Företagens betyg på kommunen

Kille tittar fram bakom datorskärm

Vi uppskattar att ni som får enkäten svarar, vi vill förbättra vår service till er!

För att följa upp och förbättra våra arbetssätt i kommunen deltar Östersunds kommun i undersökningen Insikt. Den gör det möjligt för oss att mäta vår service vid myndighetsutövning. Det är ett viktigt verktyg för oss i vår verksamhetsutveckling och för att vi ska kunna förbättra servicen till er företagare.

Undersökningen innebär att en enkät skickas ut till dig som företagare när du har fått ett beslut. I enkäten får du svara på frågor om hur du upplevde att vi hanterade ditt ärende.

Områden som vi undersöker

De myndighetsområden som Insikt undersöker är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.
Under 2024 kommer vi att börja mäta uphandlingar också.

I enkäten ställs frågor om de sex serviceområdena information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

Resultatet tidigare år

Vi har ett sammanfattande Nöjd-Kund-Index (NKI) på 80 vilket är mycket bra.
Ett önskemål är att tillgänligheten på information blir bättre så vi har tagit fram en tillståndsguide. I den kan man på ett enkelt sätt kan se vilka tillstånd företag kan behöva söka för verksamheten och göra ansökningarna via e-tjänster.

Sidan uppdaterad 2024-05-03