Drogförebyggande arbete

Östersunds kommun arbetar aktivt för att förebygga och minska skador och missbruk av olika droger som tobak, alkohol, narkotika, dopning och spelberoende.

Vi vill höja medvetenheten om de skadliga effekterna och riskerna med alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS). Det gör vi för att på så sätt förhindra alternativt skjuta upp tobaks- och alkoholdebuten bland barn och unga.

Det drogförebyggande arbetet handlar om att främja goda miljöer och ge stöd för en god hälsa samt att förmedla kunskap om olika drogers skadlighet. Det innebär att se, stödja och utveckla det som gör att barn och ungdomar fortsätter att vara friska och behålla sin hälsa; så kallade friskfaktorer men även det som skyddar och stödjer dem; så kallade skyddsfaktorer. Trygg hemmiljö, fungerande skolgång och positiva fritidsaktiviteter är viktiga skyddsfaktorer.

För att arbeta förebyggande behöver vi fokusera på insatser som är inriktade på att begränsa såväl tillgänglighet som efterfrågan av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS). I arbetet medverkar många olika samhällsaktörer och att samverka med varandra är centralt.

Stöd och hjälp

 • Familjelotsen
  Behöver du bolla frågor kring föräldraskap eller vardagsbekymmer som kan uppstå kring barn och ungdomar kan du kontakta Familjelotsen.
 • Riskbruk och missbruk
  Stöd och hjälp för dig som har missbruksproblem eller är orolig för någon i din närhet.
 • Tipsa polisen
  Vid misstanke om brott så som lagning av alkohol och narkotika eller olaglig försäljning av tobak till unga ska du kontakta polisen. Det gör du via telefonnummer 11414 eller via deras webbplats.
 • För dig som är tonårsförälder - IQ.se
  Handfasta tips till dig som tonårsförälder.
 • Alkohol- och narkotikaupplysning
  Information om alkohol och andra droger.
 • Drugsmart
  Information om alkohol och andra droger.
Sidan uppdaterad 2024-01-16