För dig som är förälder till barn som upplevt våld

Det finns flera saker du som förälder kan göra för att hjälpa ditt barn om det varit utsatt för eller bevittnat våld.

För mer information, frågor, eller hjälp att komma vidare kontakta Kundcenter
063-14 30 00
kundcenter@ostersund.se

Våldet måste upphöra

Barn tar skada av att uppleva våld hemma. Om du har ett barn som har varit med om när din partner slagit eller kränkt dig, kan detta vara svårt att läsa och ta till sig. Både för din egen skull och för ditt barns skull måste våldet upphöra.

Prata om det som hänt

Barn som varit med om skrämmande och hotfulla upplevelser mår ofta bättre om de kan prata med någon vuxen om det som har hänt. En vuxen som de har förtroende för. Både om hur barnet kände sig medan det hände och hur det blev sedan.

Tig inte om vad som hänt

I familjer där våld förekommer är det vanligt att det blir väldigt tyst. Det pratas inte om det som händer hemma och var och en får hantera våldet på egen hand. Det är viktigt att barn (och vuxna) får sätta ord på det som händer hemma för att kunna förstå och så småningom gå vidare. Även om ditt barn till en början inte vill prata med dig om vad som har hänt i familjen, är det viktigt att ditt barn får hjälp med sina upplevelser och de känslor som hör ihop med det barnet har sett och hört.

Barn kan behöva hjälp att berätta

Ibland kan det vara lättare för barnet att prata med någon annan än den förälder som har blivit utsatt för våld, eftersom barn oftast inte vill göra sin förälder ledsen eller bekymrad. Det kan också vara svårt för dig att höra allt som barnet har att säga om du själv mår mycket dåligt.

Barnet kan behöva träffa någon med specialkunskaper om hur våldsutsatta barn reagerar och hur man kan hjälpa dem. Du som vuxen kan också behöva stöd och hjälp, både som förälder och som våldsutsatt eller våldsutövare. Vi kan hjälpa till att hitta en bra kontakta och stöd för dig.

Om det är du som använt våld

Du kan hjälpa ditt barn att inte känna skuld. Det är till stor hjälp om du som använt våld en dag kan säga till ditt barn att det var fel av dig och att det som hänt är ditt ansvar.

Det finns barn som på allvar tror att de är skuld till våldet för att de till exempel varit bråkiga eller gnälliga. "Om jag bara hade varit tyst så hade pappa inte blivit arg, och då hade han inte slagit mamma".

Den skulden kan du hjälpa ditt barn att bli kvitt.

Sidan uppdaterad 2022-03-24