Lättläst: Försörjningsstöd - hjälp med pengar

Räcker inte dina pengar?
Då kan du söka hjälp hos kommunen.
Det kallas för att ansöka om försörjningsstöd
eller ekonomiskt bistånd.
Här förklarar vi hur det går till.

Filmen beskriver vad du behöver tänka på när du söker ekonomiskt bistånd - så kallat försörjningsstöd.

Gör en provberäkning

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd
kan du först göra en förenklad beräkning på Socialstyrelsens webbplats.
Då kan du se om du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Socialsekreteraren tar hänsyn till många olika saker i din situation.
Tänk därför på att socialsekreterarens kan bedöma på ett annat sätt än vad beräkningen visar.

Gör en provberäkning av ekonomiskt bistånd på Socialstyrelsens webbplats

Gör en ansökan

Ansök om ekonomiskt bistånd via vår e-tjänst

Innan du fyller i e-tjänsten
är det viktigt att du läser igenom all information på denna sida.

Här finns också information hur du gör om du saknar bank-id.

Så här ansöker du om försörjningsstöd

Du ansöker om försörjningsstöd via kommunens e-tjänst.
Du hittar den i länken här ovanför.
För att kunna ansöka via e-tjänsten
behöver du en e-legitimation, till exempel mobilt bank-ID.
Om ni är två som söker behöver även medsökande ha e-legitimation.

Det finns utförlig information om hur du skaffar dig e-legitimation på
www.e-legitimation.se.

Om du saknar e-legitimation

Du kan kontakta kommunens Kundcenter som kan svara på dina frågor.
Kundcenter kan skicka en ansökningsblankett till dig
om du inte vill eller kan använda e-tjänsten:

Östersunds kommuns Kundcenter
Telefon 063–14 30 00
Öppettider måndag–fredag 08.00–16.00.

Besöksadress:
Rådhusgatan 21, Östersund

Närmaste busshållplats är "Östersund Stora Kyrkan" eller "Östersund Torgbrinken".

Ansökan om försörjningsstöd - steg för steg

Så här går det till att söka försörjningsstöd:

Klicka på bilden så förstoras den.

En bild som sammanfattar försöjningsstödsprocessens fem steg med hjälp av piktogram.

Så här går det till när du söker försörjningsstöd - text till bilden ovanför

Så här går det till att ansöka om hjälp med pengar.
På kommunen säger vi att man ansöker om försörjningsstöd
eller ekonomiskt bistånd.

 1. Om du ansöker för första gången ska du bifoga alla viktiga dokument.
  Viktiga dokument är; lönespecifikation, hyreskontrakt, kontoutdrag, inkomstdeklaration och annat som visar hur mycket pengar du har.
  Du ska också visa fakturor för de utgifter som du kryssat i att du ansöker om.
  Är du utländsk medborgare behöver du bifoga uppehållstillstånd/arbetstillstånd.
 2. Logga in i e-tjänsten, som du hittar i den rosa rutan längre upp på sidan.
  För att kunna ansöka via e-tjänsten krävs att du har en e-legitimation, till exempel mobilt bank-ID.
  Är ni två som söker tillsammans behöver båda ha e-legitimation.
  Det finns utförlig information om hur du skaffar dig e-legitimation på
  www.e-legitimation.se.
  Du kan också kontakta kommunens Kundcenter 063–14 30 00.
  De kan svara på dina frågor och skicka en ansökningsblankett till dig om du inte vill eller kan använda e-tjänsten.
 3. Fyll i din ansökan och signera med e-legitimation och skicka in,
  eller fyll i pappersblanketten och skriv under.
  Om ni är två som söker måste båda personerna signera för att vi ska börja handlägga er ansökan.
 4. När du ansöker om ekonomiskt bistånd för första gången gör vi en grundutredning för att ta reda på hur din situation ser ut.
  Vi tittar bland annat på din familj, annat stöd du har bland närstående, bostad, arbete, hälsa och ekonomi.
  Vi planerar också för hur du ska kunna försörja dig själv i framtiden.
  Enligt lag är vi skyldiga att titta på hela din situation för att kunna ge dig bästa hjälp för framtiden.
  Därför kan du få frågor som handlar om annat än din ekonomi.
  Det kan till exempel handla om din och dina barns hälsa, om alkohol- och drogvanor med mera.
 5. Vi meddelar beslut om ekonomiskt bistånd via Mina sidor om du har sökt via e-tjänsten.
  Om du har ansökt via blankett tar en socialsekreterare kontakt med dig.
  Vårt beslut grundar sig på socialtjänstlagen och kommunens riktlinjer.
  Du har rätt att få ett skriftligt beslut där vi motiverar varför du får eller inte får det du ansökt om.
  Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga det.
  Så överklagar du beslut som rör dig själv

Du har skyldighet att kontrollera att vi betalat ut rätt summa pengar
till dig.
Beloppet står angivet i beslutet.
Om vi betalar ut fel summa till dig kan du bli skyldig att betala tillbaka
om du fått för mycket pengar.

Vad kan jag få hjälp med?

Försörjningsstödet ska täcka kostnaderna
för det viktigaste du behöver för att klara dig.
Det som är viktigt ingår i något som kallas riksnormen.
Riksnormen gäller för alla i Sverige.

Det är:

 • mat
 • kläder och skor
 • fritid och lek
 • hygienartiklar
 • barnförsäkring
 • förbrukningsvaror, till exempel hushållspapper och tvättmedel
 • dagstidning
 • telefon

Utöver det som ingår i riksnormen kan du också söka hjälp för exempelvis:

 • hyra
 • el
 • hemförsäkring
 • arbetsresor
 • läkarvård/medicin
 • medlemskap för A-kassa

I socialtjänstlagen står att ekonomiskt bistånd ska garantera
att man får en skälig levnadsnivå.

Vi prövar varje ansökan för att ta reda
på vad som är en skälig levnadsnivå för just dig.

Det här är frågor du får svara på

En socialsekreterare på kommunen beslutar om du kan få pengar.
Innan socialsekreteraren kan besluta om du kan få pengar
behöver hen fråga dig om flera saker.

Till exempel tar socialsekreteraren reda på:

 • vad har du gjort för att försöka klara dig själv?
 • om du är gift eller bor ihop med någon
 • om du har barn
 • din hyra
 • om du har inkomster

Eget ansvar

Du har ansvar för att klara dig själv.
Därför ska du göra det du kan för att klara dig utan hjälp.
Målet är att du bara ska behöva hjälp med pengar en kort tid.

Är du gift eller sambo måste ni hjälpa varandra.

Äger du något eller har du rätt till annat bidrag?

Om du har pengar på banken måste du först använda de pengarna
innan du söker hjälp.
Det kan också vara så att du måste sälja saker du äger innan du kan få hjälp - till exempel om du äger en bil, en båt eller ett hus.

Kanske har du rätt till andra bidrag?
Det kan till exempel vara bostadsbidrag eller underhållsstöd.
Då ska du först ansöka om de bidragen.
Mer information om andra bidrag kan du få hos Försäkringskassan.

Har du skulder hos kronofogden?

Har du skulder så att du har fått utmätning hos kronofogden?
Då behöver du först kontakta kronofogden.
Hos kronorfogden
man kan se om du har rätt till förhöjt förbehållsbelopp.
Då kan du få mer pengar kvar att leva på,
när du betalar av på skulderna.

Är du arbetslös?

Om du är arbetslös måste du först anmäla dig på arbetsförmedlingen
innan du kan få hjälp med försörjningsstöd.
Du ska vara beredd att ta de arbeten, utbildningar eller arbetsträning
som du blir erbjuden.

Du behöver läkarintygt för att visa att du inte kan arbeta för fullt

Om du inte kan arbeta heltid eller söka arbete på grund av dålig hälsa
behöver du visa ett läkartintyg.

Det här vill vi att du gör

När vi prövar din ansökan tittar vi på din inkomst de senaste tre månaderna.
Vi kontrollerar också att du gör allt du kan för att försörja dig själv.

Det betyder att:

 • Om du har rätt till andra bidrag så ska du först söka dem.
  Det kan till exempel vara bostadsbidrag, underhållsstöd, alfakassa, sjukpenning eller föräldrapenning.
 • Du måste anmäla dig till Arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete, om du är arbetslös.
 • Du får inte säga nej till ett arbete eller en arbetsmarknadsåtgärd som du blivit anvisad.
 • Du får inte bo större och dyrare än du behöver.
 • Om du inte kan arbeta på grund av dålig hälsa eller har nedsatt arbetsförmåga ska du ha ett läkarintyg som bekräftar det.

Vad räknas som inkomst?

Inkomst är bland annat:

 • Lön
 • Bostadsbidrag, underhållsstöd, sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa, aktivitetsersättning, skatteåterbäring
 • Bankinsättningar, Swish

Vad räknas som tillgångar?

Tillgångar är bland annat:

 • Bil, båt, släp, husvagn, husbil, motorcykel eller moped
 • Bostadsrätt, villa, fritidshus
 • Arv, gåvor
 • Sparade pengar på banken (även pensionssparande som kan avslutas)
 • Aktier/fonder

Meddela oss om din ekonomi förändras

Om din ekonomi förändras så måste du meddela det till din socialsekreterare
så fort som möjligt.

Spara alla verifikationer

Socialtjänsten gör stickprovskontroller.
Det betyder att vi slumpvis granskar olika personer
som får ekonomiskt bistånd.
Om du blir utvald för granskning
behöver du kunna visa verifikationer (dokument)
på de utgifter och inkomster du uppgett i ansökan

Det är därför viktigt att du sparar verifikationer på dina utgifter varje månad.
Det är också viktigt att du uppger rätt uppgifter varje månad.

Vi skyldiga att göra en polisanmälanom du har lämnat fel uppgifter
så att du får för mycket pengar.

Registrering i socialregistret

När du ansöker om försörjningsstöd registrerar vi dig i socialregistret
och lägger upp en personakt.
Vi dataregistrerar bara de uppgifter vi behöver
för att kunna sköta vår administration,
fatta beslut och för att kunna erbjuda kommunens tjänster.

Uppgifterna som registreras är personnummer, namn, adress, civilstånd, familj, beräkning av försörjningsstöd, underlag för beslut
samt utbetalningar av ekonomiskt stöd.
Du har rätt att läsa de journalanteckningar vi för i personakten.

Socialtjänsten är skyldig att skriva ned uppgifterna som rör dig.
Det måste vi göra för att se till att ditt ärende behandlas rättssäkert
och lagligt.
Om du tycker att någon uppgift om dig är fel eller känns kränkande
skriver vi in dina önskemål om ändring i personakten.

Din personakt finns kvar i arkivet i fem år efter sista anteckningen.
Efter det sorteras den och förstörs.
Om du är född dag 05, 15 eller 25 sparas din personakt för forskningsändamål.

Har du synpunkter på vår verksamhet?

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta.
Dina synpunkter ger oss värdefull information
och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Så här lämnar du synpunkter till kommunen

Sidan uppdaterad 2024-02-12