Få hjälp att hitta rätt personal

Arbetande personer i industrimiljö

Många arbetsgivare upplever att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Östersunds kommun kan hjälpa er hitta den personal ni behöver.

Vad behöver ni hjälp med?

Matchning

Daniel Enevärn är matchnings­koordi­na­tor på Näringsliv och Tillväxt. Han hjälper er genom att matcha era lediga jobb mot personer som söker arbete. Daniel har telefon 070-883 96 86 och daniel.enevarn@ostersund.se.

Matchningskontoret

Matchnings­kontoret hjälper arbetsgivare med rekryteringsbehov genom att hitta rätt person. Fokus ligger på utrikesfödda som ofta saknar kontakter och därmed har svårare att komma in på arbets­marknaden.

Ta emot en praktikant

Praktiken ökar arbets­sökandes möjlig­heter att få ett arbete tack vare arbets­livs­erfarenhet. Personen får kunskap om olika yrken och förkortar vägen till utbild­ning och arbete. Kanske personen blir din nya medarbetare.

Har du några frågor eller vill du ta emot en praktikant? Kontakta Arbets­marknads­enheten

Hitta tillfällig personal

Kontakta då Arbetsmarknadsenheten som kan hjälpa er med tillfällig personal. De tar fram lämpliga sökande utifrån ert behov. Det kan vara vikarier och extra­personal, exempelvis sommar­vikarier.

Frågor? Kontakta Arbets­marknads­enheten

Ta emot en lärling?

Lärcentrum i Östersund erbjuder en lärlingsutbildningen som heter Aspiranten. Målet med utbildningen är att studerande ska få arbets­livs­erfaren­het och betyg inom ett yrke/bransch. Utbildningen ger gymnasiepoäng och kan leda till anställning eller vidare studier. För många är en praktisk utbild­ning med handledare mer motiverande än teoretisk utbildning.

Vill du ta emot en lärling, kontakta Lärcentrum

Kompetensutveckling

Lärcentrum i Östersund är specialister på vuxenutbildning. De kan ordna uppdrags-utbildningar, studieplatser, videokonferenser och kontakter bland andra utbildnings­anordnare.

Är ni behov av kompetens­utveck­ling?Kontakta Lärcentrum

Hitta relevant utbildning lokalt

Har ni behov av utbildad personal men utbildningen saknas i Östersund? Lärcentrum och Näringslivskontoret är med och startar nya utbildningar inom Yrkeshögskolan, med utgångspunkt från näringslivets behov. Du som företagare är med och påverkar utbud, innehåll och kvalitet.

Vill du diskutera behov av nya utbild­ningar kan du kontakta Lärcentrum

Övrig hjälp

Sidan uppdaterad 2023-03-09