Trädkartan

Träd är fantastiska och det är många av oss som har en relation till ett träd. Östersunds kommun har låtit kartlägga träden i staden och kommunens tätorter som en del i ett digitalt projekt . Nu behöver vi din hjälp för att samla in ännu mer information om våra träd! Gå ut och inventera, eller spela trädbingo för att inventera på ett lite roligare sätt.

Utsnitt Trädkartan Östersund

Upptäck kommunens träd

Med webbappen Stadsträd.se kan du se träden i staden och kommunens tätorter. Skapa ett eget konto och lägg själv till foton på de träd som betyder något för dig. Du kan skriva en kommentar och skicka trädet till andra. Du kan också lägga in information som saknas – som art, diameter med mera. Tillsammans synliggör vi träden i staden.

Trädaktiviteter med gott syfte

Hjälp oss att samla fakta om träden genom att inventera träd eller spela trädbingo med hjälp av trädkartan.

Trädinventering

Uppdraget är enkelt. Ta dig ut och upptäck träden i din närhet. Notera i Stadsträd.se

Så här går det till:

 1. Skapa konto på Stadsträd.se
 2. Gå ut och välj ut ett träd du vill rapportera. Leta rätt på trädet på stadsträd.se och registrera följande:
  • Skriv in trädslag (art)
  • Trädets omkrets i brösthöjd (måttband är bra att ha)
  • Om trädet i kartan i själva verket är en grupp tätt stående träd så notera också det (hur många träd det är i trädgruppen)
 3. Komplettera gärna med ett foto som du lägger till i appen.
 4. Skriv gärna en personlig kommentar - till trädet från dig eller till någon annan som kommer till trädet.

Trädbingo

Så här går det till:

 1. Skapa konto på Stadsträd.se
 2. Välj nivå på bingobricka och ladda ner nedan.
 3. Ta med bingobrickan ut och leta efter trädsorterna som står på brickan.
 4. Registrera trädet på Östersunds trädkarta på Stadsträd.se.

Bingobricka 1 lätt Pdf, 309 kB.

Bingobricka 2 svår Pdf, 3.7 MB.

Du kan naturligtvis även spela trädbingo utan att registrera dig eller de träd du hittar på Stadsträd.se. Då gör du bara punkt 2 och 3 ovan.

Skapa konto

Oavsett om du vill hjälpa till att lägga in fakta om träd i ditt närområde eller om du vill spela trädbingo, så behöver du skapa ett konto på stadsträd.se som tillhandahåller kartan. Detta är självklart kostnadsfritt.

Så funkar det

Med tekniken, som bygger på bland annat laserscanning, får varje träd i kartan en position, höjd, bredd på kronan och skogstyp. Själva underlaget är inte exakt, men det fina är att varje trädpunkt är möjlig att redigera genom att lägga till mer information om trädet, till exempel vilken art det är och vilken omkrets på stammen det har.

Om Stadsträd

Syftet med verktyget, webbappen Stadsträd, är att få en övergripande bild av tätorternas alla träd. Inte bara de kommunen förvaltar eller de som finns inmätta av kommunen eller andra. Det unika med Stadsträd är att varje träd är inte bara en punkt utan också har en höjd och bredd. Eftersom verktyget är gratis och fritt att använda hoppas vi att trädkartan väcker intresse och kunskap hos medborgarna om träden och deras nyttor.

För professionella användare finns även möjligheter att lägga till mer detaljer om träden som kan användas i arbetet med att sköta och förvalta dem. Kartan fungerar också som ett analysverktyg med funktioner som gör det möjligt att studera olika scenarier för växt- och djurliv eller ekosystemtjänster genom att ta bort och lägga till träd i kartan. Genom att ta hänsyn till träden i stadsplaneringen skapas samhällsekonomiska vinster.

Läs mer på info.stadstrad.se

Sidan uppdaterad 2024-02-23