Tobaksfri kommun

I Östersunds kommun strävar vi efter en tobaksfri arbetsmiljö och arbetstid. Detta är en del av kommunens friskvårdssatsning och arbetsmiljöpolicy.

Det handlar främst om att stötta och underlätta för våra medarbetare att bli tobaksfria. Det gör vi genom att erbjuda tobaksavvänjning genom företagshälsovården och subventionera nikotinläkemedel.

Att Östersund är en tobaksfri kommun innebär att:

  • kommunens arbetsplatser är fria från tobak.
  • tobak (rökning och snusning) inte används under arbetstid, alltså den tid man arbetar eller har paus. Lunchen räknas inte in i arbetstiden och är därmed undantagen.

Riktlinjer för tobaksfri kommun Pdf, 147.6 kB.

Sidan uppdaterad 2024-03-27