förnybar. Vi är alltså inte lika utsatta som de längre söderut, men det finns anledningar att minska elförbrukningen även för oss.

  • Spara pengar genom att använda mindre el. Ju mindre el du använder, desto mindre behöver du betala. Lägre efterfrågan leder dessutom generellt till lägre elpris.
  • Minska risken för strömavbrott. Genom att använda mindre el avlastar vi elsystemet. Det gäller även när vi flyttar användningen till de tider på dygnet med lägre belastning på elnätet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, strömavbrott. Frånkoppling orsakas av att användningen överskrider det vi producerar och importerar.
  • Solidaritet. För många är de höga elpriserna en tuff utmaning. Genom att använda mindre el så hjälper vi varandra i Sverige. Vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el nere i Europa. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

Om elbrist och elprisområden

Elbrist

När elbehovet inte kan täckas av egen produktion eller import blir det elbrist. Om det blir en normal vinter väntas elbrist i Sverige under de timmar då vi förbrukar mest el. Dessa timmar infaller under vintern. För att undvika strömavbrott måste vi då importera el. Kriget i Ukraina har lett till höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det, vilket kan leda till frånkoppling, strömavbrott.

Elprisområden

Sverige är indelat i fyra olika elprisområden. Det betyder att din elräkning ser olika ut beroende på var i landet du bor. Kostnaden i de olika elprisområdena styrs efter utbud och efterfrågan och därför är elen generellt sett billigare i Norrland än i södra Sverige.

Frågor och svar om energiläget - Energimyndigheten.se

Sidan uppdaterad 2024-03-04