Informationskanaler vid allvarliga händelser

Vid en allvarlig händelse ökar behovet av snabb och tillförlitlig information. Sveriges radio P4 är beredskapskanal och informerar vid kris och störningar, men du kan även få information på andra vis.

På ostersund.se kan du få aktuell information om kommunens verksamheter vid en samhällsstörning. Du kan också ringa Kundcenter 063-14 30 00.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)​

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) används för att varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. VMA-meddelanden går ut genom:

 • Utomhusvarning (Hesa Fredrik)
 • Radio och TV
 • Krisinformation.se, via webb, app och i sociala medier. I appen kan du ta emot VMA-meddelanden som push-notis
 • Sveriges radios app SR Play
 • SOS Alarms app 112
 • som talmeddelande till din fasta telefon
 • som SMS till din mobiltelefon
 • i ett RSS-flöde
 • via mejl

Utomhusvarning (Hesa Fredrik)

I vanliga fall förmedlas VMA via radio och tv. Men vid mycket allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, även kallat "Hesa Fredrik". Utomhus­varnings­systemet kan användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig.

Här finns varningstutorna (Hesa Fredrik) i Östersunds kommun (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Det här betyder de olika varningssignalerna:

Beredskapslarm

Betyder att det är omedelbar krigsfara, eller att Sverige är i krig. Vid beredskapslarm ska du omedelbart gå inomhus och lyssna på Sveriges Radio P4 för att få mer information.

Vid beredskapslarm befinner sig Sverige i högsta beredskap. Detta innebär att organisa­tioner ska inta sin krigsorganisation och att krigsplacerade ska inställa sig för tjänst­göring. Beredskapslarm innebär även att allmän tjänsteplikt råder.

Signalen ljuder i 30 sekunder, följt av 15 sekunder tystnad. Beredskapslarmet upprepas i 5 minuter.

signal i 30 sekunder med 15 sekunders uppehåll

Flyglarm

Betyder att det militära försvaret har upptäckt luftangrepp och varnar allmänheten. Vid flyglarm ska du genast söka skydd i närmaste skyddsrum eller källare.

Signal i två sekunder med två sekunders uppehåll. Signalen upprepas under en minut.

signal i 2 sekunder med 2 sekunders uppehåll

VMA

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) används för att varna människor om att något allvarligt har hänt som innebär fara för liv, hälsa, egendom eller miljö.

Signalen ljuder i sju sekunder med 14 sekunders uppehåll. Signalen upprepas sex gånger.

signal i 7 sekunder med 14 sekunders uppehåll

Faran är över

Signalen betyder att faran är över och att du inte längre behöver hålla dig inomhus med stängda fönster, dörrar och ventilation. Om du är i ett skyddsrum eller skyddande utrymme kan du lämna det. Signalen ljuder i 30 sekunder.

signal i 30 sekunder
Illustration av de olika varningssignalerna

Källa: SOS Alarm

Testas var tredje månad

Utomhussignalerna testas var tredje månad - klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter.

Sveriges Radio P4

Sveriges Radio P4 Jämtland, 100,4 MHz, är beredskapskanal och informerar vid kris och störningar. Det innebär att kanalen är en del av den svenska beredskapen om någonting inträffar. Radions uppgift blir då att komma ut med information till så många som möjligt, så snabbt som möjligt.

Nationella informationsnumret 113 13

113 13 är Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information och numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar. Numret är till för att minska belastningen på nödnumret 112 vid stora händelser.

Några exempel på vad du kan få svar på via 113 13:

 • Det har gått ett VMA där jag bor, är det ok att gå ut?
 • Dricksvattnet smakar dåligt, kan jag dricka det?
 • Jag känner röklukt men ser ingen brand, händer det något i mitt område?
 • Det är långa köer på motorvägen, ingen kommer någonstans, har det hänt något allvarligt?
 • Jag hörde på nyheterna om en stor explosion nära oss, ska jag stanna inne?
 • Sveriges Radio Jämtland – 100,4 MHz

Krisinformation.se

Om en större händelse inträffar lokalt, nationellt eller internationellt ​och det föreligger ett stort informationsbehov finns den samlade informationen på www.krisinformation.se

Sidan uppdaterad 2024-03-26