Smittskydd

Kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning arbetar med alla typer av smitta som är objektsburen, det vill säga smitta som sprids mellan objekt och människor.

Objekt som kan sprida smitta kan vara allt från livsmedel till ventilationsanläggningar, en vattenanläggning, bassänger, vilda djur, sällskapsdjur och liknande. 

Kommunens smittskyddsarbete​

Kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning samarbetar med Landstingets smittskyddsläkare vid misstänkt objektburen smittspridning. Vi hjälper då till med bland annat att ta prover och utreda smittspridningen.

Vårt arbete med smittskydd innebär också till exempel att vi ställer krav på att minska risken för läckage av smittämnen till grundvatten och brunnar när vi handlägger ärenden om enskilda avlopp.

Kommunen arbetar även med tillsyn på till exempel förskolor, bad och andra offentliga lokaler och ställer då krav på rutiner för hygien i dessa lokaler.

Tillsynsansvaret för smittskydd delas av bland annat kommunen, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket.

Om du misstänker att du är smittad av en samhällsfarlig sjukdom - sök läkare omedelbart

Om du misstänker att du är smittad av en samhällsfarlig sjukdom ska du omedelbart söka läkare för undersökning. Samhällsfarliga sjukdomar är till exempel smittkoppor och SARS.

Du är då skyldig att följa läkarens förhållningsregler och att ge upplysningar om var smittan kan ha kommit ifrån och hur den kan ha förts vidare.

Det finns även andra sjukdomar som inte är samhällsfarliga men som du är skyldig att anmäla om du drabbats av.

Läs mer om anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar (Folkhälsomyndigheten)

Sidan uppdaterad 2024-06-04