Informationskanaler vid allvarliga händelser

Vid en allvarlig händelse ökar behovet av snabb och tillförlitlig information.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)​

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) används för att varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. De utomhussignaler som kan ljuda är en del av VMA, men VMA går också ut som information via radio och TV.

Du kan även få VMA-meddelanden:

 • som talmeddelande till din fasta telefon
 • som SMS till din mobiltelefon
 • i ett RSS-flöde
 • via mejl
 • via appen Krisinformation från MSB där du tar emot VMA-meddelandena som push-notiser.

Utomhusvarning (Hesa Fredrik)

Vanligtvis förmedlas VMA via radio och tv. Men vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, även kallat "Hesa Fredrik". Utomhus­varnings­systemet kan användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig.

Varningstutornas placering (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Illustration av de olika varningssignalerna

Källa: SOS Alarm

Det här betyder de olika varningssignalerna:

 • VMA, viktigt meddelande till allmänheten: 7 sekunder ljud, 14 sekunder tystnad.
 • Beredskapslarm: 30 sekunder ljud, 15 sekunder tystnad.
 • Flyglarm: Korta signaler i en minut
 • Faran över: 30 sekunder ljud.

Hör du en sådan utomhusvarningssignal ska du:

 • gå in
 • stänga fönster, dörrar och ventilation
 • lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information om vad du ska göra.

Testas var tredje månad

Utomhussignalerna testas var tredje månad - klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter.

Sveriges Radio P4

Sveriges Radio P4 Jämtland, 100,4 MHz, är beredskapskanal och informerar vid kris och störningar. Det innebär att kanalen är en del av den svenska beredskapen om någonting inträffar. Radions uppgift blir då att komma ut med information till så många som möjligt, så snabbt som möjligt.

Nationella informationsnumret 113 13

113 13 är Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information och numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar. Numret är till för att minska belastningen på nödnumret 112 vid stora händelser.

Några exempel på vad du kan få svar på via 113 13:

 • Det har gått ett VMA där jag bor, är det ok att gå ut?
 • Dricksvattnet smakar dåligt, kan jag dricka det?
 • Jag känner röklukt men ser ingen brand, händer det något i mitt område?
 • Det är långa köer på motorvägen, ingen kommer någonstans, har det hänt något allvarligt?
 • Jag hörde på nyheterna om en stor explosion nära oss, ska jag stanna inne?
 • Sveriges Radio Jämtland – 100,4 MHz

Krisinformation.se

Om en större händelse inträffar lokalt, nationellt eller internationellt ​och det föreligger ett stort informationsbehov finns den samlade informationen på www.krisinformation.se

Kommunens informationskanaler

ostersund.se

Här på www.ostersund.se hittar du information vid kriser och allvarligare händelser i kommunen.

Sidan uppdaterad 2022-03-28