Centrum mot våld

Två lidande ögon

Centrum mot våld är en samverkan mellan alla kommuner i Jämtlands län. Här kan du som bor i länet få råd och stöd, om du är eller varit utsatt för våld. På vår hemsida finns mer information och kontaktuppgifter. Du kan vara anonym i den inledande kontakten med oss.

Centrum mot våld i Jämtlands län

Vi erbjuder bland annat stödsamtal, råd och stöd till våldsutsatta och stöd till barn som upplever - eller har upplevt - våld. Vi erbjuder också behandling till personer som utövar eller har utövat våld. För kvinnor finns även en gruppverksamhet.

Det är socialtjänsten "Team våld i nära relationer" som beslutar om olika stödinsatser du kan få via Centrum mot våld.

Stöd via vår gruppverksamhet för kvinnor kan du få direkt hos Centrum mot våld.

Kontakt

Du når oss vardagar 08.00-17.00 på 0200-120 145.
Eller besök vår hemsida: www.centrummotvald.se där det finns ett kontaktformulär.

Om det framkommer att barn far illa har vi anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen. Vi har tystnadsplikt.

Frågor vid misstänkt människohandel och prostitution

Runt om i landet finns särskilda regionkoordinatorer som kan erbjuda praktiskt konsultation och vägledning i ärenden som rör människohandel och prostitution. Hit kan du som yrkesverksam eller ideellt aktiv vända dig.

Mer information och kontaktuppgifter till regionkoordinatorerna

Sidan uppdaterad 2024-02-01