Företagens betyg på kommunen

Kille tittar fram bakom datorskärm

Vi uppskattar att ni som får enkäten svarar, det bidrar att vi kan förbättra oss mot er företagare i kommunen.

För att följa upp och förbättra våra arbetssätt i kommunen deltar Östersunds kommun i undersökningen Insikt som gör det möjligt för oss att mäta vår service vid myndighetsutövning. Det är ett viktigt verktyg för oss i vår verksamhetsutveckling och för att vi ska kunna förbättra servicen till er företagare i kommunen.

Undersökningen innebar att en enkät skickas ut till dig som företagare när du har avslutat ett myndighetsärende hos oss, det vill säga fått ett beslut. I enkäten får du svara på frågor om hur du upplevde att vi hanterade ditt ärende.

Områden som vi undersöker

De myndighetsområden som Insikt undersöker är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

I enkäten ställs frågor om de sex serviceområdena information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

Resultatet tidigare år

Om vi jämnför 2019 mot 2018 så ökade Nöjd-Kund-Index (NKI) från 76 till 78 vilket är mycket bra. Under hösten 2020 analyserade vi resultatet och bland annat kommer tillgänligheten på information bli bättre då vi har tagit fram en tillståndsguide. I den kan man på ett enkelt sätt kan se vilka tillstånd företag kan behöva söka för verksamheten och göra ansökningarna via e-tjänster. Fler e-tjänster inom Miljö och hälsa har tagits fram under 2020 och vi tittar på fler under 2021.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-07-07