Nätverk och länkar

Här hittar du länkar till företag, organisationer och lokala nätverk som du kan ha nytta av i ditt företagande.

Franchise/köpa ett befintlig företag/Starta kooperativ/Ägarskiften

Franchise
Istället för att starta ett nytt företag från grunden kan du betala för rätten att använda ett redan etablerat företags affärskoncept och varumärke.
Läs mer på Verksamt.se

Köpa ett befintligt företag
Ett sätt att snabbt komma igång med eget företag är att köpa ett redan existerande företag. Genom att köpa ett företag har du redan från första dagen ett inarbetat namn, kunder och viss omsättning.
Läs mer på Verksamt.se

Starta kooperativ
Om ni är flera som vill starta ett företag tillsammans kan ni starta ett kooperativ. I ett kooperativt företag delar ni på ägarskapet och ansvaret.
Läs mer på verksamt.se

Ägarskiften
Funderar du på ägarskifte och behöver hjälp? Kontakta Coocon

Företag och organisationer

ALMI - företagspartner
Vill skapa möjlighet för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.

Bolagsverket
Hos Bolagsverket kan du registrera företag och föreningar, skicka in årsredovisningar, registrera företagsinteckningar, få beslut i likvidationer mm.

Business Sweden 
Hos Business Sweden finns 20 regionala exportrådgivare som lotsar företag genom de förberedande exportstegen med slutmålet att ta fram en affärsplan för sin eventuella utlandssatsning.

Incubator
Incubator stöttar, coachar och uppmuntrar ett gott affärsmannaskap, trygga utveckling och tillväxt från affärsplan till bärkraftiga och framgångsrika företag.

Lantbrukarnas Riksförbund
LRF i Jämtland

Länsstyrelsen i Jämtlands län
Har stödformer för näringslivet

Mitt Företag
Där finns konkreta guider, inspirerande bloggar, smarta verktyg och mycket mer.

Mittuniversitetet
Nätuniversitet med campus i Östersund, Örnsköldsvik, Härnösand och Sundsvall

MIUN innovation
Erbjuder studenter och personal vid Mittuniversitetet en kreativ miljö för affärsutveckling. Här utvecklas affärsidéer.

Norrlandsfonden
Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. De erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion.

Nyföretagarcentrum
Erbjuder individuell, kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning i att starta och driva företag. Vänder sig till blivande och nya företagare.

Patent- och Registreringsverket
skyddar dina idéer

Verksamt
En företagarsajt för samlad information och service från myndigheter till företag. Innehåller information från Företagarguiden och verktyg och e-tjänster som underlättar för dig som driver eller vill starta företag.

Föreningar/nätverk

BNI
Buisness Network International. Det finns tre nätverk i Östersund. Hitta teamen här.

Brunflo företagar- och hantverksförening
Jens Marklund, tfn: 070-533 20 06 jens.marklund@marklunds.se

Destination Östersund
Destination Östersund ägs av företagen i Östersund. De arbetar för att människor ska tycka om Östersund. Dejobbar för att fler ska vilja åka hit, trivas och när de åkt längta tillbaka.

Dataföreningen avd Östersund
Arrangerar intressanta seminarier och konferenser löpande. Medlemmarna ordnar också olika träffar och möten för att diskutera aktuella frågeställningar och utbyta erfarenheter med varandra.

Deloittes kvinnliga nätverk
Deloittes kvinnliga nätverk är en mötesplats som skapar möjligheter till nya värdefulla affärskontakter. De drar nytta av varandras erfarenheter och öppnar upp för nya kreativa idéer och visioner. Genom nätverket stärker och motiverar de varandra i karriär och arbete.

Fastighetsägarna
En regional intresse- och branschorganisation för privata fastighetsägare i bl a Jämtlands län.

Företagarna i Östersund
Huvuduppgiften är att skapa de bästa förutsättningarna för att äga och driva företag

Garantia
Om du vill stärka dina förutsättningar för finansiering med Mikroborgen eller Borgen, samt minska ditt personliga risktagande i samband med finansiering av ditt företags kapitalbehov.

Guldgalan
Det Jämtländska näringslivets egen gala

Handelskammaren Mittsverige
Har ett naturligt nätverk i 140 länder med sammanlagt 10 000 kontor. ICC arbetar för att främja fri handel, fri konkurrens och marknadsekonomi samt för att harmonisera och förenkla handelsreglerna

IUC Z-group
En medlemsägd organisation inom tillverkningsindustrin. Hjälper medlemsföretagen med samordnade utbildningar, gemensamma inköpsavtal och nätverkande.

Jämtland Härjedalen Turism
En ekonomisk förening vars målsättning är bland annat att öka tillströmning av turister, stärka länets turistföretag inom alla sektorer, öka antalet arbetstillfällen, öka affärsmannaskapet bland länets turistföretagare mm

Leva i Östersund
Rekryteringswebb som ska hjälpa företag och organisationer att locka kompentens till Östersund. Här hittar du jobb och även information om hur det är att leva i Östersund, det finns information om boende, förskola, skola och vuxenutbildning samt om fritiden.

Lugnviks företagarförening
Fungera som en sammanslutning av företagare och fastighetsägare inom Lugnviks handels- och industriområde.

Länsbygderådet, Hela Sverige ska leva
Uppgift att fungera som samverkansorgan för de lokala utvecklingsgrupperna i Jämtlands län och har som främsta mål att befrämja landsbygdsutvecklingen i länet.

Marknadsföreningen
Mötesplatsen för människor med intresse för marknadsföring

Mrf-handlarna
Många bilhandlare/lackerare/verkstäder ingår här men organisationens samlade stab finns i Stockholm.

Naboer
Ett utvecklingsbolag vars övergripande målet för verksamheten är att stimulera utveckling, främst inom kultur, turism och idrott över landsgränsen samt skapa gemensamma mervärden åt aktieägarna.

Näringsidkarna Östersund
Östersunds äldsta förening och hette tidigare Östersunds Handel- och Industriidkarförening. Föreningen förvaltar Lalanders stipendium som årligen delas ut till personer, företag eller organisationer som vill förverkliga idéer som driver Östersunds utveckling. Kontaktperson: Kjell Lundberg, 070-3254073

Odenskogs intresseförening
Företagsstaden Odenskog i Östersund består av ca 270 företag. Det som karaktäriserar området är små-företagande inom de flesta branscher.

Peak Innovation
Peak Innovation, driver Innovationskraften i Jämtland/Härjedalen och stödjer tidiga Start ups samt etablerade företag med stöd i Innovationsfinansiering och andra innovationsstödjande tjänster.

Qleader
Ett nätverk för kvinnor som är en ideell förening som har till syfte att synliggöra, marknadsföra och förmedla ledarna till potentiella styrelseuppdrag, arbetsgivare och andra nomineringskommittéer.

Rotary
Organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

Svensk Handel STÖK (Stor Östersunds Köpmannaförening)
Ulla Sundberg (kanslists) 063-124420 www.stok.se

Svenskt Näringsliv
Regionkontoret i Östersund

Svensk-tyska Språkfonden
Delar ut stipendier till kurser i tyska

Teknikföretagen
De arbetar med arbetsgivarfrågor som gäller anställningsvillkor, arbetsrätt, lönebildning och utbildning, kompetensutveckling i arbetsrätt, förhandlingsteknik, lönebildning, löneadministration och arbetsmiljö mm.

Tillväxtverket
Verket för näringslivsutveckling.

Ung företagssamhet i Jämtland
en ideell opolitisk organisation som arbetar för att ge unga människor en ökad tro på sin egen företagsamhet

Vindkraftcentrum
Är den regionala samordnaren för vindkraft i Jämtlands län. Under tre år skall vindkraftcentrum med dess fem medarbetare jobba för att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och ökad arbetsmarknad gentemot vindkraftindustrin.

VTC
En gemensam arena för att knyta kontakter och nå nya marknader inom det fordonstekniska området. Här samverkar universitet, näringsliv och offentlighet med fordon i fokus.

Åkeriföreningen Norr
De är åkerinäringens branschorganisation och de arbetar för en sund och lönsam utveckling.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-10-26