Rådhusets klockspel

Bilden föreställer Rådhuset en vintrig dag

Det nuvarande klockspelet i Rådhuset installerades i samband med kommunens 200-års jubileum 1986. Spelet består av 26 klockor i olika toner som styrs mekaniskt. Klockspelet är programmerat att spela på klockorna fyra gånger per dygn, klockan 8.00, 12.00, 16.00 och 20.00.

Med hjälp av en klaviatur i ett rum i Rådhuset kan man spela direkt på klockorna, men det sker väldigt sällan.

Musiken som spelas av spelet byts cirka fyra gånger per år. Ambitionen är att det ska vara årstids- eller högtidsrelaterade melodier som klingar ut över Östersund.

Varje år programmerar vi in ett par nya låtar i klockspelets program.

Dessa låtar spelas dagligen:

08.00: Jämtlandssången

12.00: Himlen är oskyldigt blå

16.00: Wiggen

20.00: Jamtlandstaus

Fakta om klockspelet

Idén till ett klockspel i rådhustornet kom 1984 från arkitekten Jörgen Grönvik. Elingenjören och pianisten Seth Löfgren var den som spelade in de första melodierna för klockspelet.

Klockorna är gjutna av Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna och styrutrustningen av klockringningen levererades av företaget Westerstrands som då tillverkade centralur. 2006 byttes styrutrustningen till ett digitalt system. Öppningen av luckorna i tornet sker med vanliga spjällställdon.

Sidan uppdaterad 2024-02-01