Företagens betyg på kommunen

Kille tittar fram bakom datorskärm

Tack til er som deltog i undersökningen Löpande Insikt under 2017-2019.

För att följa upp och förbättra våra arbetssätt i kommunen deltog vi i undersökningen Löpande Insikt som gör det möjligt för oss att mäta vår service vid myndighetsutövning över tid. Det var ett viktigt verktyg för oss i vår verksamhetsutveckling och för att vi ska kunna förbättra servicen till er företagare i kommunen.

Undersökningen innebar att en enkät skickades ut till dig som företagare när du har avslutat ett myndighetsärende hos oss. I enkäten fick du svara på frågor om hur du upplevde att vi hanterade ditt ärende.

Områden som vi undersökte

De myndighetsområden som Löpande Insikt undersöker är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

I enkäten ställs frågor om de sex serviceområdena information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

Resultatet

Om vi jämnför 2019 mot 2018 har vi ökat NKI från 76 till 78 vilket är mycket bra. Under hösten 2020 kommer vi att analysera resultatet och där se vad vi ska förbättre.
Bland annat kommer tillgänligheten på information bli bättre under hösten då det nu pågår ett arbete med att ta fram en Tillståndsguide. I den kan man på ett enkelt sätt kan se vilka tillstånd företag kan behöva söka för deras verksamhet och göra ansökningarna via e-tjänster. Fler e-tjänster inom Miljö och hälsa har tagits fram under våren.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-01-12