POSOM

POSOM är en förkortning av Psykologiskt Och Socialt Omhänder­tag­ande. Vid en krissituation ska POSOM fungera som ett komplement till samhällets ordinarie omhändertagande.

Organisationen består av tre lokala stödgrupper som är geografiskt fördelade i kommunen. Stödgrupperna består vardera av cirka tio personer. I grupperna ingår som regel personer från:

  • Kyrkan
  • Primärvården
  • Polisen
  • Socialtjänsten
  • Skolan

POSOM samverkar med länssjukvårdens PKL-grupp, Psykisk/psykologisk krisledningsgrupp. Att vara med i grupperna är ett frivilligt åtagande.

Aktivera POSOM

Om behov uppstår där POSOM behöver aktiveras (exempelvis vid större olyckor, händelser eller katastrofer), kontaktas berörda tjänstemän inom kommunen av SOS Alarm. Vid ett beslut om att aktivera POSOM kontaktar sedan berörda tjänstemän den aktuella stödgruppen.

Behovet av stöd kan uppstå flera dygn efter händelsen.

Sidan uppdaterad 2022-02-07