Företagens betyg på kommunen

Kille tittar fram bakom datorskärm

Tack til er som deltog i undersökningen Löpande Insikt under 2017-2019.

För att följa upp och förbättra våra arbetssätt i kommunen deltog vi i undersökningen Löpande Insikt som gör det möjligt för oss att mäta vår service vid myndighetsutövning över tid. Det var ett viktigt verktyg för oss i vår verksamhetsutveckling och för att vi ska kunna förbättra servicen till er företagare i kommunen.

Undersökningen innebar att en enkät skickades ut till dig som företagare när du har avslutat ett myndighetsärende hos oss. I enkäten fick du svara på frågor om hur du upplevde att vi hanterade ditt ärende.

Områden som vi undersökte

De myndighetsområden som Löpande Insikt undersöker är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

I enkäten ställs frågor om de sex serviceområdena information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

Resultatet

Vi har inte fått resultatet för 2019 än men lägger ut kort info om detta här när det kommer.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-02-26