Nätverk och länkar

Här hittar du länkar till företag, organisationer och lokala nätverk som du kan ha nytta av i ditt företagande.

Franchise/köpa ett befintlig företag/Starta kooperativ/Ägarskiften

Franchise
Länk till annan webbplats.
Istället för att starta ett nytt företag från grunden kan du betala för rätten att använda ett redan etablerat företags affärskoncept och varumärke.
Läs mer på Verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Köpa ett befintligt företag
Ett sätt att snabbt komma igång med eget företag är att köpa ett redan existerande företag. Genom att köpa ett företag har du redan från första dagen ett inarbetat namn, kunder och viss omsättning.
Läs mer på Verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Starta kooperativ
Om ni är flera som vill starta ett företag tillsammans kan ni starta ett kooperativ. I ett kooperativt företag delar ni på ägarskapet och ansvaret.
Läs mer på verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ägarskiften
Funderar du på ägarskifte och behöver hjälp? Kontakta Coocon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företag och organisationer

ALMI - företagspartner
Länk till annan webbplats.
Vill skapa möjlighet för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.

Bolagsverket
Hos Bolagsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du registrera företag och föreningar, skicka in årsredovisningar, registrera företagsinteckningar, få beslut i likvidationer mm.

Business Sweden 
Hos Business Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns 20 regionala exportrådgivare som lotsar företag genom de förberedande exportstegen med slutmålet att ta fram en affärsplan för sin eventuella utlandssatsning.

Incubator Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Incubator stöttar, coachar och uppmuntrar ett gott affärsmannaskap, trygga utveckling och tillväxt från affärsplan till bärkraftiga och framgångsrika företag.

Lantbrukarnas Riksförbund Länk till annan webbplats.
LRF i Jämtland

Länsstyrelsen i Jämtlands län Länk till annan webbplats.
Har stödformer för näringslivet

Mitt Företag Länk till annan webbplats.
Där finns konkreta guider, inspirerande bloggar, smarta verktyg och mycket mer.

Mittuniversitetet Länk till annan webbplats.
Nätuniversitet med campus i Östersund, Örnsköldsvik, Härnösand och Sundsvall

MIUN innovation Länk till annan webbplats.
Erbjuder studenter och personal vid Mittuniversitetet en kreativ miljö för affärsutveckling. Här utvecklas affärsidéer.

Norrlandsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. De erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion.

Nyföretagarcentrum Länk till annan webbplats.
Erbjuder individuell, kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning i att starta och driva företag. Vänder sig till blivande och nya företagare.

Patent- och Registreringsverket Länk till annan webbplats.
skyddar dina idéer

Verksamt Länk till annan webbplats.
En företagarsajt för samlad information och service från myndigheter till företag. Innehåller information från Företagarguiden och verktyg och e-tjänster som underlättar för dig som driver eller vill starta företag.

Föreningar/nätverk

BNI
Buisness Network International. Det finns tre nätverk i Östersund. Hitta teamen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Brunflo företagar- och hantverksförening
Jens Marklund, tfn: 070-533 20 06 jens.marklund@marklunds.se

Destination Östersund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Destination Östersund ägs av företagen i Östersund. De arbetar för att människor ska tycka om Östersund. Dejobbar för att fler ska vilja åka hit, trivas och när de åkt längta tillbaka.

Dataföreningen avd Östersund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Arrangerar intressanta seminarier och konferenser löpande. Medlemmarna ordnar också olika träffar och möten för att diskutera aktuella frågeställningar och utbyta erfarenheter med varandra.

Deloittes kvinnliga nätverk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Deloittes kvinnliga nätverk är en mötesplats som skapar möjligheter till nya värdefulla affärskontakter. De drar nytta av varandras erfarenheter och öppnar upp för nya kreativa idéer och visioner. Genom nätverket stärker och motiverar de varandra i karriär och arbete.

Fastighetsägarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
En regional intresse- och branschorganisation för privata fastighetsägare i bl a Jämtlands län.

Företagarna i Östersund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Huvuduppgiften är att skapa de bästa förutsättningarna för att äga och driva företag

Garantia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Om du vill stärka dina förutsättningar för finansiering med Mikroborgen eller Borgen, samt minska ditt personliga risktagande i samband med finansiering av ditt företags kapitalbehov.

Guldgalan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Det Jämtländska näringslivets egen gala

Handelskammaren Mittsverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Har ett naturligt nätverk i 140 länder med sammanlagt 10 000 kontor. ICC arbetar för att främja fri handel, fri konkurrens och marknadsekonomi samt för att harmonisera och förenkla handelsreglerna

IUC Z-group Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
En medlemsägd organisation inom tillverkningsindustrin. Hjälper medlemsföretagen med samordnade utbildningar, gemensamma inköpsavtal och nätverkande.

Jämtland Härjedalen Turism Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
En ekonomisk förening vars målsättning är bland annat att öka tillströmning av turister, stärka länets turistföretag inom alla sektorer, öka antalet arbetstillfällen, öka affärsmannaskapet bland länets turistföretagare mm

Leva i Östersund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Rekryteringswebb som ska hjälpa företag och organisationer att locka kompentens till Östersund. Här hittar du jobb och även information om hur det är att leva i Östersund, det finns information om boende, förskola, skola och vuxenutbildning samt om fritiden.

Lugnviks företagarförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fungera som en sammanslutning av företagare och fastighetsägare inom Lugnviks handels- och industriområde.

Länsbygderådet, Hela Sverige ska leva Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Uppgift att fungera som samverkansorgan för de lokala utvecklingsgrupperna i Jämtlands län och har som främsta mål att befrämja landsbygdsutvecklingen i länet.

Marknadsföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Mötesplatsen för människor med intresse för marknadsföring

Mrf-handlarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Många bilhandlare/lackerare/verkstäder ingår här men organisationens samlade stab finns i Stockholm.

Naboer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ett utvecklingsbolag vars övergripande målet för verksamheten är att stimulera utveckling, främst inom kultur, turism och idrott över landsgränsen samt skapa gemensamma mervärden åt aktieägarna.

Näringsidkarna Östersund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Östersunds äldsta förening och hette tidigare Östersunds Handel- och Industriidkarförening. Föreningen förvaltar Lalanders stipendium som årligen delas ut till personer, företag eller organisationer som vill förverkliga idéer som driver Östersunds utveckling. Kontaktperson: Kjell Lundberg, 070-3254073

Odenskogs intresseförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Företagsstaden Odenskog i Östersund består av ca 270 företag. Det som karaktäriserar området är små-företagande inom de flesta branscher.

Peak Innovation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stimulerar forskning och affärsutveckling inom och mellan områdena turism, sport och friluftsliv.

Qleader Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ett nätverk för kvinnor som är en ideell förening som har till syfte att synliggöra, marknadsföra och förmedla ledarna till potentiella styrelseuppdrag, arbetsgivare och andra nomineringskommittéer.

Svensk Handel STÖK (Stor Östersunds Köpmannaförening) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ulla Sundberg (kanslists) 063-124420 www.stok.se

Svenskt Näringsliv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Regionkontoret i Östersund

Svensk-tyska Språkfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Delar ut stipendier till kurser i tyska

Teknikföretagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
De arbetar med arbetsgivarfrågor som gäller anställningsvillkor, arbetsrätt, lönebildning och utbildning, kompetensutveckling i arbetsrätt, förhandlingsteknik, lönebildning, löneadministration och arbetsmiljö mm.

Tillväxtverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Verket för näringslivsutveckling.

Ung företagssamhet i Jämtland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
en ideell opolitisk organisation som arbetar för att ge unga människor en ökad tro på sin egen företagsamhet

Vindkraftcentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Är den regionala samordnaren för vindkraft i Jämtlands län. Under tre år skall vindkraftcentrum med dess fem medarbetare jobba för att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och ökad arbetsmarknad gentemot vindkraftindustrin.

VTC
En gemensam arena för att knyta kontakter och nå nya marknader inom det fordonstekniska området. Här samverkar universitet, näringsliv och offentlighet med fordon i fokus.

Åkeriföreningen Norr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
De är åkerinäringens branschorganisation och de arbetar för en sund och lönsam utveckling.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-07-07