Nätverk och länkar

Söker du organisationer, lokala nätverk och andra som du kan ha nytta av i ditt företagande? De kan finnas på denna sida.

Franchise, köpa ett befintlig företag, starta kooperativ eller ägarskiften

Franchise

Istället för att starta ett nytt företag från grunden kan du betala för rätten att använda ett redan etablerat företags affärskoncept och varumärke.

Franchising - Verksamt.se

Köpa ett befintligt företag

För att snabbare komma igång med eget företag kan du köpa ett redan existerande företag. Så har du redan från första dagen ett inarbetat namn, kunder och viss omsättning.
Köpa ett befintligt företag - Verksamt.se

Starta kooperativ

Vill ni starta ett företag tillsammans kan ni starta ett kooperativ. I ett kooperativt företag delar ni på ägarskapet och ansvaret.
Starta kooperativ - Verksamt.se

Företag och organisationer

 • ALMI - företagspartner
  De kan skapa möjlighet för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.
 • Bolagsverket
  Sidan där du kan registrera företag och föreningar, skicka in årsredovisningar, registrera företagsinteckningar, få beslut i likvidationer med mera.
 • Business Sweden 
  De har 20 regionala exportrådgivare som lotsar företag genom olika exportsteg. Slutmålet är att ta fram en affärsplan för sin eventuella utlandssatsning.
 • Incubator
  Incubator stöttar, coachar och uppmuntrar ett gott affärsmannaskap, trygga utveckling och tillväxt från affärsplan till bärkraftiga och framgångsrika företag.
 • Lantbrukarnas Riksförbund
  LRF i Jämtland stöttar företag i de gröna näringarna.
 • Länsstyrelsen i Jämtlands län
  Har stödformer för näringslivet.
 • Mitt Företag
  Konkreta guider, inspirerande bloggar, smarta verktyg och mycket mer.
 • Mittuniversitetet (MIUN)
  Universitet med campus i bland annat Östersund.
 • MIUN innovation
  Erbjuder studenter och personal vid Mittuniversitetet en kreativ miljö för affärsutveckling. Här utvecklas affärsidéer.
 • Norrlandsfonden
  En stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag med tillväxtambitioner i de fem länen i Norrland. Erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion.
 • Nyföretagarcentrum
  Erbjuder individuell, kostnadsfri och affärsmässig rådgivning i att starta och driva företag. Vänder sig till blivande och nya företagare.
 • Patent- och Registreringsverket
  Skyddar dina idéer.
 • Verksamt
  Samlad information och service från myndigheter till företag. Information från Företagarguiden. Verktyg och e-tjänster som underlättar för dig som driver eller vill starta företag.

Föreningar/nätverk

 • Buisness Network International, BNI
  Det finns tre nätverk i Östersund. Hitta teamen här på deras webb.
 • Brunflo företagar- och hantverksförening
  Jens Marklund, tfn: 070-533 20 06 jens.marklund@marklunds.se
 • Destination Östersund
  De arbetar för att människor ska tycka om Östersund, för att fler ska vilja åka hit, trivas och vilja återkomma.
 • Dataföreningen avd Östersund
  Arrangerar seminarier och konferenser löpande. Medlemmarna anordnar olika träffar och möten. De diskuterar aktuella frågeställningar och utbyter erfarenheter med varandra.
 • Deloittes kvinnliga nätverk
  En mötesplats som skapar möjligheter till nya värdefulla affärskontakter. De drar nytta av varandras erfarenheter och öppnar upp för nya kreativa idéer och visioner. Genom nätverket stärker och motiverar de varandra i karriär och arbete.
 • Fastighetsägarna
  En regional intresse- och branschorganisation för privata fastighetsägare i bl a Jämtlands län.
 • Företagarna i Östersund
  De vill skapa de bästa förutsättningarna för att äga och driva företag.
 • Garantia
  De erbjuder finansiell infrastruktur för företagare.
 • Guldgalan
  Det Jämtländska näringslivets egen gala för att hylla näringslivet.
 • Handelskammaren Mittsverige
  Deras mål är en attraktiv region där människor vill leva, där företag vågar investera och politiker förbättrar villkoren tillsammans med invånarna.
 • IUC Z-group
  En medlemsägd organisation inom tillverkningsindustrin. Hjälper medlemsföretagen med utbildningar, gemensamma inköpsavtal och nätverkande.
 • Jämtland Härjedalen Turism
  Målsättning är bland annat att öka tillströmning av turister, stärka länets turistföretag inom alla sektorer, öka antalet arbetstillfällen, öka affärsmannaskapet bland länets turistföretagare mm.
 • Leva i Östersund
  Rekryteringswebb som ska hjälpa företag och organisationer att locka kompentens till Östersund. Här hittar du jobb och även information om hur det är att leva i Östersund.
 • Lugnviks företagarförening
  Fungera som en sammanslutning av företagare och fastighetsägare inom Lugnviks handels- och industriområde.
 • Länsbygderådet, Hela Sverige ska leva
  Uppgift att fungera som samverkansorgan för de lokala utvecklingsgrupperna i Jämtlands län. Främsta mål är att befrämja landsbygdsutvecklingen i länet.
 • Marknadsföreningen
  Mötesplatsen för människor med intresse för marknadsföring.
 • Mrf-handlarna
  Många bilhandlare/lackerare/verkstäder ingår här men organisationens samlade stab finns i Stockholm.
 • Naboer
  Ett utvecklingsbolag vars övergripande målet för verksamheten är att stimulera utveckling, främst inom kultur, turism och idrott över landsgränsen samt skapa gemensamma mervärden åt aktieägarna.
 • Näringsidkarna Östersund
  Föreningen förvaltar Lalanders stipendium som årligen delas ut till personer, företag eller organisationer som vill förverkliga idéer som driver Östersunds utveckling.
 • Odenskogs intresseförening
  Företagsstaden Odenskog i Östersund består av ca 270 företag. Det som karaktäriserar området är små-företagande inom de flesta branscher.
 • Omställningsarena för klimatet i Jämtlands län
  Nätverk för företag och organisationer som vill stärka sin konkurrenskraft genom att snabba på och skala upp sitt omställningsarbete och minska sina utsläpp.
 • Peak Innovation
  De stödjer tidiga Start ups samt etablerade företag med stöd i Innovationsfinansiering och andra innovationsstödjande tjänster.
 • Qleader
  Ett nätverk för kvinnor som är en ideell förening som har till syfte att synliggöra, marknadsföra och förmedla ledarna till potentiella styrelseuppdrag, arbetsgivare och andra nomineringskommittéer.
 • Rotary
  Organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.
 • Svensk Handel STÖK (Stor Östersunds Köpmannaförening)
  Kansliet 063-124420.
 • Svenskt Näringsliv
  Regionkontoret i Östersund.
 • Svensk-tyska Språkfonden
  Delar ut stipendier till kurser i tyska.
 • Teknikföretagen
  De arbetar med arbetsgivarfrågor som gäller anställningsvillkor, arbetsrätt, lönebildning och utbildning, kompetensutveckling i arbetsrätt, förhandlingsteknik, lönebildning, löneadministration och arbetsmiljö mm.
 • Tillväxtverket
  Verket för näringslivsutveckling.
 • Ung företagssamhet i Jämtland
  En ideell opolitisk organisation som arbetar för att ge unga människor en ökad tro på sin egen företagsamhet.
 • Vindkraftcentrum
  Regional samordnaren för vindkraft i Jämtlands län. De jobbar för att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och ökad arbetsmarknad gentemot vindkraftindustrin.
 • VTC
  En gemensam arena för att knyta kontakter och nå nya marknader inom det fordonstekniska området. Här samverkar universitet, näringsliv och offentlighet med fordon i fokus.
 • Åkeriföreningen Norr
  De är åkerinäringens branschorganisation och de arbetar för en sund och lönsam utveckling.
Sidan uppdaterad 2024-05-24