Publicerad 2024-04-26

Centrala stan: Se upp för halka

För att göra luften mer hälsosam i centrala Östersund binder vi dammet under våren, genom att sprida en saltlösning på vissa gator i centrum. Saltet på körbanan kan emellertid orsaka halka. Räkna med att det kan vara halt på de aktuella sträckorna.

Karta där Färjemansgatan, Strandgatan, Kyrkgatan, Rådhusgatan, Gränsgatan samt Stuguvägen är markerade

Motorcyklister och andra trafikanter på två hjul är extra utsatta vid halka. Vår uppmaning är därför att undvika att köra motorcykel i centrala Östersund under tiden vi dammbinder eller att anpassa farten; detta för att undvika onödiga olyckor.

Dessa gator kommer vi att sprida saltlösning på:

  • Färjemansgatan från och med av- och påfarterna till Frösöbron, till Rådhusgatan
  • Strandgatan från och med av- och påfarterna, till Frösöbron till Gränsgatan
  • Köpmangatan från och med av- och påfarterna till Frösöbron, till Strandgatan
  • Kyrkgatan från Färjemansgatan till Gränsgatan
  • Rådhusgatan från Färjemansgatan genom rondellerna vid Stora kyrkan till och med rondellen vid Nedre Vatttugatan
  • Stuguvägen från och med rondellen vid Rådhusgatan till och med rondellen vid Krondikesvägen

För att uppmärksamma alla trafikanter om halkrisken, kommer vi att sätta ut varningsskyltar längs de aktuella gatorna.

Läs mer om hur dammbindningen går till

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-04-26