Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet (TR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för organisationer för personer med funktionsnedsättning och Östersunds kommun.

I Tillgänglighetsrådet ska kommunens styrelser och nämnder informera och diskutera om sin verksamhet. Här lyfter man frågor om planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få betydelse för personer med funktionsnedsättning.

Syftet med Tillgänglighetsrådet är att stärka inflytandet för personer med funktionsnedsättning i alla kommunala frågor som rör deras intressen. Tillgänglighetsrådet ska också tillföra kommunala styrelser och nämnder kunskaper och erfarenheter sett ur funktionsnedsattas perspektiv.

Tillgänglighetsrådets möten

Inför varje ordinarie möte hålls ett beredningsmöte dit alla som är intresserade av frågor som rör tillgänglighet och funktionshinder i kommunen är välkomna. Där kan du ställa frågor eller framföra synpunkter till kommunen.

Beredningsmöten under 2024 kommer fortsatt att hållas digitalt – de är med andra ord inte öppna.

Mötestider 2024

 • Beredningsmöte
  2024-02-21 kl 10.00
 • Möte med Tillgänglighetsrådet
  2024-03-11 kl 13.00
 • Beredningsmöte
  2024-04-25 kl 14.00
 • Möte med Tillgänglighetsrådet
  2024-05-22 kl 13.00
 • Beredningsmöte
  2024-08-21 kl 14.00
 • Möte med Tillgänglighetsrådet
  2024-09-12 kl 13.00
 • Beredningsmöte
  2024-10-24 kl 14.00
 • Möte med Tillgänglighetsrådet
  2024-11-15 kl 10.00

Protokoll

Tillgänglighetsspriset

Varje år delar tillgänglighetsrådet ut ett tillgänglighetspris i form av ett diplom. Vem som helst kan nominera kandidater till priset.

Läs mer om tillgänglighetspriset

Ledamöter i Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet består av tretton ledamöter, varav sju representanter för organi­sationer för funktionsnedsatta och sex för kommunen i form av förtroende­valda från Miljö- och samhälls­nämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Vård- och omsorgs­nämnden, Barn- och utbildnings­nämnden, Tekniska nämnden respektive Kommunstyrelsen. Varje ledamot har en ersättare.

Ledamöter i Tillgänglighetsrådet

Sidan uppdaterad 2024-01-31