Publicerad 2024-03-27

Frösödal: Skogsvägen avstängd från 27 mars

Från onsdag 27 mars är Skogsvägen avstängd för allmän motortrafik. Gående och cyklande kan ta sig fram.

Anledningen till avstängningen är att vi relinar, det vill säga lägger ny vattenledning i befintlig vattenledning. 

Arbetet beräknas pågå till måndag 30 september.

Läs mer om vägarbeten och trafikstörningar

Karta som visar var trafikstörningen är

Ungefär inom svart linje är Skogsvägen avstängd för motortrafik

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-03-28