Få hjälp att hitta rätt personal

Arbetande personer i industrimiljö

Många arbetsgivare upplever att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Östersunds kommun kan hjälpa dig hitta den personal ni behöver.

Vill du ha hjälp med matchning?

Daniel Enevärn är matchnings­koordinator på Näringslivskontoret. Han hjälper er genom att matcha era lediga jobb mot personer som söker arbete. Daniel har telefon 070-883 96 86 eller maila han på daniel.enevarn@ostersund.se.

Matchningskontoret

Hjälper arbetsgivare med rekryteringsbehov med att hitta rätt person. Fokus ligger på utrikesfödda som ofta saknar kontakter och därmed har svårare att komma in på arbetsmarknaden.

Kan ni ta emot en praktikant?

Praktiken ökar arbetssökandes möjligheter att få ett arbete tack vare arbetslivserfarenhet. Personen får kunskap om olika yrken och förkortar vägen till utbildning och arbete. Kanske personen blir din nya medarbetare. Har du några frågor eller vill du ta emot en praktikant? Kontakta Arbetsmarknadsenheten.

Har ni behov av tillfällig personal?

Kontakta då Arbetsmarknadsenheten som kan hjälpa er med tillfällig personal. De tar fram lämpliga sökande utifrån ert behov. Det kan vara vikarier och extrapersonal, exempelvis sommarvikarier. Frågor? Kontakta Arbetsmarknadsenheten.

Kan ni ta emot en lärling?

Lärcentrum i Östersund erbjuder en lärlingsutbildningen som heter Aspiranten. Målet med utbildningen är att studerande ska få arbetslivserfarenhet och betyg inom ett yrke/bransch. Utbildningen ger gymnasiepoäng och kan leda till anställning eller vidare studier. För många är en praktisk utbildning med handledare mer motiverande än teoretisk utbildning. Vill du ta emot en lärling, kontakta Lärcentrum.

Har ni behov av kompetensutveckling?

Lärcentrum i Östersund är specialister på vuxenutbildning. De kan ordna uppdrags-utbildningar, studieplatser, videokonferenser och kontakter bland andra utbildnings­anordnare. Är ni behov av kompetens­utveck­ling, kontakta Lärcentrum.

Saknas relevant utbildning lokalt

Har ni behov av utbildad personal men utbildningen saknas i Östersund? Lärcentrum och Näringslivskontoret är med och startar nya utbildningar inom Yrkeshögskolan, med utgångspunkt från näringslivets behov. Du som företagare är med och påverkar utbud, innehåll och kvalitet. Vill du diskutera behov av nya utbildningar kan du kontakta Lärcentrum

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-02-16