Samverkan för tillväxt

Att nå målet om 75 000 invånare år 2040 kommer att kräva insatser från såväl kommunen som andra aktörer. Vi behöver arbeta proaktivt för att fler ska välja Östersund som studie, boende- eller etableringsort.

Tre personer i möte

Kärnfunktioner för tillväxt

Inom kommunens Område Näringsliv och Tillväxt samlas fyra centrala funktioner för vårt tillväxtarbete:

  • Näringslivsfunktionen: Denna funktion utgör vårt traditionella näringslivskontor och är navet för att stödja och främja både befintliga och nya företag samt myndigheter. Vi driver etableringsprocesser för nya företag och tar ansvar för att främja landsbygdsutveckling. Vi hanterar till exempel stora etableringar inom områden som elintensiv industri, försvarsmakt, NATO-frågor och transportinfrastruktur.
  • Marknadsfunktionen: Med ett både strategiskt och operativt perspektiv fokuserar denna funktion på att attrahera människor och kompetens till Östersund. Vi strävar efter att öka inflyttningen och arbetar för att säkerställa att de som väljer att flytta hit trivs och integreras väl. Dessutom samordnar vi kommunens relationer med universitetet, vilket är mycket viktigt för tillväxten och kompetensförsörjningen.
  • Destinationsutvecklingsfunktionen: Genom att fokusera på evenemang och externa projekt relaterade till turism och besöksnäring arbetar denna funktion med att stärka Östersunds attraktionskraft.
  • Utvecklingsfunktionen: Som en mångsidig enhet driver denna funktion arbetet med att utforma utvecklingsplaner för olika områden inom kommunen. Vi stödjer även hela kommunen i externt finansierade projekt och hanterar internationella frågor samt främjar gastronomi.

Ett stort nätverk för framgång

Samtliga funktioner inom Område Näringsliv och Tillväxt har omfattande nätverk där samarbeten med andra organisationer, näringslivet, branschorganisationer, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen och andra aktörer är avgörande för vårt arbete. Vi strävar efter att maximera synergier och samverkan för att säkerställa Östersunds fortsatta tillväxt och utveckling.

Sidan uppdaterad 2024-02-28