För dig som använder eller har använt våld i en nära relation

Det finns stöd och hjälp för dig som utsätter en närstående för våld. "Samtal om våld" är en behandlingsform som kan vara aktuell för dig som är 16 år eller äldre, använder eller har använt våld eller hot mot någon närstående, har svårt att hantera dina aggressioner och frivilligt söker hjälp till förändring.

Centrum mot våld i Jämtlands län
Vi erbjuder även stöd till dig som använder eller har använt våld i en nära relation.

Du kan få stöd antingen genom att kontakta socialtjänsten - Team våld i nära relationer eller genom höra av dig direkt till Centrum mot våld.

När du ringer till Centrum mot våld kan du vara anonym.
Vardagar 08.00-17.00 på telefon 0200-120 145.

Här kan du boka en informationsträff hos Centrum mot våld

Om det framkommer att barn far illa har vi anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen. Vi har tystnadsplikt.

Våld kan vara psykiskt, fysiskt, materiellt, ekonomiskt, och sexuellt våld. Det kan innehålla olika former av hot, svartsjuka, ekonomisk kontroll och så vidare. Det vanligaste våldet är mäns våld mot kvinnor, men vi vänder oss även till kvinnor och personer i samkönade relationer som utövar våld.

Insatserna är kostnadsfria.

Samtal om våld

Genom behandlingsformen "Samtal om våld" vill vi tillsammans med dig:

 • klargöra problem och öka medvetenhet om vad som är våld i en nära relation
 • hitta alternativa handlingsmönster och strategier
 • förändra tankar, känslor och handlingar som leder till våld eller hot om våld
 • prata om ditt föräldraskap (om du har barn)
 • inom ramen för behandlingen tas kontakt med din partner/­före detta partner

Tystnadsplikt

Vi har tystnadsplikt. Vi får alltså inte prata om det som kommer fram vid våra samtal med någon utomstående. Du kan kontakta oss anonymt. Om det framkommer att barn far illa, råder anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen.

Sekretess och tystnadsplikt

Lättläst svenska

Känner du igen dig?

Om du utövar våld mot någon
kan du få stöd av oss.

Har du barn
kan du även få stöd
som hjälper dig att vara en bra förälder.

Våld kan vara på många sätt.
Här är några exempel:

 • Har du svårt att styra ditt humör
  och blir lätt arg?
 • Blir du lätt svartsjuk
  och vill bestämma över andra?
 • Har du varit nära att använda våld
  mot någon familjemedlem eller vän?
 • Har du knuffat, slagit
  eller på annat sätt skadat någon
  bland dina vänner eller din familj?
 • Känner du att du måste bestämma över
  din tjej eller kille
  eller dina barn?
 • Är du rädd att du ska göra något
  mot någon annan
  som du egentligen inte vill?

Du kan få stöd och hjälp

Här är några exempel på stöd och hjälp:

 • Du kan få hjälp att förstå
  vad ditt våld beror på.
 • Du kan få hjälp att förstå
  hur våldet påverkar
  dina vänner eller din familj?
 • Du kan få lära dig hur du ska göra
  istället för att utöva våld.
Kontakta oss så hjälper vi dig.
Du behöver inte berätta vad du heter
eller vem du är.

Denna text i ett PDF-dokument Pdf, 40.9 kB.

Sidan uppdaterad 2023-09-11