Information till partier om EU-valet

Här finns information om EU-valet 2024 till partier.

Distribuering av valsedlar

Inför förtidsröstning och valdag distribuerar Valnämnden blanka valsedlar, namn- och/eller partivalsedlar för de partier som begärt utläggning och tillhör enprocentspartierna, samt namn- och/eller partivalsedlar för de partier som begärt utläggning och lämnat in sina valsedlar till Valnämndens kansli senast den 15 maj.
Se instruktionen för mer information om hur dessa ska lämnas in.

Information från Valmyndigheten

På Valmyndighetens hemsida finns information riktad till partier som ställer upp i Europaparlamentsvalet.

Information till partier från Valmyndigheten

Sidan uppdaterad 2024-04-04