El- och energispartips på jobbet

Stäng av elektriska produkter när de inte används. Det är en av flera enkla åtgärder för att spara el och energi på din arbetsplats. Minskad energianvändning ger mindre klimatpåverkan och sparar pengar.

El till elektriska produkter i standby-läge står för upp emot 10 procent av energiförbrukningen på ett genomsnittligt kontor. Det är alltså el som går till datorer, skärmar och annat, under den tid som ingen använder dem.

Använd timer och undvik standby-el

Koppla din dator, datorskärm, höj- och sänkbara skrivbord, skrivare, mobilladdare med mera till timer. Då kan du ställa in tiden så att de stängs av automatiskt när du går hem för dagen.

Observera att grenuttag kan innebära ökad brandrisk. Använd därför endast CE-märkta grenuttag och koppla inte in flera energikrävande apparater i samma dosa. Koppla aldrig in apparater som drar över 1000 watt. 

Släck belysning och byt till LED

 • Släck all belysning. Både när du lämnar ett rum och när du går hem för dagen. Släck även belysning och projektor i mötesrummet när du lämnar det.
 • Släcka alltid lampan med lampknappen där det är möjligt. Detta gäller även om det finns en funktion att lokalens belysning släcks automatiskt några minuter efter att du har lämnat rummet.
 • Byt ut gamla lampor till LED. En LED-lampa använder cirka 80 procent mindre el än en gammaldags glödlampa. Det spar energi och blir billigare i längden. Räkneexempel beräknat med elpris på 1 krona per kilowattimme:
  • Glödlampa: livslängd 1 000 timmar - kostar 6 kronor.
  • LED-lampa: livslängd 25 000 timmar - kostar 60 kronor.
25 000 timmar belysning med LED-lampa kostar cirka 260 kronor. Samma antal timmar med glödlampa kostar cirka 1 650 kronor.

Dator och datorskärm

 • Låter du dator och skärm stänga ner sig automatiskt så förbrukas energi innan de har nått standby-läge. Ta därför för vana att stänga ner till standby-läge när du går på rast och lunch.
 • En dator förbrukar cirka 20 watt i standby-läge och en datorskärm förbrukar cirka 4 watt när den inte används. Stäng av datorn och skärmen vid dagens slut, över helgen och när du går på semester.
 • Använd energisparläge. Tar det lång tid innan datorn går ner i energisparläge så se över inställningarna.
 • Två datorskärmar innebär högre energianvändning än en skärm. Fundera på om du klarar dina arbetsuppgifter lika bra med en skärm.

Höj- och sänkbara skrivbord

Höj- och sänkbara skrivbord är kopplade till eluttag och förbrukar därför cirka 5 watt även när de inte används. Dra ur elkontakten när du inte använder funktionen, eller använd timer.

Automatiska dörröppnare

Automatiska dörröppnare är viktiga hjälpmedel för god tillgänglighet. Dörren öppnas maximalt och hålls öppen så länge som behövs för att man ska hinna att passera.

Dörröppnare bidrar dock till ökad elförbrukning och framför allt värmeförlust i byggnaden. Detta gör att de inte ska användas mer än nödvändigt.

Man kan välja att lägga en fördröjning som innebär att knappen måste hållas inne i några sekunder för att dörren ska öppnas automatiskt. Det kan förändra beteendet så att dörröppnare endast används av de som verkligen behöver.

Skrivare och kopiator

En gemensam skrivare som används av fler är att föredra framför flera mindre skrivare. En liten skrivare på ett arbetsrum eller en gemensam skrivare eller kopiator förbrukar ungefär 107 W när den inte används.

 • Gör upp rutiner för att stänga av kopiatorn eller använd timer.
 • Skriv inte ut mer än nödvändigt. Läs på skärmen och skriv ut dubbelsidigt.
 • Kopiera dubbelsidigt och sparsamt. Att kopiera sparsamt är även bra ut arbetsmiljösynpunkt eftersom kopiatorer ger ifrån sig emissioner och partiklar när du använder dem.

Mobilladdare

En mobilladdare kopplad till ett eluttag förbrukar cirka 5 watt även när du inte laddar telefonen. Dra ur mobilladdaren ur eluttaget när du inte använder den. Det sparar energi och är säkrare ur brandskyddssynpunkt.

Extra element

Extra element förbrukar mycket energi och kan vara farliga ur brandskyddssynpunkt. Ett extra element förbrukar cirka 1 000–2 000 watt per timme, vilket är lika mycket energi som 20–40 datorer förbrukar på en timme.

Extra element kan även påverka eller helt slå ut värmesystemet. Är det kallt på kontoret så anmäl det istället till fastighetsägaren.

Elektriska produkter

En elektrisk produkt är en apparat, anordning eller annat föremål som producerar, överför, använder eller förbrukar el. En elprodukt kan till exempel vara en dator, lampa, elektriskt element eller mobilladdare.

Sidan uppdaterad 2023-06-07