För dig som är anhörig till någon som upplevt våld

Som utomstående men närstående har du en viktig roll när det gäller att bryta mönstren i en våldsam relation.

Ämnet är känsligt, men det är viktigt att våga ställa frågan. Antingen till den du misstänker blir utsatt för våld, eller till den som du misstänker utsätter någon annan för våld, hot eller trakasserier. Genom att våga fråga och stå upp för den som utsätts för våld kan du göra skillnad.

Hos Centrum mot våld kan du få råd och stöd i din situation som anhörig.

Centrum mot våld i Jämtlands län
Vi erbjuder bland annat stödsamtal, råd och stöd till våldsutsatta. För att få stödsamtal, och vissa andra former av stöd som vi erbjuder behöver du först kontakta socialtjänsten - Team våld i nära relationer.

För kvinnor finns även en gruppverksamhet. Gruppverksamheten kan du ta del av utan att först kontakta socialtjänsten.
När du ringer till oss kan du vara anonym.
Vardagar 08.00-17.00 på telefon 0200-120 145.

Om det framkommer att barn far illa har vi anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen. Vi har tystnadsplikt.

Sidan uppdaterad 2023-09-07