Näringslivsstrategi för hållbar tillväxt 2022-2026

Östersunds kommuns näringslivsstrategi ska bidra till att skapa bra förutsättningar för människor och företag som bor och verkar i Östersund. Den ska också bidra till att attrahera nya invånare, företag och etableringar till kommunen.

60 olika representanter har deltagit i arbetet med att ta fram näringslivsstrategin som innehåller fem prioriterade utvecklingsområden.

Sidan uppdaterad 2024-03-13