Informationskanaler vid allvarliga händelser

Vid en allvarlig händelse ökar behovet av snabb och tillförlitlig information.

Sveriges Radio P4

Sveriges Radio P4 Jämtland, 100,4 MHz, är beredskapskanal och informerar vid kris och störningar. Det innebär att kanalen är en del av den svenska beredskapen om någonting inträffar. Radions uppgift blir då att komma ut med information till så många som möjligt, så snabbt som möjligt.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)​

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) används för att varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. De utomhussignaler som kan ljuda är en del av VMA, men VMA går också ut som information via radio och TV.

Du kan även få VMA-meddelanden:

 • som talmeddelande till din fasta telefon
 • som SMS till din mobiltelefon
 • i ett RSS-flöde
 • via mejl
 • via appen Krisinformation från MSB där du tar emot VMA-meddelandena som push-notiser.

Utomhussignalen "Hesa Fredrik" som den kallas, testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Signalen testas fyra gånger per år för kontrollera att systemet fungerar och för att göra allmänheten uppmärksam på att signalen finns. Det är räddningstjänsten som ansvarar för drift, underhåll och test av systemet.

VMA och de olika varningssignalerna (SOS Alarm)

Varningstutornas placering (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Kommunens informationskanaler

ostersund.se

Här på www.ostersund.se hittar du information vid kriser och allvarligare händelser i kommunen.

Mobilappen Östersunds kommun

Om du har laddat ner mobilappen Östersunds kommun får du både service­meddelanden och krisinformation via pushnotiser.

Kommunens mobilapp.

Nationella informationsnumret 113 13

113 13 är Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information och numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar. Numret är till för att minska belastningen på nödnumret 112 vid stora händelser.

Några exempel på vad du kan få svar på via 113 13:

 • Det har gått ett VMA där jag bor, är det ok att gå ut?
 • Dricksvattnet smakar dåligt, kan jag dricka det?
 • Jag känner röklukt men ser ingen brand, händer det något i mitt område?
 • Det är långa köer på motorvägen, ingen kommer någonstans, har det hänt något allvarligt?
 • Jag hörde på nyheterna om en stor explosion nära oss, ska jag stanna inne?
 • Sveriges Radio Jämtland – 100,4 MHz

Krisinformation.se

Om en större händelse inträffar lokalt, nationellt eller internationellt ​och det föreligger ett stort informationsbehov finns den samlade informationen på www.krisinformation.se

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-07-27